Artiklid 2 „Õigus elule“, 3 „Piinamise keelamine“, 9 „Usuvabadus“, 10 „Sõnavabadus“, 11 „Kogunemiste ja ühingute moodustamise vabadus“.

  • Kas on rakendatud sõnavabaduse õiguse eeldust?
  • Kas on õiguslik alus (nt avaliku korra tagamine, vägivallaoht) keelduda loast kogunemisele või demonstratsioonile?
  • Kas kolme nimetatud artikli mingitesse õigustesse sekkumine vastab seadusele ja lubatud eesmärgile ning on proportsionaalne?
  • Kui kogunemisel on usuline eesmärk, siis kas on austatud artikli 9 õigusi?
  • Kas on astutud vajalikud sammud demonstrantide kaitseks, kaasa arvatud juhul, kui planeeritud on samaaegsed, vasturääkivad demonstratsioonid?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.