გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა DataFesT Tbilisi ფესტივალზე

წელს უკვე მეორედ ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში DataFest Tbilisi 2022-ის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი იყო. ფესტივალის ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო ევროპის საბჭოს ექსპერტი ხელოვნური ინტელექტის დოქტორი, გუნია კაზიმზადე, რომელმაც ისაუბრა ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ სისტემებში გენდერული...

Read More

ევროპული კონვენციის გამოყენების შესახებ მოსამართლეებთან მუშაობა გრძელდება

29 ნოემბერი 2022

ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ორგანიზებით, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის თანამშრომლობის ფარგლებში, მოსამართლეებისთვის ტრენინგების სერია გრძელდება. შეხვედრებზე მოსამართლეები ეცნობიან საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლეს პრეცედენტულ სამართალს, რომელიც...

Read More

განცხადება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

25 ნოემბერი 2022

ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს გვსურს, შევუერთდეთ ძალადობაგამოვლილ ადამიანებს, აქტივისტებს, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს, რათა გამბედავად აღვუდგეთ წინ ამ გლობალურ, უმძიმეს პრობლემას. სტიგმისა და დაუსჯელობის გამო, ქალთა მიმართ ძალადობამ...

Read More

პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დროს პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტების ხელშეწყობა

25-26 ნოემბერი, 2022 წელი

ევროპის საბჭომ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით გამართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა“. საარჩევნო კამპანიისა და პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის...

Read More

სამუშაო შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების შესახებ

25 ნოემბერი 2022

25 ნოემბერს, თბილისში გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე პარტლამენტის, იუსტიციის სამინისტროს, სახალხო დამცველის, უზენაესი სასამართლოს, პროკურატურისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების აღსრულების საკითხი განიხილეს....

Read More

ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა კონფერენცია საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სამართლებრივი ჩარჩოს მიმდინარე რეფორმისა და შემდგომი გაუმჯობესების საკითხების განხილვის მიზნით

24 ნოემბერი, 2022

თბილისი, 24 ნოემბერი 2022 წელი – მსხვერპლთა და სხვა მოწყვლად პირთა უფლებების დაცვა, აღკვეთის ღონისძიების სისტემა და საგამოძიებო მოქმედებები არის ის სფეროები, რომლებსაც უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოში მიმდინარე სისხლის სამართლის რეფორმის დროს, აღნიშნეს დღეს თბილისში...

Read More

მოწვევა ტენდერზე

პროექტის “ჯანდაცვის უზრუნველყოფის გაუმჯობესება საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში” ფარგლებში ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს შესაბამისი თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვების და ანალიზის სერვისის მისაღებად (მათ შორის გენდერთან, არასრულწლოვან პირებთან და სხვა მოწყვლად ჯგუფებთან...

Read More

საქართველოში მეოთხე ყოველწლიურ თანასწორობის კვირეული ოფიციალურად გაიხსნა

16 ნოემბერი 2022 თბილისი/სტრასბურგი

ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, დღეს ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში და პარტნიორმა ორგანიზაციებმა 2022 წლის თანასწორობის კვირეული გახსნეს. ყოველ წელს, კვირეულის ფარგლებში, სტუდენტები, აქტივისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობას...

Read More

საქართველოში პირველად ევროპის საბჭო „მოქალაქეთა ასამბლეას“ ოზურგეთისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტებში ახორციელებს

12-13 ნოემბერი 2022

ევროპის საბჭო რუსთავისა და ოზურგეთის მერიასთან ერთად პირველ მოქალაქეთა ასამბლეას ახორციელებს საქართველოში, პროექტის „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“ ფარგლებში. ამ მიზნით, ევროპის საბჭომ, Center for Blue Democracy-თან თანამშრომლობით,...

