Šta je Horizontal Facility?

Zajednički program Evropske unije/Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility III) je inicijativa za saradnju i jedan je od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Vijeća Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju u ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Program teče od 2016. godine, a treća faza je počela u januaru 2023. godine u trajanju od 48 mjeseci. Treća faza programa (vrijedna 41 milion eura (85% finansira EU, 15% Vijeće Evrope) nastavlja se nadograđivati na rezultate prethodnih faza i kombinuje aktivnosti specifične za korisnike i regionalne aktivnosti.

Omogućava korisnicima da ispune svoje reformske agende u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije kao i da one budu u skladu sa evropskim standardima, što je također prioritet za proces proširenja EU.

Teme koje pokriva Horizontal Facility uključuju:

  • osnaživanje pravde
  • suzbijanje korupcije, privrednog kriminala i pranja novca
  • borba protiv diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa (uključujući LGBTI osobe, manjine i Rome) i
  • promovisanje i zaštita slobode izražavanja i slobode medija

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji obezbjeđuje zakonodavnu ekspertizu i savjete o politici u okviru sistema Vijeća Evrope također ostaje važan dio programa koji je dostupan svim korisnicima.
Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene radne metode Vijeća Evrope, pri čemu su prilagođene aktivnosti tehničke saradnje zasnovane na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope koje naglašavaju područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uskladili sa ugovorima Organizacije i drugim standardima.

 

Koje se aktivnosti programa Horizontal Facility provode u Bosni i Hercegovini?


U Bosni i Hercegovini se trenutno provode sljedeći projekti: