Projekat “Dalje unapređenje tretmana pritvorenih osoba i osoba kojima je izrečena kazna u skladu sa evropskim standardima u Bosni i Hercegovini (BiH)” će u svojoj trećoj fazi nastaviti nadogradnju rezultata prethodna dva projekta “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” u BiH u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope koji je pokrenut 2016. godine.

Projekat se implementira u bliskoj saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova, ministarstvima pravde, Ministarstvom zdravlja i Institucijom Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Fokusirajući se na izgradnju kapaciteta zatvorskih i službenika agencija za provođenje zakona, kao i forenzičkog i pomoćnog osoblja, projekat će dodatno ojačati pristup zasnovan na ljudskim pravima u multidisciplinarnom vođenju osoba lišenih slobode i osoba kojima je izrečena zatvorska kazna. Projekat će takođe pružiti podršku uspostavljanju preventivnog monitoring mehanizma u mjestima lišenja slobode u BiH, te će nastaviti pružati podršku organima vlasti u BiH u procesu uvođenja sistema elektronske razmjene podataka vezanih za izvršenje zatvorskih kazni.

Nadalje, projekat će takođe imati za cilj osigurati sveobuhvatan tretman osoba lišenih slobode u sistemu krivičnog pravosuđa, bez obzira na prirodu ili dužinu njihovog lišenja slobode. Projekat će težiti utemeljenju pozitivnog smjera i daljeg usaglašavanja zatvorske prakse i policijskog djelovanja sa evropskim standardima u borbi protiv zlostavljanja u zatvorenom okruženju.

U ovom procesu, aktivnosti su osmišljene tako da se pozabave specifičnim izazovima sadržanim u četiri komponente projekta:

  • Prva komponenta: dalje unapređenje mehanizama zaštite ljudskih prava u policijskom djelovanju u agencijama za provođenje zakona u BiH uz održavanje nužne ravnoteže između lične i opšte sigurnosti;

  • Druga komponenta: dalje unapređenje procesa resocijalizacije forenzičkih pacijenata i podrška sigurnom povratku njihovim obiteljima i zajednici;

  • Treća komponenta: dalje unapređenje elektronskog načina razmjene podataka vezanih za izvršenje krivičnih sankcija u praksi; i

  • Četvrta komponenta: izgradnja kapaciteta nosilaca funkcije Nacionalnog preventivnog mehanizma u smislu monitoringa postupanja sa osobama lišenim slobode.

Projekat se zasniva na preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja (eng. CPT), kao i sudske prakse Evropskog suda za ljudska (eng. ECtHR) u predmetima vezanim za primjenu konvencija, I to: Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, te Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (eng. ECHR).

Trajanje projekta je 48 mjeseci, a njegov završetak očekuje se do 31. decembra 2026. godine, uz ukupni budžet od 1,450,000 eura.