Artiklid 2 „Õigus elule“, 3 „Piinamise keelamine“, 5 „Õigus vabadusele“, 8 „Era- ja perekonnaelu austamine“, 14 „Diskrimineerimise keelamine“, protokolli nr. 4 artikkel 4, protokolli nr. 7 artikkel 1, artikkel 34 „Individuaalavaldused“.

Lisaks ülal nimetatud üldistele probleemidele, mis tulenevad igasugusest vabaduse võtmisest, kerkivad üles alljärgnevad probleemid.

  • Kas mingi vahistamine või kinnipidamine on õigustatud artikli 5(1) (f) alusel?
  • Kas potentsiaalseid immigrante on hoitud eraldi kriminaalmenetluse käigus kinnipeetud inimestest ja süüdimõistetutest?
  • Kas spetsiifilised majutusvajadused perekondade, naiste ja laste jaoks on rahuldatud?
  • Kas rahulolematute väljasaadetavate suhtes kasutatud jõud on mõõdukas ja proportsionaalne?
  • Kui potentsiaalsetel immigrantidel on riigis perekond, kas siis nende õigusi perekonnaelule on silmas peetud ja austatud?
  • Kui välja tuleb saata mittekodanike gruppe, siis kas iga juhtumit on uuritud individuaalselt?
  • Kas väljasaatmist ootavatele inimestele on tagatud protokolli 7 artikli 1 protseduurilised kaitseabinõud?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.