Vijojnë takimet rajonale të bashkëpunimit rreth zbatimit të ligjit për përfundimin e proceseve tranzitore të pronësisë

3 nëntor 2021 Shqipëri

Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Jutta Gützkow, ka vijuar takimet rajonale me stafin e kadastrës dhe autoritetet vendore përkatëse të Durrësit, Krujës, Bulqizës dhe Dibrës duke u fokusuar në sfida të rëndësishme praktike dhe aspekte të lidhura me zbatimin e ligjit 20 /2020 për...

Read More

Përmbyllja e një sërë ngjarjesh rajonale me gjyqtarë për të kontribuar në harmonizimin e praktikës gjyqësore dhe të drejtave pronësore

27 tetor 2021 Shqipëri

Një sërë diskutimesh rajonale me gjyqtarë dhe ekspertë shqiptarë u përmbyll me një shkëmbim dyditor mbi harmonizimin e praktikës gjyqësore që u zhvillua në Vlorë, me pjesëmarrjen e 20 gjyqtarëve nga Fieri dhe Shkodra. Ky shkëmbim kishte një fokus të veçantë në zbatimin e legjislacionit për...

Read More

Gjyqtarët shqiptarë asistohen për të harmonizuar praktikën gjyqësore në përputhje me vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

15 qershor 2021 Shqipëri

30 gjyqtarë nga gjykatat e rretheve Berat, Lushnje, Kavaja, Durrësi, Kruja, Mat, Kurbin dhe Lezhë morën pjesë në dy diskutime të moderuara për harmonizimin e praktikës gjyqësore në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) dhe Gjykatës së Lartë...

Read More

Qytetarët në Shqipëri informohen për regjistrimin e titujve të pronësisë së tokës

31 Maj 2021 Tiranë

Më 25-27 maj, 1200 qytetarë të 7 bashkive në rrethin e Tiranës përfituan drejtpërdrejt nga aktiviteti informues dhe ndërgjegjësues i organizuar nga Shoqata e Ndihmës Ligjore e Tiranës (TLAS) si pjesë e fushatës informuese dhe linjës së ndihmës që mbështet regjistrimin e titujve të pronësisë ,...

Read More

Mbështetja e praktikave kërkimore dhe dokumentuese të Gjykatës së Lartë për harmonizimin e praktikës gjyqësore në Shqipëri

19 Maj 2021

Në funksion të ndihmës së vazhdueshme për të harmonizuar praktikën gjyqësore në Shqipëri, Bashkimi Evropian (BE) dhe Këshilli i Evropës (KiE) mbështetën një shkëmbim virtual të përvojave midis stafit të Gjykatës së Lartë (HC) dhe këshilltarëve ligjorë me kolegët e tyre nga Anglia dhe Uellsi,...

Read More

Bashkimi i përpjekjeve të juristëve të rinj dhe shoqërisë civile për avancimin në regjistrimin e titujve të pronësisë

6 Maj 2021 Tiranë

Kreu i zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Jutta Gützkow, vizitoi ambientet e linjës telefonike 0692093731 në ndihmë të qytetarëve shqiptarë në procesin e regjistrimit të titujve të pronësisë. Linja telefonike informuese është themeluar nga Tirana Legal Aid Society (TLAS) me mbështetjen e...

Read More

Linjë këshillimi për të mbështetur regjistrimin e titujve të tokës bujqësore në Shqipëri

13 prill 2021 Tiranë

Duke filluar nga marsi deri në qershor 2021, nga e hëna në të premte, ora 14:00 – 17:00, linja e këshillimit 0692093731 do të sigurojë informacion falas për të gjithë qytetarët e interesuar në lidhje me aspekte të ndryshme në lidhje me regjistrimin e titujve të pronave të tokës. Një fokus i...

Read More

Studentët në fushën e drejtësisë mbështesin procesin e regjistrimit të titujve të pronësisë në Shqipëri

17 nëntor 2020

Me miratimin e ligjit 20/2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Shqipëri, projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Mbështetje për zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe për lehtësimin e ekzekutimit të vendimeve të GJEDNj-së në Shqipëri” ka zgjeruar...

Read More

Mbështetje për zbatimin e gjykimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në fushën e kompensimit të pronës në Shqipëri

29 shtator 2020 Tiranë

Sigurimi i të drejtës së pronësisë dhe zbatimi i gjykimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) në këtë fushë, mbetet një nga sfidat kryesore që po adresohet nga autoritetet në Shqipëri. Në kuadër të aktiviteteteve që synojnë të mbështesin institucionin e Avokatit të Shtetit në...

Read More

Zhvillohet në Shqipëri kurs online i HELP-it mbi qasjen e grave në drejtësi

23 qershor 2020 Shqipëri

“Qasja e grave në drejtësi” për gëzimin paqësor të pronës (Protokolli i KeDNj-së), është një nga tre kurset online të platformës HELP (Edukimi mbi të Drejtat e Njeriut për Profesionistët në Fushën e Ligjit) të përshtatura në kontekstin shqiptar dhe tashmë e disponueshme për profesionistët e rinj...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 34 results.