Geri Ceza infaz kurumu izleme el kitapları tüm ilgili paydaşlara sunuldu

Ankara 15 - 16 - 17 Kasım 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ceza infaz kurumu izleme el kitapları tüm ilgili paydaşlara sunuldu

15, 16 ve 17 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme oturumlarıyla, Ulusal Önleme Mekanizması, Kamu Denetçiliği Kurumu ve sivil toplum temsilcileri ile infaz hâkimleri, Cumhuriyet savcıları, adalet müfettişleri ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri kontrolörlerinden oluşan toplam 95 kişi, ilgili kurumların özel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan el kitapları hakkında bilgilendirildi. Ceza infaz kurumu denetleme ve izlemesinin tüm aşama ve aktörlerini kapsayan asgari standartlar belirlenmesini ve yeknesak bir metodoloji oluşturulmasını hedefleyen üç el kitabı, hedef gruplarla paylaşıldı:

  • İnfaz Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcıları için Ceza İnfaz Kurumu İzleme El Kitabı;
  • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri ve Adalet Müfettişleri için Ceza İnfaz Kurumu İzleme El Kitabı;
  • Kamu Denetçiliği Kurumu ve Ulusal Önleme Mekanizması için Ceza İnfaz Kurumu İzleme El Kitabı.

Toplantıların sonucunda el kitaplarının ceza infaz kurumu izleme ve denetleme süreçlerine katkı sunacağı, mahpusların haklarının daha iyi korunabilmesi adına Türkiye’deki ceza infaz kurumlarında izleme faaliyetlerinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak yer alan tüm aktörler arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendireceğine ilişkin görüş birliğine varıldı. Her üç toplantıda da katılımcılar kendi özel çalışma alanlarına ilişkin sorular sordu ve Avrupa Konseyi danışmanları ile tartışmalar yürüttü. Ayrıca, farklı Avrupa ülkelerinden ceza infaz kurumu izleme ve denetlemesine ilişkin iyi uygulama örnekleri ele alındı ve bütüncül bir yaklaşım ile ceza infaz kurumlarının denetlenmesi ve gözetiminden sorumlu diğer mekanizmalarla iş birliğinin önemi vurgulandı.

Söz konusu toplantılar Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.