Türkiye’de Ceza İnfaz Kurumlarında İzleme Faaliyetleri Yürüten Mekanizmalara Yönelik Eğitim Modül ve Materyalleri Hazırlandı

İzmir 30 Kasım - 4 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’de Ceza İnfaz Kurumlarında İzleme Faaliyetleri Yürüten Mekanizmalara Yönelik Eğitim Modül ve Materyalleri Hazırlandı

30 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısının ardından izleme kurulu üyelerine yönelik yedi eğitim modülü ve ilgili eğitim materyallerine son hâlleri verildi.

İzleme kurulları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ulusal Önleme Mekanizması ve seçilmiş üniversite temsilcileri ile bir infaz hâkimi ve ceza infaz kurumları ile tutukevleri kontrolöründen oluşan çalışma grubu üyeleri, hazırlanan eğitim materyallerinin izleme kurulu üyelerinin izleme becerilerine katkı sağlayacağı ve sivil izleme sisteminin niteliğini Avrupa’daki iyi uygulamalar doğrultusunda artıracağı konusunda görüş birliğine vardılar.

Hazırlanan eğitim programının izleme kurullarının ceza infaz kurumlarındaki disiplin usulleri ve sağlık hizmetlerinin izlenmesinin yanı sıra iletişim becerileri ve mülakat tekniklerine ilişkin kapasitelerini artırması bekleniyor. Sonuç olarak izleme kurullarının mahpuslar ve ceza infaz kurumu personeliyle daha doğru iletişim kurmaları, mahpusların hakları ve gördükleri muameleye ilişkin daha doğru ve güvenilir bilgi toplamaları ve böylece spesifik tavsiyeler içeren amaca yönelik raporlar hazırlayabilmeleri hedefleniyor.

Beş danışmanın kolaylaştırıcılığıyla gerçekleştirilen toplantı, Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.