Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u javnom i političkom životu u Bosni I Hercegovini
 

USAID i Vijeće/Savjet Evrope realizuju 21-mjesečni program Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Program je započeo u septembru 2011.godine i trajatće do juna 2013. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera, kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su  usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima; i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera  unutar političkih partija,  te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, te povećati njihov angažman u politici.

Detaljniji opis projektnih aktivnosti dostupan je na OVOM linku.

Više informacija o programu: www.spsbh.ba

mapa stranice
akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas