Radionica o Registrima stvarnog vlasništva i Bosni i Hercegovini: Komparativne prakse u EU, trenutni status i izazovi

28-29 novembar 2023 Igman, Bosna i Hercegovina

Radionica osmišljena da podigne svijest o pravnom okviru Evropske unije (EU) o registrima stvarnog vlasništva i da prikaže uporedne prakse i primjere država članica EU u vezi sa političkim, pravnim i tehničkim razmatranjima za uspostavljanje takvih registara organizirana je 28. -29.11.2023. na...

Read More

Kongres promoviše participativnu demokratiju na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

30 November 2023 Sarajevo

Građansko učešće kao osnovno načelo ljudskih prava i uslov za efikasne demokratske prakse istaknuto je od strane predsjednice Odbora za aktuelna pitanja Kongresa, Bryony Rudkin (Ujedinjeno Kraljevstvo, SOC/G/PD), na otvaranju OSCE konferencije o "Učešću građana u donošenju odluka na lokalnom...

Read More

Sloboda izražavanja i informisanja: mapiranje i analiza aktera

29. novembar 2023 Bosna i Hercegovina

U tehničkom dokumentu Sloboda izražavanja i informisanja: mapiranje i analiza aktera dat je pregled institucija, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija koje su glavni akteri u oblasti slobode izražavanja i pristupa informacijama, uz utvrđivanje i pregled ključnih nosilaca...

Read More

Podrška institucijama Bosne i Hercegovine u unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u skladu sa evropskim standardima

29. novembar 2023 Bosna i Hercegovina

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 54. sjednici, održanoj 27. jula 2022. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine usvojilo Akcioni plan za unapređenje stanja ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023....

Read More

Izvještaj i diskusija o potrebi uspostavljanja odjeljenja za sudsku praksu na drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini

23. novembar 2023 Sarajevo

Vijeće Evrope je 23. novembra 2023. godine u Sarajevu organizovalo diskusiju o uvođenju odjeljenja sudske prakse u drugostepenim sudovima. Polazište diskusije je bio nacrt Izvještaja o potrebi uspostavljanja odjeljenja za sudsku praksu na drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini (BiH) koje...

Read More

Uvođenje pravnog lijeka kojim se uređuje zaštita prava na suđenje u razumnom roku u FBiH

22. novembar 2023 Sarajevo

Vijeće Evrope i ministarstvo pravde FBiH je organizovalo 22. novembra 2023. godine u Sarajevu diskusiju sa ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde na temu uvođenja pravnog lijeka protiv prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka u Federaciji BiH. U uvodnom govoru,...

Read More

Predstavnici ministarstava pravde i pravosuđa iz Bosne i Hercegovine su posjetili Vijeće Evrope i Evropski sud o ljudskim pravima

6-7 novembar 2023 Strazbur, Francuska

Predstavnici ministarstava pravde i pravosuđa Bosne i Hercegovine (BiH) posjetili su 6-7. novembra 2023. g. Vijeće Evrope, uključujući i Evropski sud za ljudska prava (ESLJP). Studijska posjeta imala je za cilj unapređenje dijaloga između Vijeća Evrope i nacionalnih insitucija u vezi s izvršenjem...

Read More

Obuka o međunarodnim standardima slobode izražavanja i pristupa informacijama

22 i 23 novembar 2023 Tarčin, Bosna i Hercegovina

  Dvadeset dva predstavnika relevantnih institucija na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta, te organizacija civilnog društva i nezavisnih tijela, prisustvovalo je prvom treningu o slobodi izražavanja i pristupa informacijama. Ova edukacija označava početak napora za jačanje kapaciteta...

Read More

Javni poziv na tender za konsultantske usluge u oblasti slobode izražavanja i slobode medija na Zapadnom Balkanu

21. novembar 2023

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan Tursku, Vijeće Evrope implementira sedam projekata (u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, te na nivou regije) pod nazivom „Zaštita slobode...

Read More

SLOBODA IZRAŽAVANJA I INFORMISANJA: Pregled međunarodnih standarda i obaveza praćenja i izvještavanja Bosne i Hercegovine u oblasti slobode izražavanja i informisanja

17. novembar 2023

U tehničkom dokumentu Pregled međunarodnih standarda i obaveza praćenja i izvještavanja Bosne i Hercegovine u oblasti slobode izražavanja i informisanja dat je pregled obaveza Bosne i Hercegovine u pogledu izvještavanja o stanju u oblasti slobode izražavanja i slobode informiranja (koja se često...

Read More

PPredstavnici i predstavnice tužilaštava i policijskih snaga u Bosni i Hercegovini educirani o standardima zaštite od govora mržnje

15 - 16 NOVEMBAR 2023 Mostar

38 predstavnika i predstavnica tužilaštava i policije iz cijele Bosne i Hercegovine (BiH), educirano je o pravnim standardima zaštite od govora mrže. Kroz prezentaciju sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, te kroz analizu slučaja, učesnici i učesnice seminara dobili su priliku da...

Read More

Predstavnici/ce ministarstava obrazovanja Bosne i Hercegovine diskutovali o sljedećim koracima tokom studijske posjete Strazburu

8 i 9 novembar 2023 Strasbourg

U cilju jačanja opredijeljenosti za provođenje obrazovnih politika u Bosni i Hercegovini (BiH), u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“ 8. i 9. novembra realizovana je studijska posjeta za članove i članice Savjetodavnog odbora projekta....

Read More

Učešće lokalnih vlasti širom Bosne i Hercegovine u pokretu otvorene vlasti

10. novembar 2023 online

  Uz članove delegacije Bosne i Hercegovine pri Kongresu, 15 predstavnika lokalnih vlasti okupilo se na online sesiji kako bi razgovarali o novim strateškim prioritetima Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) i njihovom učešću u lokalnom programu OGP-a. Lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini zalažu se...

Read More

Eksperti CEPEJ-a u posjeti pilot sudovima u Bosni i Hercegovini

8 - 9 NOVEMBAR 2023 Bosna i Hercegovina

Nakon prve edukacije u prvostepenom sudu u Sokocu prošlog ljeta, od 8. do 9. novembra 2023. godine provedena je prva edukacija od strane eksperata Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) za osoblje suda i u druga dva pilot suda u Bosni i Hercegovini, u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH...

Read More

Vijeće Evrope podržava vlasti Bosne i Hercegovine u izradi Protokola za razmjenu informacija (ISP)

25-27 oktobar 2023 Teslić

U Tesliću je u periodu 25.-27. oktobra 2023. godine, održan prvi sastanak radne grupe na kojoj su učestvovali predstavnici entitetskih Ministarstava pravde, Federalne uprave policije, Policije Brčko distrikta, Centra za socijalni rad Jajce, te predstavnika zatvorskih institucija iz Bijeljine,...

Read More

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Grupa eksperata Vijeća Evrope poziva na sprečavanje rizika od trgovine ljudima koji se pogoršavaju u kontekstu migracija

18. oktobar 2023 Strazbur

Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar/listopad), Grupa eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) upozorila je na povećani rizik od trgovine ljudima koji se stvara restriktivnim politikama useljavanja i neuspjehom u rješavanju ranjivosti migranata...

Read More

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima: Stručni panel u Bosni i Hercegovini naglašava ranjivost žena na trgovinu ljudima

18. oktobar 2023 Neum, Bosna i Hercegovina

Povodom obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u okviru XVI godišnjeg savjetovanja tužilaca u Bosni i Hercegovini (17 – 19.10.2023.) održan je panel na temu „Trgovina ljudima kao oblik rodno zasnovanog nasilja”. Panel su organizovali Ured Vijeća Evrope u Sarajevu, Misija...

Read More

Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Podrška lokalnim samoupravama i/ili organizacijama civilnog društva za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje

17. oktobar 2023

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, i projekta „Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini“, Vijeće Evrope otvara poziv za podnošenje prijedloga projekata s ciljem finansiranja konkretnih odgovora na borbu...

Read More

Policija Brčko distrikta uči kako zaštititi prava LGBTI osoba

27 - 28 SEPTEMBAR 2023 Brčko, Bosna i Hercegovina

Analiza koju je proveo Sarajevski otvoreni centar među LGBTI zajednicom, pokazala je da 87,4% ispitanika/ca u Bosni i Hercegovini nema povjerenja u policiju. Među glavnim razlozima navedeno je da je to zbog straha od sekundarne viktimizacije na osnovu njihove seksualne orijentacije i rodnog...

Read More

Svečano otvoren novi studijski program "Pravo Vijeća Evrope"

9. oktobar 2023 Sarajevo

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Vijećem Evrope, u ponedjeljak 9. oktobra 2023. godine organizirao je svečano otvorenje novog smjera master programa u akademskoj 2023/2024 godini “Pravo Vijeća Evrope”. Novi master program “Pravo Vijeća Evrope” rezultat je kontinuiranih...

Read More

akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas