Artikkel 8 „Era- ja perekonnaelu, kodu ja sõnumite austamine“.

  • Kas pealtkuulamine või jälgimine  on seadusega õigustatud?
  • Kas sellega taotletakse seaduslikku lubatud eesmärki, nt riigi julgeolek, kuriteo ennetamine?
  • Kas see vastab „tungivale sotsiaalsele vajadusele“?
  • Kas see on proportsioonis eesmärgiga ja mittediskrimineeriv?
  • Kas sekkumise ulatus ja kestus on juriidiliselt lubatud?
  • Kas tegelik pealtkuulamine või jälgimine vastab lubatud ulatusele ja kestusele?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.