Projekat „Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini“ nudi podršku u jačanju implementacije antidiskriminacijskog mehanizma u borbi protiv netolerancije, govora mržnje i nejednakosti u Bosni i Hercegovini. Projekat interveniše u skladu s najnovijim trendovima u oblasti rasizma i netolerancije u Evropi, kako je navedeno u godišnjim izvještajima Evropske komisije protiv razisma i netolerancije (ECRI).

Tehnička podrška se pruža kao dio procesa pristupanja korisnika Evropskoj uniji (EU), u skladu sa evropskim standardima – posebno sadržanih u preporuci (2016) za Bosnu i Hercegovinu Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, kao i u Preporuci Komiteta ministara državama članicama Vijeća Evrope o borbi protiv govora mržnje (CM/Rec 2022/16) i borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identita (CM/Rec 2010/5).

Ovaj projkat se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope  „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, koji traje od 2023. do 2026. godine.

Koji su ciljevi i očekivani rezultati projekta?

 • poboljšati borbu protiv diskriminacije i govora mržnje
 • promovisanje jednakosti, u skladu sa evropskim standardima, uključujući bolju zaštitu seksualnih i drugih manjina, kao i neregularno prisutnih migranata

Ko ima koristi od projekta?

 • državne, entitetske i lokalne vlasti/institucije
 • organizacije civilnog društva koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava
 • ranjive zajednice, uključujući seksualne i druge manjine kao i neregularno prisutni migranti
 • stanovništvo u Bosni i Hercegovini

Kako će se projekat provoditi?

 • kroz pružanje ekspertize i inicijativa za izgradnju kapaciteta
 • pružanjem podrške lokalnoj samoupravi i/ili organizacijama civilnog društva u borbi protiv netolerancije, promociji inkluzije i izgradnji njihovih kapaciteta kroz male grantove
 • kroz inicijative za podizanje svijesti o borbi protiv diskriminacije i govora mržnje kao i promovisanju različitosti unutar lokalne zajednice i šire populacije
 • kroz prilagođavanje postojećih alata i metodologija Vijeća Evrope i njihovim kombinovanjem sa relevantnim EU standardima
 • podržavanjem međuinstitucionalnog dijaloga o pitanjima od značaja za ravnopravnost i podsticanjem saradnje među partnerima
 • projekat se nadovezuje  na rezultate postignute u prethodnoj fazi programa Horizontal Facility i projekta  „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“  i regionalnog projekta „Promocija različitosti i jednakosti na Zapadnom Balkanu“  

Koje rezultate očekujemo?

 • da relevantne državne i entitetske institucije unaprijede svoje odgovore na borbu protiv diskriminacije LGBTI osoba
 • da relevantne državne i entitetske institucije i lokalne zajednice unaprijede svoje odgovore protiv govora mržnje u okviru smjernica koje su se razvile, kao i drugih inicijativa koje su podržane u okviru Horizontal Facility programa
 • da ljudi u Bosni i Hercegovini postanu svjesni opasnosti od mržnje, netolerancije i rasizma na koheziju društava i načina njihovog rješavanja, uključujući i u kontekstu trenutne migrantske krize

Koliki je budžet projekta?

Ukupni budžet projekta je 850 000 Eura.

Budžet dodijeljen za cjelokupni Horizontal Facility program iznosi cca. 41 milion eura (85% finansira Evropska unija, 15% Vijeće Evrope).

Kako dobiti više informacija?

O programu  Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ je zajednička inicijativa Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.

 


 


 

KRATKI PREGLED PROJEKTA

Trajanje: 48 mjeseci (od januara 2023. do decembra 2026. godine)

Korisnici:

► Građani i ostali koji žive u Bosni i Hercegovini

► Organi vlasti i institucije relevantne za sprečavanje diskriminacije i govora mržnje

► Lokalne zajednice

► Organizacije civilnog društva

► Različite zajednice u kojima se treba boriti protiv govora mržnje i nasilja, uključujući i one koje se bave sportom
Finansiranje: Evropska unija i Vijeće Evrope

Budžet: 850 000 Eura