vijesti vijesti

Težnja Bosne i Hercegovine da unaprijedi rad vlasti na svim nivoima je podržana od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope kroz projekat “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru”, a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2018. do 2021. godine. Nakon decenije uskraćivanja građana Mostara od osnovnog prava da biraju i budu birani na lokalnim izborima, cilj projekta je stvoriti mogućnost da se građani uključe u deliberativni proces i učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou, sa krajnjim ciljem obnove povjerenja građana prema nosiocima javnih funkcija. Prilagođena metodologija deliberativne demokratije putem “mini-publika” (Eng. mini-publics – pojam definisan od strane naučnika/eksperata u oblasti deliberativne demokratije kojim se definiše tijelo sastavljeno od nasumično izabranih građana koji su se okupili na jednom mjestu u cilju pronalaska rješenja po određenom pitanju) pružit će mogućnost za dijalog građana Mostara sa donosiocima odluka na lokalnom nivou. Projekat takođe ima za cilj da doprinese razvoju vještina i znanja lokalnih aktera o različitim demokratskim pristupima.

Projekat je proizvod rada Grupe za refleksiju o Mostaru, osnovane 2017. godine, s ciljem da se predloži održivo rješenje za obnovu demokratije u Gradu, i u skladu je sa Preporukom 442 (2019) o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Bosni i Hercegovini, te sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Baralija protiv Bosne i Hercegovine. Projekat se temelji na rezultatima saradnje koju sprovodi Kongres sa državama članicama Savjeta Evrope od 2011. godine i zasnovan je na potrebama i preporukama koje su proistakle od relevantnih aktera i građana Mostara.

Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru
kontakti kontakti

Marité MORAS

Šefica odjeljenja za saradnju i vanjske odnose

Sekretarijat Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

marite.MORAS@coe.int

Natalija MILOVIĆ

Projektna službenica

Sekretarijat Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti

natalija.MILOVIC@coe.int

Damjan JUGOVIĆ

Projektni službenik

Kancelarija Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini

damjan.JUGOVIC@coe.int

 

Ivana IVANDIĆ

Projektna asistentica

Kancelarija Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini

ivana.IVANDIC@coe.int