Read More

ტრენინგი თემაზე „ოპიოიდების აგონისტებით მკურნალობა პენიტენციურ დაწესებულებებში“

9-13 ნოემბერი 2022

ევროპის საბჭოს მიერ 2022 წლის 9-13 ნოემბერს თბილისში ორგანიზებული ერთდღიანი ტრენინგების სერიის მეშვეობით, პენიტენციური სისტემის 75-ზე მეტმა თანამშრომელმა (ექიმები, ექთნები, სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, რეჟიმის და უსაფრთხოების თანამშრომლები) აიმაღლა ცნობიერება ოპიოიდების აგონისტებით...

Read More

კონფერენცია ადვოკატების მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების შესახებ

8 ნოემბერი 2022

8 ნოემბერს ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის მიერ, საქართველოს ადვოკატთა ასცოაციაციის მონაწილეობით, გაიმართა კონფერენცია - „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება ეროვნულ დონეზე“. საგულისხმოა, რომ 2018 წელს ადვოკატთა ასოციაციამ, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, წამოიწყო მნიშვნელოვანი და...

Read More

ტენდერი IT და ვებ-დეველოპმენტის მომსახურების გაწევისთვის

3 ნოემბერი 2022

ევროპის საბჭოსა და საქართველოს შორის 2020-2023 წ.წ. სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ევროპის საბჭო ახორციელებს პროექტს „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“. პროექტის იმპლემენტაციის ხელშეწყობის მიზნით, ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს IT სერვისის...

Read More

მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა კახეთში

1 ნოემბერი 2022

2022 წლის 1 ნოემბერს, კახეთში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან, პროკურატურისა და სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებთან ერთად, გაიმართა მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს მეხუთე შეხვედრა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საქმეებზე. ღონისძიების მიზანი იყო აღნიშნულ ინსტიტუციებს შორის...

Read More

მმართველი კომიტეტის პირველი სხდომა

3 November 2022

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით, 2022 წლის 3 ნოემბერს გაიმართა მმართველი კომიტეტის პირველი შეხვედრა პროექტის „ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვთა დაცვა და პრევენცია ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში“ ფარგლებში. გამართულ შეხვედრაზე პროექტის...

Read More

პროექტის „სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება საქართველოში“ მმართველი კომიტეტის მესამე შეხვედრა

28 ოქტომბერი, 2022

ევროპის საბჭოს პროექტმა „სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება საქართველოში“ 2022 წლის 28 ოქტომბერს, პარასკევს, გამართა მმართველი კომიტეტის მე-3 შეხვედრა. მონაწილეები გაეცნენ პროექტის პირველ ეტაპზე, შრომითი უფლებების სფეროში განხორციელებულ აქტივობებს. პროექტის გუნდმა ასევე...

Read More

ტრენინგი პიროვნულ განვითარებასა და გუნდურ შეჭიდულობაზე იუსტიციის უმაღლესი სკოლისათვის

22-23 ოქტომბერი 2022

2022 წლის 22-23 ოქტომბერს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი რომელიც შეეხებოდა, ერთი მხრივ, პიროვნულ განვითარებას და, მეორე მხრივ, გუნდურ შეჭიდულობასა და კოლეგიალობას. შედარებით ახალი გუნდისთვის ეს აღმოჩნდა კარგი შესაძლებლობა, რათა მეტი გაეგოთ ერთმანეთის შესახებ და...

Read More

სასწავლო ვიზიტი ნიდერლანდებში

25-27 ოქტომბერი, 2022 ნიდერლანდების სამეფოშ

2022 წლის 25-27 ოქტომბერს, ევროპის საბჭოს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) ორგანიზებით, ჩატარდა სამდღიანი სასწავლო ვიზიტი ნიდერლანდების სამეფოში. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, სააპელაციო სასამართლოს, ზუგდიდის რაიონული და რუსთავის საქალაქო სასამართლოების მენეჯერები...

Read More

პროექტი „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ ოფიციალურად გაიხსნა

28 ოქტომბერი 2022

28 ოქტომბერს, საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისმა პროექტი „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ ოფიციალური წარდგენის ღონისძიება გამართა. დაახლობით 100-მდე განათლების სფეროს ექსპერტმა, სკოლის დირექტორმა, მასწავლებელმა, სამთავრობო, საერთაშორისო და ადილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მიიღო...

Read More

საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენელთა მეათე საერთაშორისო კონფერენცია

25-26 ოქტომბერი, 2022 წელი საქართველო, წინანდალი

2022 წლის 25-26 ოქტომბერს, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას - საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენელთა მეათე ყოველწლიური შეხვედრა. კონფერენციის თანაორგანიზატორები იყვნენ ევროპის საბჭო და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES). საარჩევნო...

Read More

ტენდერი ადგილობრივ საკონსულტაციო მომსახურებაზე

26 ოქტომბერი, 2022

ევროპის საბჭო ახორციელებს პროექტს „ბავშვებისთვის მეგობრული სამართლიანობის უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვების პრევენცია და დაცვა ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში“. პროექტი მიზნად ისახავს ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად სამართლებრივი და პოლიტიკის რეფორმების მხარდაჭერას, ბავშვთა...

Read More

ტენდერი საერთაშორისო ექსპერტების შესარჩევად

26 ოქტომბერი 2022

ევროპის საბჭო ახორციელებს პროექტს „ბავშვებისთვის მეგობრული სამართლიანობის უზრუნველყოფა საქართველოში: ბავშვების პრევენცია და დაცვა ძალადობისგან, მათ შორის ციფრულ გარემოში“. პროექტი მიზნად ისახავს ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად სამართლებრივი და პოლიტიკის რეფორმების მხარდაჭერას, ბავშვთა...

Read More

ადგილობრივი ინიციატივების შესახებ კონკურსი თანასწორობის, მრავალფეროვნებისა და ჩართულობის წახალისებაზე ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში საქართველოში

22 ოქტომბერი 2022

ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესი პროექტის „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“ ფარგლებში აცხადებს საპროექტო განაცხადების შესახებ კონკურსს, რაც ითვალისწინებს იმავე პროექტის განხორციელების საწყის ეტაპზე, 2021 წლის...

Read More

მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს მეოთხე შეხვედრა

19 ოქტომბერი, 2022

19 ოქტომბერს, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, გაიმართა მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს რეგიონული შეხვედრა ბათუმში, სადაც ადვოკატებმა, სასამართლო სისტემისა და პროკურატურის წარმომადგენლბმა განიხილეს სისხლის სამართლის პროცესში ბავშვთა მონაწილეობის საკითხი. შეხვედრა გახსნეს საქართველოს ადვოკატთა...

Read More

ევროპის საბჭო აგრძელებს საქართველოს სახელმწიფო უწყებების მხარდაჭერას დაკავებულ პირთა მიმართ მოპყრობის გაუმჯობესების საკითხში

ევროპის საბჭო აგრძელებს საქართველოს სახელმწიფო უწყებების მხარდაჭერას დაკავებულ პირთა მიმართ მოპყრობის გაუმჯობესების და საპოლიციო ზომების ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან შესაბამისობის გაზრდის საკითხში. ევროპის საბჭოს ორი პროექტის - „ადამიანის უფლებების დაცვით საპოლიციო ზომების გატარება...

Read More

ტენდერი საერთაშორისო ექსპერტების შესარჩევად

ევროპის საბჭოს პომპიდუს ჯგუფი ამჟამად ახორციელებს პროექტს „ნარკოტიკების პრევენციის მხარდამჭერი ქსელის განვითარება მშობლებისთვის და პროფესიონალებისთვის საქართველოში“, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ნარკოტიკების მოხმარების და მასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების და ქცევის შემცირებას, ისევე როგორც...

Read More

ნარკოტიკების და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების პრევენციის სამუშაო შეხვედრა

ევროპის საბჭოს პომპიდუს ჯგუფმა ნარკოტიკებისა და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების პრევენციის შესახებ პირველი თემატური სამუშაო შეხვედრა გამართა საქართველოს საშუალო რგოლის საჯარო მოხელეებისთვის, რომლებიც ნარკოტიკების მოხმარების პრევენციასა და ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ....

Read More

დისკუსია, სამართლის დიგიტალიზაცია - მომავალი არის დღეს

13 ოქტომბერი, 2022

13 ოქტომბერს იურიდიული დახმარების სამსახურმა, საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით, ორგანიზება გაუწია დისკუსიას „სამართლის დიგიტალიზაცია - მომავალი არის დღეს“, რომელიც მიეძღვნა მართლმსაჯულების სისტემაში სხვადასხვა ციფრული ალგორითმული სერვისების ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს....

Read More

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარების დეკლარაციების მონიტორინგის საქართველოში არსებული სისტემის შემდგომი გაუმჯობესება

13 ოქტომბერი, 2022 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭომ, საჯარო სამსახურის ბიუროსთან (ბიურო) თანამშრომლობით, თბილისში გამართა სამუშაო შეხვედრა „ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების საუკეთესო პრაქტიკა“. PGG II აგრძელებს ბიუროს მხარდაჭერას ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების სისტემის მონიტორინგის არსებული სისტემის გაუმჯობესების...

Read More

კონგრესი მხარს უჭერს საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულებების შესრულებაში

7 ოქტომბერი, 2022 თბილისი, საქართველო

„ადამიანის უფლებების ინტეგრირება ადგილობრივ ხელისუფლებას უფრო მეტად ანგარიშვალდებულს ხდის მოქალაქეების მიმართ“, განაცხადა ჰარალდ ბერგმანმა (ნიდერლანდები, ILDG), კონგრესის მომხსენებელმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში, 2022 წლის 3 ოქტომბერს, თბილისში, ადგილობრივი თვითმმართველობების ფორუმის...

Read More

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები გაეცნენ ეკონომიკური დანაშაულების სასამართლოში განხილვის შესახებ პრაქტიკას

6-7 ოქტომბერი 2022

ევროპის საბჭომ, საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან თანამშროლობით, 2022 წლის 6-7 ოქტომბერს წინანდალში გამართა სამუშაო შეხვედრა „ფულის გათეთრებისა და სხვა ეკონომიკური დანაშაულების სასამართლოში განხილვის საუკეთესო პრაქტიკა“. ღონისძიება გაიმართა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის...

Read More

ტენდერი ადგილობრივ საკონსულტაციო მომსახურებაზე მოქალაქეთა ასამბლეის მეთოდოლოგიის განხორციელების კოორდინაციის მიზნით

5 ოქტომბერი, 2022

ევროპის საბჭო 2023 წლის 31 დეკემბრამდე ახორციელებს პროექტს „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივ დონეზე საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში,...

Read More

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო კომისიამ გაიუმჯობესა ცოდნა ეროვნულ დონეზე მიზნობრივი ფინანსური სანქციების გამოყენების მიმართულებით

3-5 ოქტომბერი 2022

ევროპის საბჭომ, იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, გამართა სამდღიანი ტრენინგი „მიზნობრივი ფინანსური სანქციების ეფექტური გამოყენება“. შეხვედრა განკუთვნილი იყო იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის. „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების...

Read More

ტენდერი ადგილობრივი კონსულტანტებისთვის

5 ოქტომბერი, 2022

ევროპის საბჭოს პომპიდუს ჯგუფი ამჟამად ახორციელებს პროექტს „ნარკოტიკების პრევენციის მხარდამჭერი ქსელის განვითარება მშობლებისთვის და პროფესიონალებისთვის საქართველოში“, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ნარკოტიკების მოხმარების და მასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების და ქცევის შემცირებას, ისევე როგორც...

Read More

იუსტიციის სამინისტროს და პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლებმა აიმაღლეს ცნობიერება პროფესიული გადაწვის პრევენციის შესახებ

2022 წლის 26-29 სექტემბერს ორი ტრენინგი ჩატარდა პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლებისა და მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის (VETCI) წარმომადგენლებისთვის თემაზე „პროფესიული გადაწვის პრევენცია და მართვა“. ტრენინგს ესწრებოდა პენიტენციური დაწესებულების და VETCI-ის 40...

Read More

საარჩევნო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის წახალისება

28-29 სექტემბერი 2022

2022 წლის 28-29 სექტემბერს, ევროპის საბჭოს ორგანიზებით და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრთან თანამშრომლობით, გაიმართა ტრენინგი თემაზე - “საარჩევნო პროცესებში ქალთა მონაწილეობის წახალისება”. ტრენინგზე პოლიტიკური...

Read More

ევროპის საბჭოს საერთაშორისო კონფერენცია “სათათბირო დემოკრატიის სამომავლო ხედვები საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ” თბილისში ჩატარდა

22 სექტემბერი 2022

2022 წლის 22 სექტემბერს, თბილისში გაიმართა ევროპის საბჭოს საერთაშორისო კონფერენცია „სათათბირო დემოკრატიის სამომავლო ხედვები საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ”, რომელიც მიეძღვნა სათათბირო მექანიზმების გამოყენებით ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის თემას....

Read More

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობა ადამიანის უფლებების დაცვაში

ევროპის საბჭოს პროექტი “ადამიანის უფლებების დაცვით საპოლიციო ზომების გატარება საქართველოში” გეგმავს 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წინასწარ შერჩევას 10 სამიზნე რეგიონიდან: ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, სამცხე- ჯავახეთი, იმერეთი, რაჭა, გურია, სამეგრელო - ზემო სვანეთი და...

Read More

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლებმა აიმაღლეს ცოდნა დაზიანებათა დოკუმენტირებაზე

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის 20-მა გამომძიებელმა, 22-23 სექტემბერს გამართული ტრენინგის ფარგლებში აიმაღლეს უნარები სავარაუდო დანაშაულებების სამედიცინო მტკიცებულებების დოკუმენტირებაზე, მათ შორის წამების და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების დროს. საგამოძიებო დეპარტამენტის ახალმა თანამშრომლებმა...

Read More

იმერეთის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებმა აიმაღლეს ცნობიერება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით

23 სექტემბერი 2022

ევროპის საბჭომ, საქართველოს სახელწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან (სუსი) თანამშრომლობით, იმერეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებისათვის 2022 წლის 23 სექტემბერს ქუთაისში გამართა მორიგი ცნობიერების ამაღლების შეხვედრა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. ღონისძიება ჩატარდა...

Read More

ყაზახი და უზბეკი ახალგაზრდები სასწავლო ვიზიტით საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისს ესტუმრნენ

19 სექტემბერი, 2022

13 ახალგაზრდა ყაზახეთიდან და უზბეკეთიდან საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისს ეწვია. სასწავლო ვიზიტის მონაწილეები „ცენტრალური აზიის ახალგაზრდა ლიდერთა აკადემიის (CAYLA)“ კურსდამთავრებულები არიან. სტუმრები გაეცნენ ევროპის საბჭოს მუშაობას ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის სფეროში. ამასთან,...

Read More

პროკურორებმა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების შესახებ ცოდნა გაიღრმავეს

6-9 სექტემბერი 2022

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით ჩატარდა შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე პროკურორთა სპეციალიზაციის ტრენინგი. მონაწილეებმა შეისწავლეს გარემოებები, რაც სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს უძღვის წინ, მაგალითად, დისკრიმინაციული ქცევის მიზეზები, ცრურწმენები, სტერეოტიპები,...

Read More

ტენდერი განათლებისა და დემოკრატიული მმართველობის მიმართულებით ადგილობრივი საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით

პროექტის „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ ფარგლებში, ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს ადგილობრივი საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით. ტენდერის მიზანია შეიქმნას ადგილობრივ კონსულტანტთა ბაზა, რომლითაც პროექტი კონკრეტულ საჭიროებაზე დაყრდნობით ისარგებლებს. საკონსულტაციო მომსახურებამ უნდა დაფაროს...

Read More

საქართველოს შრომის ინსპექციის წარმომადგენლების ვიზიტი პოლონეთის შრომის ეროვნული ინსპექციის სამსახურში

2022 წლის 10-12 აგვისტოს, საქართველოს შრომის ინპსექციის წარმომადგენლები პოლონეთის შრომის ეროვნულ ინსპექციას ეწვივნენ ქალაქ ვროცლავში, შრომის ეროვნული ინსპექციის პროფესორ იან როსნერის სახელობის სასწავლო ცენტრში. პოლონეთის შრომის მთავარი ინსპექტორი, კატარჟინა ლაჟევსკა-ჰრიცკო, შრომის მთავარი...

Read More

ტრენერთა ტრენინგი ადამიანის უფლებათა სწავლებაზე - ახალგაზრდა განმანათლებლები ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისთვის

24-29 ივლისი 2022

სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის, სახალხო დამცველის აპარატის, სახელმწიფო ინსტიტუტების წარმომადგენლები და თანასწორობის ელჩები შეიკრიბნენ, თანასწორობისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისთვის შექმნილი ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და არაფორმალური საგანმანათლებლო ინსტრუმენტების გასაცნობად....

Read More

სადაზღვევო სექტორი და საქართველოს ფინანსური დაზვერვის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობენ ეკონომიკური დანაშაულების წინააღმდეგ საბრძოლველად შესაბამისობის გაზრდის მიზნით

23-24 ივნისი 2022 ჰიბრიდული ტრენინგი, თბილისი

ევროპის საბჭომ, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხვედველობის სამსახურთან თანამშრომლობით, სადაზღვევო სექტორისათვის გამართა ორ-დღიანი ტრენინგი, რომელიც შეეხებოდა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) ნორმებთან შესაბამისობა. ტრენინგი წარმოადგენს იმ...

Read More

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურები მზად არიან ხელი შეუწყონ ადამიანის უფლებათა სწავლებას

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში აგრძელებს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან მჭიდრო თანამშრომლობას, რომლის ფარგლებშიც, 17 მანდატურს დასავლეთ საქართველოდან, ადამიანის უფლებათა სწავლების შესახებ ტრენერთა ტრენინგი ჩუტარდა. ამ ტრენინგმა მანდატურებს ადამიანის უფლებათა...

Read More

თანასწორობის ახალი ელჩები საქართველოში თანასწორობისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის იმუშავებენ

ევროპის საბჭო აგრძელებს თანასწორობის ელჩების პროგრამას საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა რეგიონიდან თანასწორობის ახალი ელჩები შეირჩა. პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს სხვადასხვა თემიდან ახალგაზრდების ინიციატივების განხორციელებას, რათა გაიზარდოს საზოგადოების თვითშეგნება ადამიანის...

Read More

პროექტმა „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ საბაზისო კვლევის განხორციელება დაიწყო

ევროპის საბჭოს პროექტმა „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ საერთაშორისო ექსპერტის ტედ ჰადლსტონისა და ადგილობრივი ექსპერტის მაია არავიაშვილის დახმარებით, საქართველოში სკოლების დემოკრატიული მმართელობისა და კულტურის სფეროში არსებული ვითარების შეფასება დაიწყო. 20-21 ივლისს გაიმართა ფოკუს ჯგუფები ექვსი...

Read More

სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ვიზიტი ირლანდიაში - სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკების გაცნობის მიზნით

20-22 ივლისი 2022

2022 წლის 20-22 ივლისს, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს სასწავლო ვიზიტში დუბლინში, სადაც შეხვედრები გამართეს ადამიანის უფლებათა და თანასწორობის კომისიის წარმომადგენლებთან, ირლანდიის ომბუდსმენისა და ირლანდიის ბავშვთა ომბუდსმენის ოფისის თანამშრომლებთან,...

Read More

პრევენციის ეროვნულმა მექანიზზმა (NPM) მიიღო ახალი მონიტორინგის ინსტრუმენტი პოლიციის მიერ არასრულწლოვანთა მოპყრობის მიმართულებით

22 ივლისი, 2022

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებმა განიხილეს და მიიღეს პოლიციის მიერ არასრულწლოვანთა მოპყრობის ახალი მონიტორინგის ინსტრუმენტი, რომელიც ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან და რეკომენდაციებთან თანხვედრაშია. ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრა 2022 წლის 20-21 ივლისს გაიმართა. მონაწილეებმა, ევროპის...

Read More