Vijeće Evrope kontinuirano radi na implementaciji programa u BiH koji se tiču izbornog procesa, sa strateškim ciljem da osigura djelotvornu implementaciju principa Evropskog izbornog naslijeđa i da dodatno unaprijedi izbornu praksu i poveća povjerenje u izborni sistem BiH.

Nakon implementiranih projekata u 2018 i 2019 godini, Odjel za izbore i civilno društvo Vijeća Evrope implementira projekat pod nazivom: "Podrška cjelovitijim i inkluzivnijim izbornim procesima u Bosni i Hercegovini".

 

 Koji su ciljevi projekta?

Poboljšati izbornu praksu u Bosni i Hercegovini i povećati povjerenje u izborni sistem:

  • Jačanje kapaciteta izborne administracije za provođenje izbora, na svim nivoima, u skladu s međunarodnim standardima
  • Jačanje kapaciteta medija za kontinuirano, relevantno, profesionalno i neovisno praćenje i izvještavanje o izbornom procesu
  • Promoviranje jačeg predstavljanja nedovoljno zastupljenih kategorija birača i građansko sudjelovanje u demokratskim procesima odlučivanja

 

 Neki primjeri projektnih aktivnosti:

• Stvoriti i osigurati jedinstveni nastavni program za obuku i obrazovanje izborne administracije

• Provođenje kvalitetnog obrazovanje i obuke za općinske izborne komisije i članove biračkih odbora

• Stvaranje dugoročne baze podataka s relevantnim informacijama o obrazovanju i certificiranju

• Podrška organizaciji postizborne konferencije – priprema i izrada preporuka nakon održanih Lokalnih izbora 2020. u BiH

• Obuka i obrazovanje predstavnika vodećih medija u BiH u skladu s međunarodnim standardima

 

 Ko su naši partneri?

Glavni partneri na projektu su Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i organizacije civilnog društva koje rade na pitanjima izbora.