Artiklid 2 „Õigus elule“, 3 „Piinamise keelamine“, 5 „Õigus vabadusele“, 7 Karistamine seaduse alusel“, 8 „Era- ja perekonnaelu austamine“, 14 „Diskrimineerimise keelamine“, protokolli nr. 4 artikkel 2 „Liikumisvabadus“.

Lisaks ülal nimetatud üldistele probleemidele, mis tulenevad igasugusest vabaduse võtmisest, kerkivad üles alljärgnevad probleemid.

  • Kas vahistamine on artikli 5, eriti alapunktide 5(1)(c) ja (f) alusel lubatud?
  • Kas vahistatud inimestele on tutvustatud nende õigusi ja nende vahistamise põhjust nii kiiresti kui võimalik?
  • Kas on olemas protseduurid nende koheseks kohtu ette viimiseks?
  • Kas neile on võimaldatud ligipääs advokaadile, enne kui algab ülekuulamine?
  • Kas spetsiifilistes situatsioonides nagu lapsi puudutavad kuriteod ja seksuaalkuriteod on kaalutud vajadust eriliste ülekuulamisprotseduuride järele?
  • Kas tegu, mille eest vahistati, oli selle sooritamise ajal kuriteona käsiteldav?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.