Artikkel 13 nõuab tõhusa riikliku menetluse tagamist konventsiooni õiguse rikkumise korral.

Selle artikli alla kuuluvate hagide puhul uurib Kohus tavaliselt siseriiklikku õigusrežiimi, et aru saada, kas see tagab asjaolude juures õiguskaitse ja kas see õiguskaitse on tõhus. Seega põhiliselt puudutab see seadusandjaid ja kohtuid ja mitte avalikkusega tegelevate ametnikke. Artikkel nõuab nimelt õiguskaitset „ka siis, kui rikkumise pani toime ametiisik“, ehk siis riiklikud seadused, mis annavad riigiteenistujatele puutumatuse, on konventsiooniga vastuolus.

Download the abstract

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page