Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Açılış Etkinliği

Ankara 7 Kasım 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi Açılış Etkinliği

"İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi”nin 7 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilen açılış etkinliğinin katılımcıları etkinlikten; bağımsız ulusal bir izleme mekanizmasının, gerekli bilgiye sahip olması, kendisine yeterince kaynak sağlanması ve tamamen bağımsız olması durumunda, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin tutulduğu yerlerde kötü muamelenin engellenmesine kayda değer bir katkı sağlanmış olacağı sonucuna vararak ayrıldılar.

Açılış etkinliği; Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTEGM), sivil izleme kurulları üyeleri, cezaevi müdürleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, infaz hâkimleri, savcılar, Kamu Denetçiliği kurumu, Ulusal Önleme Mekanizması ve akademisyenlerin yanı sıra Projenin donörü olarak Türkiye Cumhuriyeti’ndeki çeşitli büyükelçiliklerin temsilcileri de dahil olmak üzere 200’den ceza infaz kurumu uygulayıcısını bir araya getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Türkiye’nin işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans konusundaki bağlılığını vurgulayarak Projenin açılışı ile ilgili iyi dileklerini ifade etti. Bakan Yardımcısı, tutuklu ve hükümlülerin yaşam şartlarının, tahliye edildikten sonra topluma tekrar uyum sağlayabilmesi amacıyla, temel haklar doğrultusunda iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Konseyi Fon Mobilizasyonu ve Donör İşbirliği Bölüm Başkanı Matthew Barr, Avrupa Konseyinin Türkiye ile işbirliği konusunda uzun bir geçmişi olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Avrupa Konseyinin bu ortak girişiminin, bu güne dek birlikte gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen başarı ve özellikle de önceki projelerin sonuçları üzerine kurulu olduğunun altını çizdi.

Kanada Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Stephanie Duhaime, projeye verdikleri destek ile Türkiye’ye, Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak sivil izleme kurullarının bağımsızlığını ve etkililiğini artırarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda yardımda bulunmayı ümit ettiklerini ifade etti.

İsviçre Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tiziano Balmelli ise, çeşitlilik kazanmış, iyi eğitimli ve saygı duyulan sivil izleme kurullarının, bu alandaki önemli aktörler olduklarını belirtti. Balmelli ayrıca, bu kurullarda görev yapan kişilere erişim verilmesi ve geribildirimlerinin dikkate alınması hâlinde, kurumlardaki ve toplumdaki herkesin iyileştirilen bu durumdan fayda sağlayacağını da ifade etti.

İsveç Krallığı Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Magnus Collett; projenin, insan hakları odaklı yaklaşımı benimsediğini ve çocuklar, yaşlılar, kadınlar, cinsel azınlıklar veya müebbet veya uzun dönem hapis cezası almış kişileri ayırt etmeksizin, özgürlüğünden yoksun bırakılan hassas grupların ihtiyaçlarını özellikle hedeflemekte olduğunu ifade etti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftci, şeffaf ve bağımsız bir izlemenin özellikle ceza infaz kurumlarında var olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Genel Müdür sözlerini, Avrupa Konseyi ile 2009-2012 yılları arasında cezaevi sisteminin modernize edilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında edinilen tecrübeye istinaden, açılışı yapılmakta olan projenin amacının, sivil izleme kurulları ve diğer izleme organlarının, koordine edilmiş bir çalışma metodolojisinin oluşturulması yoluyla, ulusal ve uluslararası insan hakları standartları temelinde güçlendirilmesi olduğunu vurgulayarak sonlandırdı.

Bu etkinlik; İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu (Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık katkılarını bir araya getirmektedir) ve Kanada tarafından finanse edilmekte olan “Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplamda 1.6 milyon avro bütçeye sahip olan proje, 2022 yılı Mayıs ayına kadar devam edecektir.