განაცხადების მიღება ევროპის სოციალური ქარტიის შესახებ მაღალი რანგის კონფერენციისთვის

1 მარტი, 2024 წელი სტრასბურგი, საფრანგეთი

ევროპის საბჭო მიმართავს სახელმწიფოებს, სამინისტროებს და სხვა სამთავრობო უწყებებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სოციალური უფლებების დაცვაზე, სამთავრობათაშორისო ორგანიზაციებს, მუშაკთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს და ინდივიდებს,...

Read More

ტენდერი განათლებისა და დემოკრატიული მმართველობის მიმართულებით ადგილობრივი საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით

29 თებერვალი, 2024 წელი თბილისი, საქართველო

პროექტის „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ (ფაზა II) ფარგლებში, ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს ადგილობრივი საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით. ტენდერის მიზანია შეიქმნას ადგილობრივ კონსულტანტთა ბაზა, რომლითაც პროექტი კონკრეტულ საჭიროებაზე დაყრდნობით ისარგებლებს. საკონსულტაციო მომსახურებამ უნდა...

Read More

მოწვევა ტენდერზე - ადგილობრივი ექსპერტი/კონსულტანტი საარჩევნო მხარდაჭერის საკითხებში

23 February 2024 Tbilisi, Georgia

ევროპის საბჭოს პროექტი საბჭოს „საარჩევნო პრაქტიკისა და პროცესის გამჭვირვალობის, ინკლუზიურობისა და სანდოობის მხარდაჭერა საქართველოში, ფაზა 2“ აცხადებს ტენდერს ადგილობრივი ექსპერტ(ებ)ის/კონსულტანტ(ებ)ის მოსაძიებლად, საარჩევნო მხარდაჭერის საკითხებში. დავალების და სატენდერო პროცედურების შესახებ...

Read More

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და პრობაციის სპეციალისტები ერთად მუშაობენ არასრულწლოვანთათვის სერვისების გასაუმჯობესებლად

22-23 თებერვალი, 2024 წელი თბილისი, საქართველო

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა და პრობაციონერთა სერვისების გაუმჯობესება, მათთვის გამიზნული პროგრამების ინტეგრირება როგორც ცენტრალურ, ისე მუნიციპალურ დონეზე საქართველოში კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. ამ საკითხზე სამუშაოდ 2024 წლის 22-23 თებერვალს თბილისში ადგილობრივი...

Read More

ფსიქიკური ჯანმრთელობის აქტუალურ საკითხებზე საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სპეციალისტების კიდევ ერთ ჯგუფი გადამზადდა

21 თებერვალი 2024 თბილისი, საქართველო

ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფასება, სტიგმა და ეფექტური კომუნიკაცია, შეფასების სკრინინგ ინსტრუმენტები, მულტიდისპლინური გუნდის როლები და ფუნქციები, მოტივაციური ინტერვიუ, პროფესიული გადაწვის და მეორადი ტრამვატიზაციის პრევენცია, ამ და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში ცოდნა გაიღრმავა და ფსიქიკურ...

Read More

მოწვევა ტენდერზე - სამართალდამცველებისა და ფსიქოლოგებისათვის

21 თებერვალი, 2024 წელი თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს პროექტი „ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მიდგომის გაძლიერება საქართველოს სამართალდამცავ უწყებებში“ აცხადებს ტენდერს კონსულტანტების ბაზის შესაქმნელად, სამართალდაცვისა და გამოძიების საკითხებზე დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებად. დავალების და სატენდერო პროცედურების შესახებ...

Read More

მოწვევა ტენდერზე - ადამიანის უფლებათა სწავლება; მონიტორინგი და შეფასება

19 თებერვალი, 2024 წელი თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს პროექტიები: „თანასწორობის გაძლიერება და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა საქართველოში” და „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში” აცხადებს ტენდერს კონსულტანტების ბაზის შესაქმნელად, 1) ადამიანის უფლებათა სწავლებაზე და 2) მონიტორინგის და შეფასების თაობაზე თანასწორობასა და...

Read More

მოწვევა ტენდერზე სამართლის სფეროს წარმომადგენლებისა და ფსიქოლოგებისათვის

19 თებერვალი, 2024 წელი თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს პროექტიები: „თანასწორობის გაძლიერება და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა საქართველოში“ და „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ აცხადებს ტენდერს კონსულტანტების ბაზის შესაქმნელად, თანასწორობასა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის საკითხებზე დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებად ...

Read More

ტენდერი - საკომუნიკაციო მასალების განვითარება

19 თებერვალი, 2024 წელი თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს პროექტიები: „თანასწორობის გაძლიერება და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა საქართველოში” და „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ აცხადებს ტენდერს კონსულტანტების ბაზის შესაქმნელად, რომლის მიზანია ზემოაღნიშნული პროექტების ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებზე საკომუნიკაციო მასალების...

Read More

ტენდერი განათლების მიმართულებით საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით

16 February 2024 თბილისი, საქართველო

პროექტის „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ (ფაზა II) ფარგლებში, ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით. ტენდერის მიზანია შეიქმნას საერთაშორისო კონსულტანტთა ბაზა, რომლითაც პროექტი კონკრეტულ საჭიროებაზე დაყრდნობით ისარგებლებს. საკონსულტაციო მომსახურებამ...

Read More

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში ვაკანსიებს აცხადებს

ევროპის საბჭო ოფისი საქართველოში ოფიცრის ვაკანსიას აცხადებს შემდეგ პროექტებში: თანასწორობის გაძლიერება და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა საქართველოში (განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2024 წლის 27 თებერვალი). სოციალური და ეკონომიკური უფლებების გაძლიერება საქართველოში (განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა...

Read More

ტენდერი განათლებისა და დემოკრატიული მმართველობის მიმართულებით ადგილობრივი საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით

13 თებერვალი, 2024 წელი თბილისი, საქართველო

პროექტის „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ (ფაზა II) ფარგლებში, ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს ადგილობრივი საკონსულტაციო მომსახურების მიღების მიზნით. ტენდერის მიზანია შეიქმნას ადგილობრივ კონსულტანტთა ბაზა, რომლითაც პროექტი კონკრეტულ საჭიროებაზე დაყრდნობით ისარგებლებს. საკონსულტაციო მომსახურებამ უნდა...

Read More

CEPEJ-ის სემინარი სასამართლო ინსპექციისა და სასამართლო სტატისტიკის შესახებ საქართველოში

2-3 თებერვალი, 2024 წელი

2024 წლის 2 და 3 თებერვალს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული დამოუკიდებელი ინსპექტორის ოფისისთვის მოეწყო სამუშაო შეხვედრა სასამართლო ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ევროპული კარგი პრაქტიკისა და CEPEJ ინსტრუმენტების შესახებ სასამართლო სტატისტიკასთან მიმართებით. შეხვედრაზე განხილული...

Read More

გახდი თანასწორობის ელჩი - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში კონკურსს აცხადებს

30 იანვარი, 2024 წელი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში აცხადებს კონკურსს თანასწორობის ელჩების შესარჩევად. კონკურსის საფუძველზე გამოვლინდებიან აქტიური ახალგაზრდები, რომლებიც შემდგომ განახორციელებენ სხვადასხვა ინიციატივებს ცნობიერების ამაღლების მიზნით ისეთი საკითხებზე, როგორიცაა ადამიანის უფლებები, ტოლერანტობა,...

Read More

დანია მხარს დაუჭერს ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმას საქართველოსთვის

29 იანვარი, 2024 წელი

დანიის მთავრობამ 9,000,000 DKK (დაახლოებით 1,200,000 ევრო) გამოყო ევროპის საბჭოს შემდეგი სამი სამოქმედო გეგმის მხარდასაჭერად: 2024-2027 წლების სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის, 2021-2024 წლების სამოქმედო გეგმა მოლდოვას რესპუბლიკისთვის და 2023-2026 წლების სამოქმედო გეგმა უკრაინისათვის -...

Read More

ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები ბუდაპეშტიდან აგზავნიან ხმამაღალ და მკაფიო გზავნილს: უთხარი არა სიძულვილს!

17-19 იანვარი, 2024 წელი ბუდაპეშტი, უნგრეთი

50-ზე მეტი ახალგაზრდა ევროპელი ელჩი (YEA) სიძულვილის ენასა და დისკრიმინაციაზე რეაგირების ეფექტურ მეთოდებს გაეცნო. აღნიშნული საშუალებას მისცემს ელჩებს ცვლილებები შეიტანონ თავიანთ თემში თანასწორობისა და მრავალფეროვნების წახალისებისთვის, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს სიძულვილის ენის და დისკრიმინაციის...

Read More

ევროპის საბჭომ და საქართველოს ხელისუფლებამ ევროპის საბჭოს 2024-2027 წლების სამოქმედო გეგმა წარადგინა

18 იანვარი, 2024 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ბიორნ ბერგემ და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ლაშა დარსალიამ, დღეს თბილისში ერთობლივად წარდგინეს ევროპის საბჭოს 2024-2027 წლების სამოქმედო გეგმა საქართველოსთვის. გასულ წლებში გაწეულ სამუშაოზე დაყრდნობით, ახალი სამოქმედო გეგმა...

Read More

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის ოფისის მხარდაჭერა

11-12 იანვარი 2024 ბორჯომი, საქართველო

11-12 იანვარს, ევროპის საბჭოს ოფისმა ჩაატარა სამუშაო შეხვედრა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ოფისის თანამშრომლებისთვის მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილებების დასაბუთებაზე. აღნიშნულ შეხვედრაზე ევროპის საბჭოს კონსულტანტი იყო ნინა ბეტეტო, სლოვენიის...

Read More

ვენეციის კომისიამ ახალი მოსაზრებები გამოაქვეყნა

19 დეკემბერი, 2023 წელი ვენეცია, იტალია

15 და 16 დეკემბერს გამართულ სესიებზე, ვენეციის კომისიამ, ევროპის საბჭოს სამეთვალყურეო ორგანომ საკონსტიტუციო საკითხებზე, რვა მოსაზრება და amicus curiae დოკუმენტი განიხილა სომხეთის, საქართველოს, კოსოვოს, მოლდოვის რესპუბლიკასა და უკრაინასთან მიმართებით. მათ შორის, კომისიამ, საქართველოსთან...

Read More

საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური „კონფიდენციალურობა როგორც ტექნოლოგიის შემუშავებისას, ისე ნაგულისხმევად“ თემის გარშემო სახელმძღვანელო პრინციპებს გაეცნო

19 დეკემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის (PDPS) თანამშრომლებმა, ვორქშოპის ფარგლებში, ინფორმაცია მიიღეს კონფიდენციალურობის სფეროში არსებული სტანდარტებისა და კარგი პრაქტიკის შესახებ, როგორც ტექნოლოგიის შემუშავებისას, ისე ნაგულისხმევად. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს ახალი...

Read More

საქართველოში პომპიდუ ჯგუფის პირველი პროექტის დახურვის ღონისძიება გაიმართა

18 დეკემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

2023 წლის 18 დეკემბერს პომპიდუ ჯგუფმა მნიშვნელოვანი ეტაპი აღნიშნა მისი პირველი პროექტის - „ნარკოტიკების მხარდამჭერი ქსელის განვითარება მშობლებისთვის და პროფესიონალებისთვის საქართველოში“, დახურვის ცერემონიით. ღონისძიებაზე შეიკრიბნენ სხვადასხვა სამინისტროების, სახელმწიფო ინსტიტუტების,...

Read More

16-17 დეკემბერს მართლმსაჯულების ეფექტურობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) ორგანიზებით სასამართლოების მენეჯერთა ყოველწლიური ფორუმი გაიმართა

16-17 დეკემბერი, 2023 წელი თელავი, საქართველო

ღონისძიების პირველ ნაწილში შერჩეულმა სასამართლოს მენეჯერებმა წარმოადგინეს სასამართლოების ყოველდღიურ საქმიანობაში CEPEJ ინსტრუმენტების დანერგვის კარგი პრაქტიკა, ხოლო ოთხი საპილოტე სასამართლოს მენეჯერმა წარმოადგინა CEPEJ-ის ქოუჩინგის პროგრამის აქტივობები. აქვე აღინიშნა, რომ სტატისტიკოსებისთვის...

Read More

2021-22 წლებში ევროპის საბჭოს დახმარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა შეუწყნარებლობის ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება

14 დეკემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში თანასწორობის დაცვისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის ეფექტური მექანიზმების ხელშეწყობის პროექტი დახურა. პროექტი, წლების განმავლობაში, აქტიურად თანამშრომლობდა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის, საქართველოს შინაგან...

Read More

პოლიტიკოსმა ქალებმა პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდისათვის არსებული პოლიტიკური და სამართლებრივი ინსტრუმენტები განიხილეს

12-13 დეკემბერი, 2023 წელი ბათუმი, საქართველო

2023 წლის 12-13 დეკემბერს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა აჭარის რეგიონის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ქალ წარმომადგენელთა მონაწილეობით. სამუშაო შეხვედრა მიზნად ისახავდა ქალთა გაძლიერებას იმ ცოდნითა და უნარებით, რაც აუცილებელია პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა...

Read More

სიძულვილის ენის განმარტება ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესაბამისად

13 დეკემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

ქართველმა დაინტერესებულმა მხარეებმა, რომლებსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვთ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით, მონაწილეობა მიიღეს სიძულვილის ენის განმარტების საკითხზე მიძღვნილ სამუშაო შეხვედრაში. შეხვედრა მიზნად ისახავდა სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით, დაწყებულიყო დისკუსიები...

Read More

ევროპის საბჭოს პროექტის მმართველი კომიტეტის ბოლო შეხვედრა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლველად

12 დეკემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

2023 წლის 12 დეკემბერს გაიმართა პროექტის „ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში“ ბოლო მმართველი კომიტეტის შეხვედრა, რომლის მიზანიც იყო წარსული მიღწევების განხილვა და ახალი პროექტის გეგმის გაზიარება, ქალთა მიმართ და...

Read More

ევროპის საბჭოს სამი პროექტის დასრულებას აღნიშნავს

12 დეკემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

2023 წლის 12 დეკემბერს ევროპის საბჭოს 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების „დავების მოგვარების ალტერნატიული მექანიზმების ხელშეწყობა საქართველოში“, „გაძლიერებული ხელმისაწვდომობა იურიდიული დახმარების სერვისებზე მარგინალიზებული მოსახლეობისთვის“ და „ადამიანის...

Read More

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება: ხარვეზების აღმოფხვრა და კონსენსუსის მიღწევა

11 დეკემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

11 დეკემბერს, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისმა, პროგრამების კოორდინაციის დირექტორატის (DPC) მხარდაჭერით, კონფერენცია გამართა თემაზე „მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება: ხარვეზების აღმოფხვრა და კონსენსუსის მიღწევა.“ კონფერენცია მიეძღვნა მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების...

Read More

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ (CJE) მე-15 საერთო კრების ფარგლებში ორი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ცვლილება დაამტკიცა

9-10 დეკემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის (CJE) წევრებმა მე-15 საერთო კრებაზე ძირითადი სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ ევროპის საბჭოს ოთხი რეკომენდაციიდან ორი დაამტკიცეს. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია (CJE) მიზნად ისახავს მედიის სოციალური ანგარიშვალდებულების ამაღლებას, პროფესიული და...

Read More

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურის საკანონმდებლო ბაზასთან დაკავშირებით

8 დეკემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

2023 წლის 8 დეკემბერს ევროპის საბჭომ ორგანიზება გაუწია სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს იურიდიული დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელებმა, საქართველოს პარლამენტის, იუსტიციის სამინისტროს და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს წარმომადგენლებმა....

Read More

მოსწავლის ხმის გაძლიერება: ევროპის საბჭომ პროექტი „დემოკრატია იწყება სკოლაში“ შეაჯამა

6 დეკემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

2023 წლის 6 დეკემბერს, ევროპის საბჭომ ეროვნული კონფერენცია „დემოკრატია იწყება სკოლებში - მოსწავლის ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სკოლასა და ადგილობრივ თემში“ გამართა, სადაც განათლების სისტემაში დემოკრატიული მონაწილეობის კულტურის გაძლიერებისთვის გაწეული სამუშაოს წინასწარი შედეგები...

Read More

ქართველმა გამომძიებლებმა და პროკურორებმა გაიუმჯობესეს პროფესიული უნარები ფინანსური გამოძიების განხორციელებისა და ეკონომიკური დანაშაულების გამოვლენის მიმართულებით

4-5 დეკემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭომ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან თანამშრომლობით, თბილისში გამართა სპეციალიზირებული ტრენინგი, რომელიც შეეხებოდა ეფექტურ პარალელურ ფინანსურ გამოძიებას. ტრენინგზე მონაწილეებმა განიხილეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული ტრენდები,...

Read More

ტრენინგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი/მოწმე ბავშვების გამოკითხვის სპეციფიკის თაობაზე

2 დეკემბერი, 2023 წელი წინანდალი, საქართველო

ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ორგანიზებით, სამდღიანი ტრენინგი ჩატარდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელბისა და სახელმწოფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალური მუშაკებისათვის, კახეთში სასტუმრო წინანდლის ტერიტორიაზე, თემაზე „სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი/მოწმე ბავშვების გამოკითხვის...

Read More

აღდგენითი მართლმსაჯულების თაობაზე შემუშავებული კანონპროექტის განხილვა

1-2 დეკემბერი, 2023 წელი ლოპოტა, საქართველო

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული აღდგენითი მართლმსაჯულების შესახებ საკანონმდებლო კანონპროექტის განხილვის მიზნით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო...

Read More

სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება საქართველოში - წარმატებული თანამშრომლობის სამი წლის აღნიშვნა და შეფასება

1 დეკემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

2023 წლის 1 დეკემბერს ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში მრავალპროფილიანი პროექტის „სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება საქართველოში“ დასკვნითი ღონისძიება გამართა. ღონისძიება გახსნა ქრისტოფ პუარელმა, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური...

Read More

გორის მუნიციპალიტეტი საშუალოვადიან განვითარების გეგმას ინკლუზიური პროცესით შეიმუშავებს

1 დეკემბერი 2023 გორი, საქართველო

პირველად საქართველოში, გორის მუნიციპალიტეტმა წარმატებით გამოიყენა ევროპის საბჭოს მეთოდოლოგია „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმი“ მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის ინკლუზიურად შემუშავებისთვის. „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო ჩართულობის...

Read More

პომპიდუ ჯგუფის მხარდაჭერით საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის სპეციალისტები გადამზადნენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის აქტუალურ საკითხებზე

1 დეკემბერი 2023 Borjomi, Georgia

ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრაქტიკული უნარების გასაუმჯობესებლად ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა საქართველოს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში მომუშავე სპეციალისტებისთვის (ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები) ევროპის საბჭოს პომპიდუ ჯგუფის პროექტის - "ნარკოტიკების პრევენციის...

Read More

საქართველოს ანტი SLAPPs პლატფორმამ საკუტარი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მოამზადა

29-30 ნოემბერი 2023 წინანდალი, საქართველო

შვიდი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციისგან შემდგარმა პლატფორმამ, რომელიც ებრძვის სტრატეგიულ სარჩელებს საზოგადოების ჩართულობის წინააღმდეგ (SLAPPs) დაასრულა 2024-2026 წლების სტრატეგიის პროექტზე მუშაობა, რომელშიც ასახულია პლატფორმის მისია და მიზანი. პლატფორმის წევრებმა ასევე მოამზადეს სამოქმედო...

Read More

სექსუალური შევიწროების პრევენციის მექანიზმების, პროგრესისა და ერთიანი მოქმედების მნიშვნელობის შესახებ კონფერენცია გაიმართა

29 ნოემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

სექსუალური შევიწროება გლობალური პრობლემაა, განსაკუთრებით საქართველოში, სადაც გენდერული უთანასწორობა და გენდერული სტერეოტიპები საზოგადოებაში კვლავაც ფართოდ გავრცელებულია. საქართველოს მიერ სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ეროვნული კანონმდებლობის მიღებამ და შემდგომში საჯარო და კერძო სექტორებში...

Read More

ევროპის საბჭო ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად აღნიშნავს საქართველოში მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების კუთხით მიღწეულ შედეგებს

28 ნოემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

2023 წლის 28 ნოემბერს თბილისის საკრებულოში გაიმართა პროექტის „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“ შემაჯამებელი ღონისძიება. ღონისძიებამ „მონაწილეობითი დემოკრატია და ადამიანის უფლებები საქართველოში - ხედვიდან მოქმედებამდე!“ შესაძლებლობა...

Read More

ევროპის საბჭოს პროექტის მმართველი კომიტეტის დასკვნითმა შეხვედრამ ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების კუთხით მიღწეული პროგრესი განიხილა

28 ნოემბერი, 2023 თბილისი, საქართველო

2023 წლის 28 ნოემბერს თბილისის საკრებულოში გაიმართა ევროპის საბჭოს პროექტის „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“ დასკვნითი შეხვედრა პროექტის მიღწევების შესაფასებლად და ახალი პროექტის შესახებ იდეებისა და რეკომენდაციების განსახილველად....

Read More

ევროპის საბჭოს პომპიდუ ჯგუფი მხარს უჭერს საქართველოს 2024-2026 წლების ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენციის სამოქმედო გეგმის შემუშავებას

27-28 ნოემბერი, 2023 წელი ბორჯომი, საქართველო

ევროპის საბჭოს პომპიდუ ჯგუფის პროექტის - „ნარკოტიკების პრევენციის მხარდამჭერი ქსელის განვითარება მშობლებისთვის და პროფესიონალებისთვის საქართველოში“, ფარგლებში, 2024-2026 წლების ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენციის სამოქმედო გეგმის პროექტის შემუშავების მიზნით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა 27-28...

