Kancelarija Savjeta/Vijeća Evrope u BiH

Zmaja od Bosne 11, Zgrada RBBH objekat B
71000 Sarajevo, BiH

 +387 33 957 790
+387 33 590 447

  facebook.com/coe.sarajevo
 @SarajevoCoe

Kontaktirajte nas

Da nas kontaktirate, molimo vas da ispunite obrazac u nastavku

dokumenti

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas