KOMUNIKIM PËR MEDIAT: Interesi publik dhe pavarësia e magjistratëve mbledh Krerët e Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë në Tiranë

24 qershor 2022 Tiranë

Drejtues dhe përfaqësues të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë nga Evropa janë mblodhur sot në Tiranë për konferencën ndërkombëtare “Interesi publik në administrimin e drejtësisë dhe pavarësinë e magjistratëve”, organizuar nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë në partneritet dhe bashkëpunim me...

Read More

Konferenca gjyqësore shënon Ditën Kombëtare të Drejtësisë në Shqipëri

10 maj 2022 Tiranë

Më 9 maj, është organizuar në Tiranë konferenca me titull “Drejtësia në kohë sfiduese”, me fokus sfidat e rëndësishme me të cilat përballet gjyqësori, për të shënuar Ditën Kombëtare të Drejtësisë. Në këtë takim morën pjesë kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Ministri i Drejtësisë, gjyqtarë...

Read More

Përmirësimi i performancës së gjykatave në Shqipëri, përmes anketave të kënaqësisë së përdoruesve

22 prill 2022 Tiranë

Përdoruesit e gjykatave në Shqipëri tani do të kenë mundësinë të vlerësojnë cilësinë dhe efikasitetin e performancës së gjykatave bazuar në përvojën e tyre individuale. Sistemi i ri dhe inovativ online, i lançuar sot në Gjykatën e Rrethit Tiranë, do të synojë të mbledhë komentet e avokatëve,...

Read More

Kapacitetet drejtuese të gjykatave në Shqipëri mbështeten në përputhje me mjetet e CEPEJ

8 prill 2022 Durrës, Shqipëri

27 përfaqësues të lartë të gjykatave shqiptare, Këshillit të Lartë Gjyqësor, Shkollës së Magjistraturës dhe ekspertë të Këshillit të Evropës u takuan në Durrës për të diskutuar mbi mënyrat efektive për rritjen e kapaciteteve drejtuese të gjykatave. Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Naureda...

Read More

Vazhdojnë konsultimet publike me grupet e interesit për hartën e re gjyqësore të Shqipërisë

18 shkurt 2022 Tiranë

Në Shqipëri po vijon procesi i konsultimit publik me grupet e interesit për hartën e re gjyqësore të Shqipërisë të propozuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Ministria e Drejtësisë në dhjetor 2021. Me mbështetjen e aksionit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Forcimi i...

Read More

Shkolla e Magjistraturës mbështetet në unifikimin e metodologjisë së vlerësimit të nevojave për trajnim dhe ndikimin e trajnimit

2 shkurt 2022

14 trajnerëve të Shkollës shqiptare të Magjistraturës janë trajnuan sot mbi metodologjinë e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe ndikimin e trajnimit në përputhje me standardet ndërkombëtare. Seminari trajnues u organizua në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit...

Read More

Inspektorati i Lartë i Drejtësisë përforcon bashkëpunim me Rrjetin Evropian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë

24 nëntor 2021 Tiranë

Inspektorati i Lartë shqiptar i Drejtësisë (ILD) priti një delegacion të Rrjetit Evropian të Shërbimeve të Inspektimit të Drejtësisë (RESIJ) në funksion të krijimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi dhe vlerësimit të aplikimit të mundshëm për anëtarësim në RESIJ. Delegacioni i RESIJ përbëhet nga...

Read More

Mbajtja e statistikave të besueshme gjyqësore si një mjet për matjen e performancës së gjykatave

11-12 nëntor 2021 Gjirokastër, Shqipëri

Projekti i përbashkët i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës “Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri” (SEJ III) vazhdon serinë e trajnimeve me përfaqësues të gjykatave të rretheve, administrative dhe të apelit mbi zbatimin e metodologjisë së re për mbledhjen e...

Read More

Mbajtja e statistikave të besueshme gjyqësore si një mjet për matjen e performancës së gjykatave në Shqipëri

4-5 nëntor 2021 Vlorë, Shqipëri

Projekti i përbashkët i Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës “Forcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në Shqipëri” (SEJ III), në bashkëpunim me Këshillin e Lartë Gjyqësor, ka nisur një seri trajnimesh me përfaqësues të gjykatave të shkalles se pare, administrative dhe të apelit...

Read More

Përfaqësuesit e institucioneve gjyqësore rikonfirmojnë angazhimin e tyre për të forcuar efikasitetin dhe cilësinë e Drejtësisë në Shqipëri

24 shtator 2021 Tiranë

Më 23 shtator, anëtarët e Komitetit Drejtues të projektit të përbashkët Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Shqipëri - SEJ III" diskutuan mbi ecurinë e aktiviteteve për semestrin e fundit dhe planet në vazhdim. Përfaqësuesit e...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 43 results.