Back Glasnogovornici i nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine prošli obuku o zaštiti privatnosti žrtava trgovine ljudima

Glasnogovornici i nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine prošli obuku o zaštiti privatnosti žrtava trgovine ljudima

Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ organizovao je obuku za predstavnike i predstavnice medija, glasnogovornike, glasnogovornice i organizacije civilnog društva na temu zaštite identiteta, privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima, u skladu sa Konvencijom Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima (član 11.) i smjernicama razvijenim u okviru projekta.

Tokom dvije obuke, organizovane 22. i 23. novembra/studenog 2022. godine, 27 učesnika i učesnica, od čega 11 predstavnika/ca organizacija civilnog društva, 16 glasnogovornika/ca institucija i 1 predstavnik medija raspravljalo je o fenomenu trgovine ljudima, o tome ko su počinitelji, ko žrtve, zašto je važna zaštita privatnosti i povjerljivost njihovog identiteta, koja je uloga medija, glasnogovornika i organizacija civilnog društva u zaštiti privatnosti žrtava prilikom izvještavanja i rješavanja slučajeva trgovine ljudima. Učesnici i učesnice su imali priliku čuti svjedočenje Seudina Zoletića, preživjele žrtve trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije i jednog od 33 apelanta pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Zoletić protiv Azerbajdžana.

Konsultantice/trenerice, Jelena Hrnjak, novinarka i aktivistica za borbu protiv trgovine ljudima iz NVO Atina (Srbija), Amela Efendić iz NVO IFS EMMAUS i Una Bejtović, savjetnica za odnose sa javnošću, kroz rad u grupama, na interaktivan način obradile su studiju slučaja sa učesnicima i razmijenile dobre prakse i uobičajene pogreške u svakodnevnom radu sa žrtvama trgovine ljudima. Naglasak je stavljen na etičko novinarstvo kako bi se izbjegla sekundarna traumatizacija žrtava, bez obzira na senzacije koje otkrivanje slučajeva trgovine ljudima u javnosti može donijeti.

Projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ provodi se u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina 22 i 23 novembar 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas