Artiklid 2 „Õigus elule“, 3 „Piinamise keelamine“, 5 „Õigus vabadusele“, 8 „Era- ja perekonnaelu austamine“, 34 „Individuaalavaldused“.

Lisaks ülal nimetatud üldistele probleemidele, mis tulenevad igasugusest vabaduse võtmisest, kerkivad üles alljärgnevad probleemid.

  • Kas kinnipidamine on arstliku nõuandega nõuetekohaselt õigustatud?
  • Kas on kasutatud mingit jõudu, et piirata patsienti, kelle puhul on kasutatud meditsiinilisi sunniabinõusid, ja kas see on proportsioonis vajadusega?
  • Kas patsiendil või tema perekonnal on piisavalt õigusi tema kinnipidamise vajaduse jätkumise vaidlustamiseks?
  • Kas neid on nendest õigustest informeeritud?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.