Study visit to the French Department of Prison Administration

29 - 30 November 2022 France

On 29 and 30 November 2022, representatives of the Ministries of Justice of Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska (RS) and prison practitioners from prison establishments under their respective jurisdictions (BiH delegation) paid a visit to the...

Read More

Članovi Kongresa surađuju sa lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini u vezi transparentnih i odgovornih javnih nabavki

22 i 24 novembar 2022 Bosna i Hercegovina

22. i 24.11.2022. Lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini sastale su se na dvodnevnom online događaju kako bi razgovarale o novoj legislativi u oblasti javnih nabavki na temu „Transparentne i odgovorne javne nabavke: zakonodavstvo, trendovi i dobre prakse“. „Transparentne i odgovorne javne nabavke...

Read More

Smjernice za strateški razvoj neformalne mreže MIL u Bosni i Hercegovini

24. novembar 2022 Bosna i Hercegovina

Pokretanje Neformalne mreže u oblasti medijske i informacijske pismenosti (MIL) u Bosni i Hercegovini 2019. godine, predstavlja važan korak ka sistemskom pristupu razvoju i promociji medijske i informacijske pismenosti u zemlji. Dok je mreža nastavila svoj rad na razvoju medijske i informacijske...

Read More

Smjernice za razvoj politike medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini

24. novembar 2022 Bosna i Hercegovina

"Smjernice za razvoj politike medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini” identifikuju ključne principe i definišu smjernice za pripremu programa medijske i informacijske pismenosti (MIL) i njene implementacije u Bosni i Hercegovini. Nude viziju budućeg puta, kroz informisanje o...

Read More

Vijeće Evrope je utvrdilo potrebe za obukom zatvorskog osoblja Bosne i Hercegovine u pogledu upravljanja rehabilitacijom nasilnih ekstremnih zatvorenika

18. novembar 2022 Sarajevo

Prezentacija zaključaka i preporuka proizašlih iz procjene stanja i potreba u pogledu obuka i stručnog usavršavanja zatvorskog osoblja koje postupa sa nasilnim ekstremnim zatvorenicima u okviru projekta „Podrška osiguranju održivih rješenja u pogledu upravljanja rehabilitacijom nasilnih...

Read More

Održan zajednički sastanak obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovina i Srbije

9. November 2022 Zlatibor, Srbija

Na Zlatiboru je 9. novembra 2022. održan zajednički sastanak pedagoških institucija Bosne i Hercegovine (BiH) i državnih obrazovnih institucija Republike Srbije. Aktivnost je organizovana u okviru projekata „Kvalitetno obrazovanje za sve“ u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Tokom sastanka učesnici i...

Read More

Visoko sudsko i tužilačko vijeće usvojilo platformu za unapređenje lične i opšte sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini

10. novembar 2022 Sarajevo

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je Platformu za unapređenje lične i opšte sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija na svojoj sesiji održanoj 10. novembra 2022. u Sarajevu. Ovaj sveobuhvatni dokument, izrađen tokom proteklih 12 mjeseci, sadrži trenutne izazove vezane...

Read More

Poziv za učešće na tenderu: konsultantske usluge u okviru projekta ‘Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini - Faza III‘

08 November 2022 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Vijeće Evrope provodi projekat „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini - Faza III', koji finansira Kraljevina Norveške. Cilj projekta je jačanje kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija i budućih pravnika da dosljedno primjenjuju standarde EKLJP-a, kao i...

Read More

Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini intenziviraju napore na sprečavanju zlostavljanja u pritvoru

4. novembar 2022 Mostar

Viši rukovodioci Federalne uprave policije i svih 10 Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova sastali su se 4. novembra 2022. u Mostaru. Policijski komesari i Načelnici jedinica uniformisane policije razgovarali su o primjeni operativnih procedura za postupanje sa osumnjičenicima i osobama...

Read More

Poziv za dostavljanje prijedloga – deliberativni proces na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

3. novembar 2022 Bosna i Hercegovina

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope raspisao je poziv da sufinansira projekat/aktivnost na lokalnom nivou u cilju jačanja učešća građanki i građana u donošenju odluka na lokalnom nivou putem organizacije posebno kreiranog deliberativnog procesa u odabranoj lokalnoj samoupravi u...

