Projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ provodi se u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“

Koji je cilj?

 • Poboljšanje procesa identifikacije i zaštite, kao i pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (BiH) u skladu sa evropskim standardima;
 • Pružanje podrške Bosni i Hercegovini u sprovođenju Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima.

Ko ima koristi od projekta?

 • Žrtve trgovine ljudima i osobe iz rizičnih grupa koje su potencijalne žrtve trgovine ljudima;
 • Institucije Bosne i Hercegovine: Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, entitetski Centri za obuku sudija i tužilaca i Inspektorati rada;
 • Organizacije civilnog društva, čiji će kapaciteti za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima biti ojačani;
 • Predstavnici privatnog sektora kao što su agencije za zapošljavanje i za privremeno zapošljavanje, čiji će kapaciteti za sprečavanje trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja biti ojačani; 
 • Građani Bosne i Hercegovine koji će živjeti u sigurnijem i mirnijem društvu.

Kako će se projekat provoditi?

 • Istraživanja i podrška u izradi politika
 • Multidisciplinarne obuke
 • Seminari
 • Javni događaji u cilju podizanja svijesti o trgovini ljudima

Očekivani rezultati:

 • Poboljšan proces otkrivanja i identifikacije te pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja
 • Poboljšan proces otkrivanja i identifikacije djece žrtava trgovine ljudima i pružanja pomoći tim žrtvama
 • Uključivanje inspektora rada i drugih ključnih aktera u proces identifikacije žrtava trgovine ljudima i upućivanje žrtava na službe koje im mogu pružiti pomoć i zaštitu
 • Pojačano djelovanje krivičnopravnog sistema i sistema socijalne pravde u borbi protiv trgovine ljudima
 • Povećana svijest svih aktera ali i šire javnosti o specifičnim grupama ranjivim na trgovinu ljudima i pravima žrtava trgovine ljudima

Kako možemo naći više informacija?

KONTAKT

Elma Zahirović
 voditeljica projekta
+387 33 95 77 90

Lada Mujkić
projektna asistentica
+387 33 95 77 90

 

monitoring tijelo GRETA
HELP online kurs
pratite nas

 Facebook stranica ureda Vijeća Evrope u Sarajevu