Kongres Vijeća Europe podržava sprovedbu preporuka Skupštine građana u Gradu Mostaru

6. maj 2022 Mostar

Dana 6.5.2022. godine, šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, Bojana Urumova, i gradonačelnik Mostara, Mario Kordić, potpisali su Ugovor o grantu za podršku sprovedbi preporuka Skupštine građana Mostara održane u sedmom mjesecu 2021. godine. Grantom u vrijednosti od 35.000 eura želi se podržati...

Read More

GRETA publikovala Smjernice o rješavanju rizika trgovine ljudima u vezi s ratom u Ukrajini i humanitarnom krizom koja je uslijedila

4. maj 2022 Strasbourg

Nevladine organizacije i mediji upozorili su na trgovinu ljudima zbog, do sada nezabilježenog, kretanja ljudi koji su bili prisiljeni da pobjegnu iz Ukrajine od početka rata, od kojih su 90% žene i djeca. Pretpostavljene žrtve su otkrivene, a istrage su u toku, kako je prijavljeno. Nove smjernice...

Read More

Publikacija: Primjena evropskih i međunarodnih standarda medijske i informacijske pismenosti u različitim domaćim institucijama

5. maj 2022 Bosna i Hercegovina

Studija 'Primjena evropskih i međunarodnih standarda medijske i informacijske pismenosti u različitim domaćim institucijama' razvijena je s ciljem da doprinese širenju svijesti među relevantnim akterima u polju medijske i informacijske pismenosti (MIP) u Bosni i Hercegovini, o najboljim praksama...

Read More

Panel diskusija na temu Kako zaštiti istinu u doba dezinformacija

4. maj 2022. Sarajevo

S ciljem obilježavanja Dana slobode medija 2022. godine, Vijeće Evrope podržalo je panel diskusiju na temu Kako zaštiti istinu u doba dezinformacija, koju je organizovala Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, zajedno sa Balkanskom mrežom istraživačkog novinarstva BiH (BIRN-om), Bukom i Centrom...

Read More

3. maj – Svjetski dan slobode medija

3. maj 2022. godine

Novinari se danas sve češće suočavaju sa direktnim napadima na njihovu fizičku sigurnost i integritet. Prema Godišnjem izvještaju Platforme Vijeća Evrope za zaštitu novinarstva i sigurnost novinara, prijavljeni su čak 82 takva slučaja u 2021. godini, što pokazuje rast od 51% u odnosu na 2020....

Read More

Izrada akcionih planova i izvještaja za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine

29. april 2022 Bosna i Hercegovina

U saradnji sa Odjelom za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava dana 29. aprila 2022. godine je održana obuka za pravnike Ureda zastupnika Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini. Cilj obuke je dodatno jačanje tehničkih vještina i znanja osoblja Ureda zastupnika o izradi i podnošenju...

Read More

Radni sastanak sa lokalnim vlastima o izvršenju presude Kunić

28. april 2022 Mostar

Danas je u Mostaru organizovan radni sastanak o izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava Kunić. Ova presuda se odnosi na izvršavanje pravosnažnih odluka kojima se nalažu isplate po osnovu dosuđenih obaveza. Sastanku su prisustvovali predstavnici Odjela za izvršenje presuda Evropskog...

Read More

Pokretanje online modula HELP na temu trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini

20. APRIL 2022 Bosna i Hercegovina

Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u porastu je u Evropi i globalno. U cilju jačanja znanja i kapaciteta profesionalaca za otkrivanje slučajeva trgovine ljudima i suzbijanje, projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ pokrenuo je 20. aprila 2022. godine...

Read More

Kaskadni trening o govoru mržnje za advokate i advokatice iz Federacije Bosne i Hercegovine

19-20 APRIL 2022 Igman, Sarajevo

Advokati i advokatice iz Sarajeva, Tuzle, Bugojna, Bihaća i Zenice učestvovali su tokom dva dana u kaskadnom treningu, o govoru mržnje, što uključuje primjenu standarda Vijeća Evrope ustanovljenih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (EKLJP), i praksi Evropskog suda za ljudska prava, ali i...

Read More

Udruženje “BH novinari” predstavilo rezultate projekta koji su podržali Evropska unija i Vijeće Evrope

7. april 2022 Sarajevo

Završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati suradnje između Evropske unije, Vijeća Evrope i Udruženja novinara Bosne i Hercegovine “BH novinari” održana je u Sarajevu 7. aprila. Konferenciju je otvorila Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, istaknuvši izniman značaj...

Read More

Šesti sastanak Savjetodavnog odbora projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ održan u Sarajevu

7. april 2022 Sarajevo

Članovi/ce Savjetodavnog odbora Horizontal Facility projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Bosni i Hercegovini (BiH) održali su šesti sastanak 7. aprila u Sarajevu. Sastanak su otvorili Krasimir Nikolov, šef Sekcije za evropsku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije Evropske...

Read More

Dobro obrazložene sudske odluke su ključna zaštita od neosnovanih presuda

5-6 april 2022 Bosna i Hercegovina

Vijeće Evrope je od 5. do 6. aprila 2022. godine u Sarajevu organizovalo obuku za 20 sudija i stručnih saradnika o obrazloženju i izradi presude u krivičnim predmetima. Tokom obuke je istaknuto da sud mora dati dovoljno razloga za donijetu presudu, jer samo tako stranke u postupku mogu da...

Read More

Izjava generalne sekretarke Savjeta Evrope Marije Pejčinović Burić povodom Međunarodnog dana Roma

8. APRIL 2022 Strasbourg

„8. april je uvijek dobra prilika za slavljenje Roma i doprinosa koji oni daju našim raznolikim, modernim društvima. Međutim, ovo je takođe trenutak da razmislimo o teškoćama i bolu koje doživljavaju mnogi romski pojedinci i zajednice i da obnovimo našu posvećenost rješavanju osnovnih uzroka. Na...

Read More

Stručnjaci iz oblasti obrazovanja djece uključeni u obuku o prevenciji trgovine djecom u Bosni i Hercegovini

5. april 2022 SARAJEVO i BANJA LUKA

„Koja je moja uloga u sistemu zaštite djece od trgovine ljudima?“ bilo je glavno pitanje o kojem se govorilo na obukama održanim u Sarajevu 24 - 25. marta i u Banja Luci 31. marta -1. aprila, organizovanim u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv...

Read More

Poziv za učešće u uspostavljanju Platforme za razmjenu među opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini

29. mart 2022 Bosna i Hercegovina

Poziv za učešće u uspostavljanju Platforme za razmjenu među opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, na temu otvorene vlasti za transparentno, inkluzivno, građanski-orijentisano kreiranje politika na lokalnom nivou je raspisan u okviru projekta “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom...

Read More

Jačanje kapaciteta zatvorskog osoblja u prevenciji zatvorske radikalizacije i upravljanju nasilnim i ekstremnim zatvorenicima u Bosni i Hercegovini

24-25 mart 2022 Igman

Vijeće Evrope nastavlja podržavati kazneno-popravne ustanove u Bosni i Hercegovini (BiH) unapređivanjem kapaciteta zatvorskog osoblja u vezi sa sprečavanjem radikalizacije zatvora i upravljanjem nasilnim i ekstremnim zatvorenicima. Napredna dvodnevna obuka za 15 zatvorskih službenika iz 10...

Read More

Šesti sastanak Upravnog odbora projekta ''Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini''

23. mart 2022 Sarajevo

Šesti sastanak Upravnog odbora projekta: „Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini“ je održan u Sarajevu 23. marta 2022. godine. Na sastanku su učestvovali predstavnici svih partnerskih...

Read More

Zatvorsko osoblje poziva na multidisciplinaran pristup tretmanu pritvorenica i pritvorenika u Bosni i Hercegovini

23-24 mart 2022 sarajevo

Četiri službenice i službenika tretmanske i službe osiguranja iz različitih zatvorskih ustanova u Bosni i Hercegovini završilo je izradu programa obuke o protokolima za multidisciplinarnu saradnju agencija u zatvorenom okruženju 23.-24. marta 2022. u Sarajevu. Ova aktivnost unapređenja kapaciteta...

Read More

Evropska unija i Vijeće Evrope pokrenuli kampanju "Blokraj mržnju. Podijeli ljubav!"

28. mart 2022 Sarajevo

Evropska unija i Vijeće Evrope danas su zvanično predstavili kampanju „Blokraj mržnju. Podijeli ljubav!“ na događaju održanom u Sarajevu, uz poruku da svaki građanin i građanka Bosne i Hercegovine mogu imati značajnu ulogu u borbi protiv govora mržnje korištenjem pozitivnog jezika i uvažavanjem...

Read More

Deliberativne metode: Kongres Vijeća Evrope poziva na veće učešće građana pored učešća na izborima

23. mart 2022 Strasbourg

Deliberativne metode postale su jedan od najinovativnijih načina intenziviranja učešća građana u političkom odlučivanju i doprinose jačanju povjerenja javnosti u politički proces, utvrdio je Karl-Heinz Lambertz (Belgija, SOC/V/DP), predstavljajući usvojeni izvještaj od strane Kongresa lokalnih i...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas