Osoblje Vijeća Evrope, Ureda u Sarajevu:

Osoblje ureda Vijeća Evrope u Sarajevu sa generalnom sekretarkom Vijeća Evrope, gđom Marijom Pejčinović Burić, 12. jul 2022

 

Centralni ured

§ Bojana Urumova, šefica ureda

§ Vahagn Muradyan, zamjenik šefice ureda

§  Nada Durmić, asistentica šefa i zamjenika šefa ureda

§  Anesa Bektešević, finansije

§  Mirza Šoše, finansije

§ Bojan Kenjić, regionalni IT službenik 

§  Nedžad Hodžić, vozač

 

Horizontal Facility II za Zapadni Balkan i Tursku

 

Projekat za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini 

§ Maja Muminagić, viša projektna službenica

§ Denis Omeragić, projektni asistent

 

Dalje unapređenje tretmana osoba lišenih slobode i osoba kojima je izrečena kazna ili sankcija u Bosni i Hercegovini, u skladu sa evropskim standardima

§ Marica Bender, viša projektna službenica

§ Nejla Sahačić, projektna asistentica

 

Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini (PRO-FREX-BH)

§ Vanja Ibrahimbegović-Tihak, viša projektna službenica

§ Sanja Vuletić, projektna asistentica

 

Kvalitetno obrazovanje za sve - Bosna i Hercegovina

§ Zorica Lešić, viša projektna službenica

§ Đana Džafić, projektna asistentica

 

Jačanje efikasnosti i kvaliteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiHSEJ) 

§ Enes Šehić, viši projektni službenik

§ Lejla Begović, projektna asistentica

 

Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini

§  Maja Lukić-Schade, projektna službenica 

§ Beti Čolak, projektna asistentica

 

Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu

 

Borba protiv digitalnog i seksualnog nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini

§ Samra Šuškić-Bašić, viša projektna službenica

§ Vildana Saračević, projektna asistentica

 

Podrška osiguranju održivih rješenja u pogledu upravljanja rehabilitacijom nasilnih ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini

§ Predrag Šofranac, projektni menadžer

§ Mirza Omerhodžić, viši projektni službenik 

§ Edina Tiro, projektna asistentica

 

Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti slobode izražavanja i informisanja (EFEx) u Bosni i Hercegovini

§ Ilda Bešić Gujić, projektna službenica

§ Sanja Vuletić, projektna asistentica

 

Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza III 

§  Sanel Karađuz, viša projektna službenica

§  Sadžida Tulić, projektna asistentica

 

Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

§ Damjan Jugović,  projektni službenik

§  Ivana Ivandić, projektna asistentica

 

Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou - ROMACTED

§  Maja Grujić, projektna službenica

 

Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2023-2024)

§ Elma Zahirović, viša projektna službenica

§ Lada Mujkić, projektna asistentica

 

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku.