Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine  - Faza II

Projekat " Daljna izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini " se implementira od 1.marta 2014. – 31. avgusta 2017 godine zahvaljujući velikodušnoj finansijskoj podršci Vlade Norveške. Cilj projekta je da obezbijedi podršku u jačanju nezavisnosti sudova u BiH poticanjem njihove saradnje i usaglašavanja sudske prakse i jačanja njihovih kapaciteta po pitanju primjene Evropske konvencije za ljudska prava i Evropske socijalne povelje na nacionalnom nivou.

Tri glavna cilja projekta su:

  • Podrška harmonizaciji sudske prakse u Bosni i Hercegovini u skladi sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i standarda Evropske socijalne povelje na nacionalnom nivou
  • Unaprijeđivanje kapaciteta sudija, tužilaca i advokata u primjeni standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima i Evropske socijalne povelje na nivou Bosne i Hercegovine
  • Jačanje saradnje i poboljšanje razmjene iskustava među pravnicima.

Jačanje kapaciteta pravosuđa u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini - Faza I
 

Projekat "Jačanja pravosuđa u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u BiH" se implementira od septembra 2012. - 28. februara 2014. godine zahvaljujući velikodušnoj finansijskoj podršci Vlade Norveške. Cilj projekta je da obezbijedi podršku u jačanju nezavisnosti sudova u BiH poticanjem njihove saradnje i usaglašavanja sudske prakse i jačanja njihovih kapaciteta po pitanju primjene Evropske konvencije za ljudska prava na nacionalnom nivou.

Tri glavna cilja projekta su:

  • Da obezbijedi pomoć stručnjaka za uspostavljanje apelacione instance Bosne i Hercegovine;
  • Unaprijeđivanje postojećih istrumenata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV), uključujući razvijanje baze podataka sa sudskom praksom i inkorporiranje Obrazovnog programa Vijeća Evrope o ljudskim pravima za pravosuđe u instrumente edukacije, kako bi se poboljšala saradnja među sudovima iz svih nivoa;
  • Poticanje usklađivanja sudske prakse u Bosni i Hercegovini i usklađivanje relevantne sudske prakse sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava; jačanje kapaciteta sudija i tužilaca u njihovoj svakodnevnoj primjeni standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima
Mapa stranice

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas