Geri

İkinci Saha Ziyareti Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Barosuna Düzenlendi

Adana 26 Ekim 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İkinci Saha Ziyareti Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Barosuna Düzenlendi

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi kapsamında yürütülen ihtiyaç analizi çalışmalarını desteklemek üzere Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile proje uzmanları, 1-2 Ekim 2020 tarihinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Barosuna saha ziyaretinde bulundu. İki günlük ziyaret çerçevesinde Avrupa Konseyi uzmanları, Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve üyeleri, Adana Adliyesi hâkim ve yargıçları ve Adana Barosu avukatlarıyla bir araya geldi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer alan üç tematik alanda (özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü) mevzuat ve uygulama açısından ihtiyaçların değerlendirildiği görüşmeler yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki Madde 5 (özgürlük ve güvenlik hakkı), Madde 6 (adil yargılanma hakkı) ve Madde 10 (ifade özgürlüğü) kapsamındaki hakların daha iyi korunması amacıyla bilgi toplamak ve önerilerde bulunmak amacıyla önümüzdeki aylarda istişare toplantıları düzenlenecektir.