Artikkel 12 ütleb: „Abieluealisel mehel ja naisel on õigus abielluda ja luua perekond kooskõlas selle õiguse kasutamist reguleerivate riigisiseste seadustega.“

See kehtib vaid abielu ja mitte kooselu või tsiviilpartnerluse kohta. Samuti kehtib see ainult heteroseksuaalse abielu puhul: Konventsioon ei kohusta Riiki andma samasoolistele paaridele õigust abielluda. Aga transseksuaalidel on lubatud nende uues soos abielluda. Abieluseadused võivad riigiti erineda, nt. seoses sugulusabielude ja samasooliste abieludega.

Tõenäoliselt tõstatu selle artikliga seotud probleemid mitte politsei, vaid pigem registripidajate ja vanglaametnike jaoks. Tunnistades küll vangide õigust abielluda, ei ole Kohus leidnud, et artikkel 12 annaks õiguse abieluvisiitideks, mis neil pere luua võimaldaks (aga rohkem kui poolte liikmesriikide poolt on see lubatud). Juhtumitega, kus abikaasad on lahutatud väljasaatmise või immigratsiooniseaduste tõttu, tegeletakse tavaliselt artikli 8 ja mitte artikli 12 alusel.

Download the abstract

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page