vijesti

Projekat “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini” ima za cilj unaprijediti kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti građanima da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i širom Bosne i Hercegovine. Promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.

Projekat implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022-2025, a u skladu sa principima sadržanim u Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi (ETS br. 122) i Dodatnom protokolu o pravu na učešće u poslovima lokalne vlasti (CETS br. 207).

 

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti

www.coe.int/congress    

Savjet Evrope je vodeća organizacija u oblasti ljudskih prava na kontinentu. Čine je 46 zemalja članica, uključujući sve članice Evropske unije. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je institucija Savjeta Evrope, odgovorna za jačanje lokalne i regionalne demokratije u svojih 46 zemalja članica. Sastavljen je od dva doma- Dom lokalnih vlasti i Dom regiona, te tri komiteta, i okuplja 612 izabranih zvaničnika koji predstavljaju više od 130 000 lokalnih i regionalnih vlasti.

Publikacije
kontakti

Marité MORAS

Šefica odjeljenja za saradnju i vanjske odnose

Sekretarijat Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

[email protected]

Natalija MILOVIĆ

Projektna službenica

Sekretarijat Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

[email protected]

Damjan JUGOVIĆ

Projektni službenik

Kancelarija Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini

[email protected]

Ivana IVANDIĆ

Projektna asistentica

Kancelarija Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini

[email protected]