Na ovom mjestu možete pronaći informacije o projektima Vijeća/Savjeta Evrope, koji su sprovedeni u BiH.

U nastavku slijedi lista završenih  projekata za period 2011-2015, klikom na link se otvara stranica sa detaljnijim informacijama: