Vijesti
o projektu

BOSNA I HERCEGOVINA:

Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju (2020 – 2022)

Projekat Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju će dati dopirnos unapređenju medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, u skladu sa standardima Vijeća Evrope i međunarodnim standardima, a posebno u vezi sa odredbama o medijskoj i informacijskoj pismenosti (MIP) iz Preporuke Komiteta ministara državama članicama o medijskom pluralizmu i transparentnosti vlasništva nad medijima CM/Rec (2018)1.

 

Konkretnije rečeno, projekat ima dva osnovna cilja:

i) prvi, jačanje kapaciteta glavnih aktera u polju medijske pismenosti u BiH, u razumijevanju i doprinosu pri kreiranju, implementaciji, te praćenju i procjeni strateškog okvira medijske i informacijske pismenosti na nivou države.

ii) drugi, širenje svijesti o važnosti i kompleksnosti medijske i informacijske pismenosti u specifičnom BiH kontekstu, te jačanje kapaciteta aktera da kreiraju i promovišu MIP sadržaje.

 

Ciljevi projekta će biti ostvareni kroz dvije osnovne komponente, u periodu od 2020. do 2022. godine, tačnije:

a) Jačanje znanja, vještina i kapaciteta Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), s ciljem usvajanja evropskih standarda za regulaciju, samoregulaciju i ko-regulaciju, s ciljem poboljšanja performansi medija te povjerenja javnosti u medije, kroz uključivanje i strateškog okvira za medijsku i informacijsku pismenost u BiH u dio opšte regulative.

b) Razvijanje istraživanja i kreiranje specifičnog MIP sadržaja, s ciljem širenja svijesti o važnosti i kompleksnosti medijske i informacijske pismenosti, posebno u BiH kontekstu.

 

Sažetak projekta možete pronaći OVDJE.