Back Nove opštine se pridružuju lokalnom programu Partnerstva za otvorenu vlast (OGP)

Nove opštine se pridružuju lokalnom programu Partnerstva za otvorenu vlast (OGP)

Kongres čestita svim novim članovima OGP programa, posebno opštinama Modriča i Travnik (Bosna i Hercegovina), Caușeniju i Leovi (Republika Moldova) te Kijevu i Orzhytsiji – Zviahelu (Ukrajina). Kongres ostaje predan podršci lokalnim vlastima koje su lideri u primjeni načela transparentnosti, odgovornosti, inkluzivnosti i uključenosti u kreiranju odluka sa građanima i civilnim društvom.

Ove lokalne vlasti postaju dio grupe od preko 100 lokalnih vlasti koje su odlučne unaprijediti dobro upravljanje i bolje odgovoriti na potrebe svojih stanovnika u izazovnim vremenima sa kojima se suočavaju naša društva.

Niz aktivnosti je planiran u sklopu sedmice otvorene vlasti koja će se održati od 27. do 31.05.2024. godine, usmjerenih na potencijal lokalnih vlasti da predvode promjene prema otvorenijem i pristupačnijem upravljanju putem procesa zajedničkog kreiranja odluka i inovacije. Više detalja će uskoro biti objavljeno.

Prijave za OGP lokalni program podržane su kao dio kontinuiranih bilateralnih projekata Kongresa u Bosni i Hercegovini, Republici Moldaviji i Ukrajini, provedenih unutar odgovarajućih Akcijskih planova Vijeća Europe.

Više informacija:

bE-Open: Otvorena lokalna vlast | Alat za djelovanje

Bosna i Hercegovina 18. april 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku.