Back

Fuqizimi i bashkëpunimin për forcimin e kontrollit të deklarimit të pasurive dhe parandalimit të konfliktit të interesave në Shqipëri

Tiranë 21 Maj 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Fuqizimi i bashkëpunimin për forcimin e kontrollit të deklarimit të pasurive dhe parandalimit të konfliktit të interesave në Shqipëri

Në një takim me Evgjeni Basharin, Inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive (ILDKPKI), Jutta Gützkow, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, diskutui bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe mbështetjen që Këshilli i Evropës i ofron ILDKPKI-së nëpërmjet Instrumentit të përbashkët Horizontal të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës – Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri. Ato diskutuan në veçanti përdorimin e sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë dhe përgatitjen e projekt-ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike.

Të dy palët ranë dakord të intensifikojnë bashkëpunimin për plotësimin e rekomandimeve të Grupit të Ekspertëve kundër Korrupsionit (GRECO) në Shqipëri.

 

 

 


Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail