Unaprjeđenje slobode izražavanja i informisanja i slobode medija u Jugoistočnoj Evropi

Korisnici

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, "Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija" i Kosovo*.
 

Finansira

Norveška
 

Provodi

Savjet Evrope
 

Trajanje projekta

18 mjeseci (2. septembar 2013. - 28. februar 2015.)
 

Ciljevi

Opšti cilj projekta je da unapijredi zakonodavni i institucionalni okvir kojim se garantuje sloboda izražavanja, poboljša kvalitet novinarstva i uspostavi pluralistički način izvještavanja medija u Jugoistočnoj Evropi, u skladu sa standardima Savjeta Evrope.
Posebni ciljevi projekta su: 1) usklađivanje zakona, propisa i prakse sa standardima Savjeta Evrope u oblasti slobode izražavanja u Jugoistočnoj Evropi; 2) jačanje nezavisnosti i efikasnosti tijela koja su nadležna za regulaciju radiodifuzne djelatnosti i omogućavanje javnim radiodifuznim servisima da bolje ispune svoju ulogu; 3) razvoj profesionalnog pristupa, odgovornosti i poštovanja etičkih pravila od strane novinara.

Takođe, cilj projekta je da putem regionalnih aktivnosti odgovori na zajedničke probleme i izazove sa kojima se susreću zemlje u regionu i da omogući razmjenu iskustava, saradnju i umrežavanje u oblastima kao što su tematske obuke za novinare, samoregulacija i zakonodavni okvir radiodifuzne djelatnosti, transparentnost medija i vlasništvo nad medijima.
 

Partneri

Sve aktivnosti će biti provedene u dogovoru i saradnji sa relevantnim javnim organima, medijskim djelatnicima i lokalnim nevladinim organizacijama.
 

Ciljne grupe

Donosioci odluka, javni zvaničnici, civilno društvo, predstavnici javnih radiodifuznih servisa, predstavnici regulatornih i samoregulatornih tijela, novinari.
 

Krajnji korisnici

Medijski djelatnici i građani
 

Očekivani rezultati

Zakonodavni okvir za medije izgrađen u skladu sa evropskim standardima.

Realizovani treninzi u vezi sa standardima Savjeta Evrope koji se odnose na slobodu izražavanja, etička pravila i pristup informacijama od javnog značaja za:

- zaposlene u medijima,

- sudije i advokate koji se bave medijskim pravom,

- javne zvaničnike,

- predstavnike regulatornih tijela.

Unaprijeđen samoregulatorni mehanizam za praćenje medijskog sektora.

Osnovana neformalna mreža novinara i unaprijeđen regionalni dijalog.
 

Glavne aktivnosti

Pravne ekspertize, ekspertski sastanci, radionice, tematske obuke, seminari, okrugli stolovi i regionalne konferencije.

*Svako spominjanje Kosova, bilo ono teritorijalno, institucionalno ili u smislu populacije, u dokumentima Projekta se spominje u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez prejudiciranja statusa Kosova.

Kontakt:

Stefan Pejović, projekt menadžer
T: +387 33 264-360 lok 118
F: +387 33 590-447
M: stefan.pejovic@coe.int