Türkiye’deki sivil izleme kurulları için izleme metodolojisi ve araçları geliştirildi

Ankara 06 Haziran 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’deki sivil izleme kurulları için izleme metodolojisi ve araçları geliştirildi

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi, faaliyetlerini COVID-19 salgını sebebiyle hayata geçirilen önlemler doğrultusunda uygulamaya devam ediyor. Bu bağlamda Proje, ceza infaz kurumu izleme aşamalarının (hazırlık, ziyaret, raporlama ve takip) tamamını kapsayan yeknesak bir metodoloji ve minimum standartlar belirlemek amacıyla sivil izleme kurullarının kullanımı için izleme araçları geliştirilmesi alanındaki çalışmalarına hız verdi.

Bu çalışmalar sonucunda, uluslararası uzmanlar tarafından, değerlendirme bulguları ve daha önceki faaliyetler kapsamında hazırlanan belgelerde yer alan öneriler doğrultusunda toplam dört cezaevi izleme aracı geliştirildi. Bu bağlamda sivil izleme kurullarının ceza infaz kurumlarını ziyaretleri sırasında inceleyecekleri konulara ilişkin genel kontrol listesi, sivil izleme kurullarının ceza infaz kurumu ziyaretlerine ilişkin metodoloji ve etkili bir ziyaret raporu yazma kılavuzunun yanı sıra sivil izleme kurullarının yetki alanına ilişkin uluslararası standartlar konulu araçlar hazırlandı.

Taslak araçlar sivil izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, savcılar, adalet müfettişleri, kontrolörler ve Ulusal Önleme Mekanizması ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubu ile paylaşıldı. Yapılacak Çalışma Grubu toplantıları ile alınacak geri dönüşler doğrultusunda bu araçlara son hallerinin verilmesi planlanıyor.

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilmektedir.