Osoblje Vijeća Evrope, Ureda u Sarajevu:

Osoblje ureda Vijeća Evrope u Sarajevu sa direktoricom Generalnog direktorata za programe Vijeća Evrope, gđom Verenom Taylor

 

Centralni ured

§ Bojana Urumova, šefica misije

§ Loreta Vioiu, zamjenica šefice misije

§  Nada Durmić, asistentica šefa i zamjenika šefa misije

§  Anesa Bektešević, finansije

§  Mirza Šoše, finansije

§  Nedžad Hodžić, vozač

 

Horizontal Facility II za Zapadni Balkan i Tursku

Sloboda izražavanja i sloboda medija (JUFREX 2)

§ Vanja Ibrahimbegović-Tihak, voditeljica projekta

§ Ilda Bešić, projektna asistentica

 

Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

§ Elma Zahirović, voditeljica projekta

§ Lada Mujkić, projektna asistentica

 

Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini

§  Maja Lukić-Schade, voditeljica projekta

§ Beti Čolak, projektna asistentica

 

Kvalitetno obrazovanje za sve

§  Zorica Lešić, voditeljica projekta

§ Djana Džafić, projektna asistentica

 

Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini

§ Marica Bender, voditeljica projekta

§ Nejla Sahačić, projektna asistentica

 

Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021

Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

§ Damjan Jugović, voditelj projekta

§  Ivana Ivandić, projektna asistentica 

 

Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza III 

§  Sanel Karađuz, voditeljica projekta

§  Sadžida Tulić, projektna asistentica 

 

Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju (2020 – 2022)

§ Ilda Bešić, voditeljica projekta

 

Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou - ROMACTED

§  Maja Grujić, voditeljica projekta

 

Podrška cjelovitijim i inkluzivnijim izbornim procesima u Bosni i Hercegovini

§ Esad Mavrić, voditelj projekta

 

Podrška sistemu izvršenja krivičnih sankcija u postizanju održive rehabilitacije osuđenih lica sa nasilnim ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini

§ Predrag Šofranac, voditelj projekta

§ Amila Berković, projektna asistentica 

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku.