Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi standartlarına ilişkin Avrupa Konseyi HELP kursu Türkiye’de başlatıldı

Ankara 30 Haziran 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi standartlarına ilişkin Avrupa Konseyi HELP kursu Türkiye’de başlatıldı

25 izleme kurulu üyesi, Avrupa Konseyi’nin İşkence ve Diğer İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezanın Önlenmesi Komitesi (CPT) tarafından geliştirilen standartlara ilişkin çevrim içi kurs hakkında bilgilendirildi. Söz konusu kurs, izleme kurulu üyelerinin ceza infaz kurumları ve buralarda yürütülen izleme faaliyetlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak çevrim içi bir öğrenme aracı olarak Avrupa Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı kapsamında hazırlandı.

Avrupa Konseyi Ceza Hukuku İş Birliği Birimi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin açılış konuşmalarının ardından, CPT Sekretaryası ve HELP Programı temsilcileri ile ulusal HELP eğitmeni, CPT’nin faaliyetleri ve CPT standartlarına ilişkin HELP kursu hakkında sunumlar yaptılar. Katılımcılara ulusal adaptasyon süreci ve önemli pratik unsurlar da dahil olmak üzere kursun ana hatları açıklanarak çevrim içi öğrenme süreciyle ilgili gerekli bilgiler paylaşıldı.

Ulusal eğitmenin planlaması dahilinde ve Temmuz ayı içerisinde, seçilen bu izleme kurulu üyelerinin, yerel yasal ve kurumsal çerçeve bağlamında yapılan adaptasyon ile desteklenen bu kursu tamamlamaları hedefleniyor. Uzun vadede ise, izleme kurulu üyelerinin ceza infaz kurumu izleme faaliyetlerine ilişkin bilgilerini artırmaları ve bu yeni kazanımlarını ceza infaz kurumu ziyaretlerinde uygulamaları bekleniyor.

Çevrim içi tanıtım toplantısı, 30 Haziran 2021 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.