Strasbourg, 20 novembre 2019 Strasbourg, 20 novembre 2019