Fokusirajući se na unapređenje kapaciteta zatvorskih i policijskih službenika te forenzičkog medicinskog osoblja, Projekat će dodatno promovirati pristup vođenju lica lišenih slobode zasnovan na ljudskim pravima. Ovo je takođe i jedan od sveobuhvatnih ciljeva ureda Vijeća Evrope u BiH. Nadalje, cilj Projekta je osigurati sveobuhvatan tretman lica lišenih slobode u sistemu krivičnog pravosuđa, bez obzira na prirodu i dužinu njihovog zadržavanja u pritvoru.

Ovaj projekat je u okviru Zajedničkog programa EU/VE Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku započeo u julu 2019 i nastaviće u pozitivnom pravcu daljeg usklađivanja rada zatvorskih ustanova i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini sa evropskim standardima i najboljom praksom.

Projekat ima za cilj ponuditi rješenja za implementaciju preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Pored toga, pružiće podršku organima vlasti u BiH u procesu uvođenja sistema elektronske razmjene podataka vezanih za rad zatvora.

Specifična pitanja obuhvaćena komponentama Projekta su:

Komponenta I: postupanje policijskih agencija usklađeno sa standardima zaštite ljudskih prava;

Komponenta II: unapređenje tretmana zatvorenika uz njihovo strukturisano vođenje kroz kaznu;

Komponenta III: unapređenje tretmana forenzičkih pacijenata uz primjenu specijalizovanih programa tretmana; i

Komponenta IV: usaglašavanje protokola za razmjenu podataka vezanih za rad zatvorskih ustanova u elektronskoj formi.

 

Više informacija na: http://pjp-eu.coe.int/en/web/bih-prison-reform-programme/home

Ova web stranica je kreirana korišćenjem sredstava zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća/Savjeta Evrope. Izraženi stavovi  ni na koji način ne moraju reflektirati oficijelne stavove Evropske unije.

pratite nas pratite nas