Read More

სტამბოლის კონვენცია იცავს სიცოცხლეს

24 ნოემბერი, 2023 წელი სტრასბურგი, საფრანგეთი

ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღის მოახლოებასთან ერთად, არსებული შემაშფოთებელი სტატისტიკა კიდევ ერთხელ მიგვითითებს ამ სახის ძალადობის შეჩერების გადაუდებელ აუცილებლობაზე, ხოლო ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ...

Read More

სამუშაო შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ეროვნული სტრატეგიის შესახებ

22 ნოემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

2023 წლის 22 ნოემბერს თბილისში გაიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხილვის სამუშაო ჯგუფის დასკვნითი შეხვედრა. შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო კონსენსუსის მიღწევა ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის საბოლოო...

Read More

ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა და ბავშვის უფლებები - საუკეთესო ევროპული და ამერიკული გამოცდილება

20 ნოემბერი 2023 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით 2023 წლის 20 ნოემბერს - გაიმართა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია -„ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა და ბავშვის უფლებები - საუკეთესო ევროპული და ამერიკული გამოცდილება.“ კონფერენციამ გააერთიანა, 100-მდე ქართველი და უცხოელი პროფესიონალი და...

Read More

სასამართლო მონაცემთა მართვის გაძლიერება საქართველოში: სტატისტიკოსთა ტრენინგი და მეთოდოლოგიის მომზადება

19 ნოემბერი 2023 კაჭრეთი, საქართველო

2023 წლის 17-19 ნოემბერს, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევრიპულმა კომისიამ (CEPEJ) ჩაატარა ტრენინგი საქართველოს სასამართლოებში მონაცემთა შეგროვებაში ჩართული სასამართლო სტატისტიკოსებისთვის. ეს ტრენინგი კარგი საშუალება იყო მონაცემთა შეგროვების პროცესში ყველა საკითხის (ჰარმონიზაციის, სისტემატიზაციისა...

Read More

დემოკრატიული პრაქტიკების გაცნობა: საქართველოს მუნიციპალიტეტების სასწავლო ვიზიტი პორტუგალიაში

17 ნოემბერი 2023 პორტუგალია

ევროპის საბჭოს პროექტის „მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში“ ფარგლებში, საქართველოს შვიდი მუნიციპალიტეტის 14 წარმომადგენლის მონაწილეობით წარმატებით განხორციელდა ოთხდღიანი სასწავლო ვიზიტი პორტუგალიაში. 2023 წლის 14-17 ნოემბერს დელეგაცია...

Read More

ვაძლიერებთ თანამშრომლობას ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების საარჩევნო ადმინისტრაციების წარმომადგენელთა შორის

15-17 ნოემბერი, 2023 წელი სოფია, ბულგარეთი

2023 წლის 15-17 ნოემბერს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ ბულგარეთში. სასწავლო ვიზიტის თემა იყო: ციფრული საშუალებები საარჩევნო პროცესებში - მიღებული გამოცდილება, გამოწვევები და სამომავლო ნაბიჯები. სასწავლო ვიზიტის დროს ყურადღება გამახვილდა...

Read More

ქალების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის თემაზე ევროპის საბჭოს მენტორინგის პროგრამის მესამე ეტაპი დაიწყო

16 ნოემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

საქართველოს პროკურატურამ ქალების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის თემაზე ევროპის საბჭოს მენტორინგის პროგრამის მესამე ეტაპის გახსნით ღონისძიებას უმასპინძლა. ღონისძიება ასევე მიეძღვნა ამავე პროგრამის მეორე ეტაპის დასრულებას, რომლის შედეგადაც სპეციალიზებული პროკურორების კიდევ ერთი თაობა...

Read More

საქართველოში თანასწორობის მეხუთე კვირეული ტარდება

15 ნოემბერი, 2023 წელი თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭო საქართველოში რიგით მეხუთე თანასწორობის კვირეულს აღნიშნავს. თანასწორობის კვირეული ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით იმართება და მიზნად ისახავს მრავალფეროვნების და თანასწორობის მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, ინკლუზიურობის ხელშეწყობას და საზოგადოების...

Read More