Read More

2. novembar - Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara

2. novembar 2022 Bosna i Hercegovina

Prema najnovijim informacijama koje prikuplja Platforma za zaštitu novinarstva i sigurnost novinara Vijeća Evrope, u 2022. godini prijavljeno je 248 prijavljenih prijetnji vezano za sigurnost i integritet novinara, te je u ovom trenutku čak 105 novinara trenutno zatvoreno ili zadržano. Pored...

Read More

Druga obuka o trgovini ljudima za zdravstvene radnike i radnice u Bosni i Hercegovini

24 - 25 oktobar 2022 Igman

Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija I borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ nastavlja sa jačanjem kapaciteta zdravstvenih radnika i radnica kroz drugu sesiju koja je organizovana 24. i 25. oktobra/listopada na Igmanu. Dvadeset i osam zdravstvenih...

Read More

Predstavnici obrazovnih ustanova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije razmijenili ideje na završnom sastanku upravnih odbora

27. oktobar 2022 Kotor, Crna Gora

Projekti „Kvalitetno obrazovanje za sve“ iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije održali su posljednji sastanak Upravnog odbora 27. oktobra 2022. godine u Kotoru, Crna Gora. Ovo je bila izuzetna prilika da se predstavnici obrazovnih ustanova iz sve tri zemlje upoznaju i razmijene ideje i...

Read More

Vijeće Evrope osigurava sistematsku, sveobuhvatnu i mjerljivu edukaciju o ljudskim pravima za pravne stručnjake

1. novembar 2022 Bosna i Hercegovina

Vijeće Evrope je održalo dvije obuke u okviru Programa početne obuke za 28 novoimenovanih sudija u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužioca FBiH i RS-a. Obuke su održane u skladu s novoizrađenim Planom i programom obuke o ljudskim pravima za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija...

Read More

O postignućima regionalne kooperacije na temu slobode izražavanja i slobode medija se diskutovalo u Crnoj Gori

20. oktobar 2022 Budva, Crna Gora

Završna konferencija zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)“ okupila je glavne partnere i korisnike programa. Predstavnici i predstavnice pravne struke i njihovih institucija za obuku, medijski regulatori i medijska...

Read More

Jačanje jezika i kulture nacionalnih manjina uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope

19. oktobar 2022 Bosna i Hercegovina

Prošle sedmice je u Prnjavoru, Srpcu, Gradišci i Laktašima predstavljeno 46 topografskih znakova na jezicima nacionalnih manjina. Znakovi postavljeni uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope variraju od onih s tradicionalnim nazivima mjesta na jeziku nacionalne manjine do onih sa topografskim...

Read More

Konferencija o Medijskoj i informacijskoj pismenosti

25-25 oktobar 2022 Sarajevo

Koji su to primjeri dobre prakse u okviru razvoja medijske i informacijske pismenosti (MIP) i kako su ovi primjeri primjenjivi u BiH kontekstu? Šta su to lažne vijesti, clickbaits, dezinformacije i nadrinauka, te kako ove pojmove i njihov uticaj na ljude približiti učenicima? Šta su to algoritmi...

Read More

“Blokiraj mržnju. Podijeli ljubav!” Diskusija protiv govora mržnje i diskriminacije prema romskoj zajednici

27. oktobar 2022 Bijeljina

Predstavnici i predstavnice grada Bijeljine, predstavnici i predstavnice romske zajednice i drugi partneri, uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope, jučer su u Bijeljini zajednički poslali poruku osude govora mržnje i diskriminacije prema romskoj zajednici. Oni su razgovarali sa prolaznicima i...

Read More

Collecting equality data, developing policies and guidance among peers: Equality bodies across South/East Europe equipped with new tools to address hate speech

19 OCTOBER 2022 Strasbourg

The third and the final workshop on “Addressing hate speech through improving data collection” for equality bodies from Western Balkans and the Eastern Partnership region took place on 18-19 October 2022, in Strasbourg. As the previous two events on this subject this year (June, July 2022), but...

Read More

Kritičko razmišljanje u toku obrazlaganja parnične presude uz pomoć dosljedne sudske prakse

21 October 2022 Bosnia and Herzegovina

U cilju osiguravanja pravde i uspostavljanja mjera zaštite od proizvoljnog odlučivanja, 13. - 14. oktobra 2022. godine organizovana je dvodnevna obuka o pravnom obrazloženju i izradi presuda u građanskim predmetima. U tom cilju, 16 sudija je, u okviru kontinuirane obuke, tokom praktičnih vježbi,...

Read More

mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas