Artiklid 2 „Õigus elule“, 3 „Piinamise keelamine“, 8 „Era- ja perekonnaelu austamine“, 14 „Diskrimineerimise keelamine“, protokolli nr. 1 artikkel 1 „Omandi kaitsmine“

  • Kas ma tean või peaksin teadma vägivallaohtu või –ähvardusi, kaasa arvatud koduvägivald, kellegi suhtes, keda ma olen kohustatud kaitsma (nt politseiametnikuna)?
  • Kas  minu vastutusel olev kinnipeetu või psühhiaatriline patsient on  enda või teiste poolt vigastamise ohus?
  • Kas  tarvitusele  on võetud kõik vajalikud ja põhjendatud abinõud, et hinnata isiku tervislikku seisundit, eriti kui on viiteid, et nad võivad olla vigastatud?
  • Kas on ohtlikke paigaldisi, mille eest ma vastutan (nt kohalikud prügilad) ja mis ähvardavad läheduses elavate inimeste kodusid või elusid?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.