Vijesti Vijesti
kratak opis projekta kratak opis projekta

1. maja 2021. godine, Savjet Evrope je započeo sa aktivnostima usmjerenim na realizaciju osmomjesečnog projekta pod nazivom „Podrška sistemu izvršenja krivičnih sankcija u postizanju održive rehabilitacije osuđenih lica sa nasilnim ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini“. Projekt se provodi u bliskoj saradnji sa tri ministarstva pravde (Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske), kao i njihovim partnerima iz entitetskih i državnih kazneno-popravnih institucija.

Opšta svrha projekta je pružanje kontinuirane podrške vlastima u BiH u njihovim naporima da nastave u izgradnju kapaciteta zatvorskog sistema i jačaju vještina usmjerenih na postupanje sa nasilnim ekstremističkim zatvorenicima. Također, projekat će osigurati održivost akcija poduzetih u cilju efikasne reintegracije nasilnih ekstremnih zatvorenika nakon njihovog povratka u zajednicu.

Prethodni projekti Savjeta Evrope[1] postavili su temelje i preduslove za strukturirano upravljanje slučajevima nasilnih ekstremnih zatvorenika, kao i za međuagencijsku suradnju. Buduće ključne akcije, podržane ovim prijedlogom, bit će usmjerene na poboljšanje vještina zatvorskog osoblja povezanih s multidisciplinarnim pristupom u osiguravanju rehabilitacije i pripreme za puštanje nasilnih ekstremnih zatvorenika.

Ovaj projekt takođe ima za cilj uspostavu virtualnog web-orjentisanog centra za obrazovanje i osposobljavanje zatvorskog osoblja, koji će okupiti postojeću ekspertizu i resurse u cilju održanja stečenih znanja i vještina u upravljanju nasilnim i ekstremnim zatvorenicima.  

This project will also aim to establish virtual education and training proficiency center, which will bring together the existing expertise and resources in order to sustain knowledge and skills attained in management of VEPs.

Očekivani rezultati projekta su:

1. Poboljšanje jedinstvene primjene specifičnih alata za rehabilitaciju i postupanje sa nasilnim ekstremnim zatvorenicima u kazneno-popravnim ustanovama u BiH i

2. Uspostava virtualnog Centra izvrsnosti (Center of Excellence) za sprečavanje i suzbijanje nasilnog ekstremizma u zatvorima u obliku platforme za suradnju

Ukupni budžet projekta je 200.000 EUR, a finansira se u okviru Akcijskog plana za Bosnu i Hercegovinu 2018–2021.

 

[1] “Strukturirano upravljanje kaznom za osuđena lica sa nasilnim i ekstremističkim ponašanjem u Bosni i Hercegovini", finansijski podžan od strane britanske Vlade i kancelarije USAID-a u Bosni i Hercegovini (2018-2021) i  “Podrška reintegraciji nasilnih i ekstremnih zatvorenika u Bosni i Hercegovini”, finansijski podržan od strane britanske Vlade (2017-2018)