Artikkel 6 „Õigus õiglasele kohtumenetlusele“, 8 „Era- ja perekonnaelu ning kodu austamine“, 14 „Diskrimineerimise keelamine“, protokolli nr. 1 artikkel 1 „Vara kaitse“.

  • Kas mingi sekkumine isiku õigusesse tema kodu asutamisele vastab seadusele, on lubatud eesmärgiga (nt teiste õigused) ja proportsionaalne?
  • Kas isikul, kelle varalisi või perekondlikke õigusi planeerimisotsus puudutab, on õigus see sõltumatus ja erapooletus kohtus vaidlustada?
  • Kas isiku õigus rahulikult oma vara omada on mõjutatud?
  • Kui nii, siis kas sekkumine rikkus õiglase tasakaalu üksikisiku ja üldiste huvide vahel?
  • Kui mõjutatud isik on haavatava grupi, nt mustlaste või Iiri rändrahva, liige, kas siis teda koheldakse teistest erinevalt ja kui, siis kas on olemas objektiivne ja mõistlik põhjendus teistsuguseks kohtlemiseks?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.