სარჩევნო დავებზე სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ხარისხის გაუმჯობესება

26-27 სექტემბერი, 2020

სარჩევნო დავებზე სასამართლოს გადაწყვეტილებათა ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, გაიმართა ორდღიანი დისტანციური საპილოტე ტრენინგი საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის. სასწავლო კურსი განკუთვნილია მოქმედი მოსამართლეებისა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელთათვის, რათა უზრუნველყოფილი...

Read More

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია - საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებისა და წინასაარჩევნო კამპანიის წესების დარღვევის პრევენციის უზრუნველსაყოფად საჯარო მოსამსახურეების ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა

25 სექტემბერი, 2020 თბილისი, საქართველო

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი კომისიისა და საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. მემორანდუმის საგანია საარჩევნო პროცესში ადმინისტრაციული...

Read More

პროკურორები მზად არიან გამოიძიონ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულებები

25 სექტემბერი, 2020 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოსა და გენერალური პროკურატურის ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგად შედგა პროკურორების სპეციალიზაცია შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების მიზნით. ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში აქტიურად იყო ჩართული პროკურორებისთვის ტრენინგების ორგანიზებაში. გენერალური პროკურორის...

Read More

უფრო მეტი სპეციალიზებული პროკურორი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოსაძიებლად

15-18 სექტემბერი, 2020

2020 წლის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა გენერალური პროკურორის მიერ გამოცემული ბრძანება, რომლის თანახმად მხოლოდ ის პროკურორები იქნებიან უფლებამოსილი იმუშაონ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებზე, ვინც გაიარა ტრენინგი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებაზე. ბრძანების ეფექტიანი...

Read More

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი პირადი ცხოვრებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით - სახელმძღვანელო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის

18 -19 სექტემბერი, 2020 თელავი, საქართველო

პირადი ცხოვრებისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესახებ ორ-დღიანი ტრეინინგი გაიმართა, სადაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 20 თანამშრომელი მონაწილეობდა. ტრენინგის დროს მონაწილეებმა გაეცნენ სტრასბურგის სასამართლოს იმ სახელმძღვანელო...

Read More

თანამშრომლობის პირველი მემორანდუმი დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკის წარმოების შესახებ საქართველოში

23 სექტემბერი, 2020 თბილისი, საქართველო

2018 წლის სექტემბერიდან ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა“ ფარგლებში მხარს უჭერს დაინტერესებულ მხარეებს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებაში....

Read More

გახდი თანასწორობის რეპორტიორი

გაქვს სურვილი მოგვიყვე თანასწორობისა და მრავალფეროვნების შესახებ ისტორიები და გაგვაცნო ადამიანი, რომელსაც წვლილი შეაქვს თანასწორი და მრავალფეროვანი გარემოს შექმნაში? მაშინ მიიღე მონაწილეობა ევროპის საბჭოსა და მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში „თანასწორობის რეპორტიორი“. ...

Read More

საინფორმაციო შეხვედრა რეგიონული ტელევიზიებისა და რადიო მაუწყებლების ხელმძღვანელებისათვის

8-9 სექტემბერი, 2020 თბილისი, საქართველო

თბილისში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრები რეგიონული ტელევიზიებისა და რადიო მაუწყებლების ხელმძღვანელებისათვის, რომლის მიზანი იყო ინფორმაციის გაზიარება და მსჯელობა საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. შეხვედრას რეგიონული ტელე და რადიო მაუწყებლობების 20...

Read More

ნატალია ვუტოვა ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისს უხელმძღვანელებს

9 სექტემბერი, 2020 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისი პატივისცემით მიესალმება ახალ ხელმძღვანელს ნატალია ვუტოვას, რომელიც ოფისს ევროპის საბჭოსა და ეუთოში მუშაობის 25 წლიანი პროფესიული გამოცდილებით უერთდება. ნატალია ვუტოვა მუშაობდა ადამიანის უფლებებსა და სამართლებრივი რეფორმების პროექტებზე სომხეთში, ბოსნია და...

Read More

დადგენილება ბავშვთა ინტერნეტ საფრთხეებისაგან დაცვის თაობაზე, რომელსაც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით შემუშავდა, ძალაში შევიდა

2020 წლის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა დადგენილება ბავშვებისათვის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის ინტერნეტში განთავსების თაობაზე. დადგენილება მიიღო კომუნიკაციების კომისიამ ევროპის საბჭოს საექსპერტო დახმარების შედეგად. დადგენილების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა, რომ ასაკობრივი ნიშანდება მოხდეს ინტერნეტში...

Read More

შეხვედრა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის სამუშაო და კომუნიკაციების სტრატეგიის თაობაზე

25-26 აგვისტო, 2020

25-26 აგვისტოს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისათვის - მედიის თვითრეგულირების ორგანო. ღონისძიება გახსნა ევროპის საბჭოს თბილისის ოფისის ხელმძღვანელმა, ნატალია ვუტოვამ და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, მარიამ...

Read More

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლები აძლიერებენ შესაძლებლობებს ადამიანის უფლებების სწავლებაში

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლებისთვის ადამიანის უფლებების სწავლებაში ტრენერთა ტრენინგის მეორე ფაზა 5-8 აგვისტოს ჩატარდა. ევროპის საბჭოს მხარდაჭერითა და საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან თანამშრომლობით, მანდატურები, ფსიქოლოგები და სოციალური...

Read More

მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის საპასუხოდ მცირე მასშტაბის პროექტებს გეგმავენ

10 აგვისოს დასრულდა ტრენინგ კურსი „ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ!“ სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მოქმედებისთვის, რომელიც განხორციელდა ევროპის საბჭოსა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით. ტრენინგ კურსი ჩატარდა ორ ნაწილად:...

Read More

გახდი თანასწორობის ელჩი

თანასწორობის ელჩები ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში აცხადებს კონკურსს თანასწორობის ელჩების შესარჩევად. კონკურსის საშუალებით გამოვლინდებიან აქტიური ახალგაზრდები კამპანიის "მე ვირჩევ თანასწორობას“ მხარდასაჭერად, რომლის მიზანია ცნობიერების ამაღლება ისეთი საკითხების შესახებ, როგორიცაა ადამიანის...

Read More

მხარს ვუჭერთ გენერალურ პროკურატურას შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე პროკურორების სპეციალიზაციის მიზნით

4-7 აგვისტო, 2020

2020 წლის 4-7 აგვისტოს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა ოთხდღიანი ტრენინგი სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე პროკურორებისთვის, რომლებიც სპეციალიზებული არიან შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებთან ბრძოლის მიზნით. ტრენინგ პროგრამა სამართლებრივ ნაწილთან ერთად, მოიცავდა დისკრიმინაციული...

Read More

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენერთა ტრენინგი თემაზე “საარჩევნო დავების განხილვა - ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები“

6-7 აგვისტო, 2020 თბილისი, საქართველო

6-7 აგვისტოს ევროპის საბჭოს ექსპერტებმა ჩაატარეს ორდღიანი ტრენერთა ტრენინგი თემაზე "საარჩევნო დავების განხილვა - ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები". ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იურიდიული და აუდიტის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების...

Read More

საინფორმაციო შეხვედრა საერთაშორისო, არასამთავრო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლებთან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით

5 აგვისტო, 2020 თბილისი, საქართველო

პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის მიმდინარე სტატუსი და საარჩევნო კამპანიისა და პოლიტიკური ფინანსების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების მნიშვნელოვანი ასპექტები განიხილეს თბილისში გამართულ მაღალი დონის საინფორმაციო შეხვედრაზე. თბილისი, საქართველო - 5 აგვისტოს სახელმწიფო...

Read More

სამუშაო შეხვედრა: მედია რეგულაციები საარჩევნო პროცესის დროს - საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები

31 ივლისი, 2020 ბათუმი, საქართველო

ევროპის საბჭომ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიასთან თანამშრომლობით, გამართა სამუშაო შეხვედრა რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისათვის თემაზე „მედია რეგულაციები საარჩევნო პროცესის დროს - საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტები“. შეხვედრა გახსნეს ევროპის საბჭოს ოფისის...

Read More

მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები იღრმავებენ ცოდნას სიძულვილის ენის შესახებ

27 ივლისი 2020

27 ივლისს ევროპის საბჭომ დაიწყო ახალი ტრენინგ კურსი, რომლის მიზანია ახალგაზრდებს და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს ასწავლოს ადამიანის უფლებების კონცეფციის, მათ შორის ევროპის საბჭოს განმარტებების შესახებ. კურსი მონაწილეებს გააცნობს ინფორმაციას დისკრიმინაციისა და სიძულვილის ენის შესახებ და...

Read More

სამუშაო შეხვედრა კორუფციის პრევენციის შესახებ საჯარო სექტორში

21-22 ივლისი, 2020 თბილისი, საქართველო

2020 წლის 21-22 ივნისს ევროპის საბჭოსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა „კორუფციის პრევენცია საჯარო სექტორში “. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ანტი-კორუფციული სააგენტოსა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლებმა. ანტი-კორუფციული...

Read More

საარჩევნო დავების განხილვის თაობაზე მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო უკვე ხელმისაწვდომია ელექტრონულად

გამოცემა „საარჩევნო დავების განხილვა - მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო საარჩევნო დავებზე სამართალწარმოების გაუმჯობესებისათვის“ უკვე ხელმისაწვდომია ელექტრონულად. სახელმძღვანელო შემუშავდა ვენეციის კომისიასა და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან თანამშრომლობით. დოკუმენტი ასევე ხელს უწყობს...

Read More

პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის HELP-ის დისტანციური კურსის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია

17 ივლისი, 2020 თბილისი, საქართველო

2020 წლის 17 ივლისს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის HELP-ის დისტანციური კურსის მონაწილეებისთვის სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია. ღონისძიებაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ სახელმწიფო ინსპექტორი ლონდა თოლორაია და ევროპის...

Read More

დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების სფეროში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი

13 ივლისი 2020

13 ივლისს საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის (SIS) დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების სფეროში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის თაობაზე ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევა მომზადდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის და იგი მიზნად ისახავდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო...

Read More

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლების სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა საკითხებში

15-17 ივლისი 2020

15-17 ივლისს ევროპის საბჭომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებისთვის 3 დღიანი ტრენინგი ჩაატარა. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა ცოდნა გაიღრმავეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი; ასაკობრივი თავისებურებების...

Read More

ტენდერი კომუნიკაციის და ცნობიერების ამაღლების სერვისებზე ქალთა მიმართ ძალადობის და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე

ტენდერი კომუნიკაციის და ცნობიერების ამაღლების სერვისებზე ქალთა მიმართ ძალადობის და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. აპლიკაციების გაგზავნილი ბოლო ვადა: 31 ივლისი 2020 Terms of Reference Act of Engagement

Read More

დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულებთან ბრძოლის გასაუმჯობესებლად ვაძლიერებთ გამომძიებლების უნარებს

2020 წლის 13-14 ივლისს ევროპის საბჭოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში, დისკრიმინაციის აკრძალვის, სიძულვილის ენისა და კონკრეტული დისკრიმინაციული ნიშნების საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიების თემაზე ტრენინგების სერია დაიწყო. სასწავლო პროცესს უძღვებიან 2019 წლის 7-8...

Read More

ტრენინგ კურსი "ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ" დისკრიმინაციის და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედებისთვის

16 ივლისი 2020

გიწვევთ ტრენინგ კურსზე დისკრიმინაციის და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედებისთვის "ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ". ტრენინგი ტარდება ადამიანის უფლებათა ასოციაციის მიერ „მე ვირჩევ თანასწორობას“ კამპანიის ფარგლებში. ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-30 წლის ახალგაზრდებს ქვემო ქართლიდან,...

Read More

აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თემაზე ტრენერთა ტრენინგის II ეტაპი პროკურორებისთვის

9-10 ივლისი, 2020

2020 წლის 9-10 ივლისს ჩატარდა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების ტრენერთა ტრენინგის მეორე ეტაპი. მონაწილეებმა განიხილეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 და მე-8 მუხლებთან დაკავშირებული საკითხები, როგორიცაა: დაკავება, ჩხრეკა, აღკვეთის ღონისძიების სახეები და გამოყენების სტანდარტები, ფარული...

Read More

ევროპის საბჭო მხარდაჭერას უწევს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას, უზრუნველყოს პრო ბონო იურიდიული მომსახურება სოციალურად მოწყვლადი მარტოხელა მშობლებისთვის

10 ივლისი, 2020

2020 წლის 10 ივლისს ევროპის საბჭომ და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ წამოიწყეს ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ფინანსურად მოწყვლადი მარტოხელა მშობლებისთვის პრო-ბონო იურიდიული მომსახურების მიწოდებას, კონსულტაციისა და სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლობის დაფარვას....

Read More

ახალგაზრდები და განმანათლებლები სწავლობენ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ალტერნატიული ნარატივების შესახებ

2 ივლისი 2020

„ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ მეოთხე და ბოლო სესიამ, რომელიც 2 ივლისს ჩატარდა, ყურადღება გაამახვილა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ალტერნატიულ ნარატივებზე. ონლაინ სესიის დახმარებით ახალგაზრდებმა და განმანათლებლებმა მიიღეს ინფორმაცია სიძულვილის ენის შესახებ და თუ როგორ უნდა მოხდეს მჩაგვრელი...

Read More

სამართლებრივი წერის ტრენინგი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის

8 ივლისი, 2020

2020 წლის 8 ივლისს, ევროპის საბჭომ დაიწყო ტრენინგი სამართლებრივი წერის ტექნიკაზე, რომელიც განკუთვნილია საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლებისათვის. ტრენინგში ჩაერთვებიან ის მოხელეები, რომლებსაც უწევთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით, ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების...

Read More

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში ვაკანსიას აცხადებს: პროექტის უფროსი ოფიცერი

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში აცხადებს ვაკანსიას პროექტის “ქალთა მიმართ ძალადობის აღსაკვეთად ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერება საქართველოში” უფროსი ოფიცერის პოზიციაზე. განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა: 20 ივლისი 2020. სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ:...

Read More

ტენდერი საკონსულტაციო მომსახურებაზე (საერთაშორისო კონსულტანტებისთვის) საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებებისა და ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით

ევროპის საბჭო საქართველოში ამჟამად ახორციელებს პროექტს "ადამიანის უფლებებისა და ჯანდაცვის ხელშეწყობის გაძიერება პენიტენციურ სისტემაში" (კეთილი ნების შემოწირულობით). ამ კონტექსტში ცხადდება ტენდერი საკონსულტაციო მომსახურებაზე (საერთაშორისო კონსულტანტები) პენიტენციური სისტემის ჯენდაცვის სფეროში და...

Read More

ტრენინგი თემაზე: ადმინისტრაციული სამართალწარმოების თავისებურებანი

30 ივნისი - 1 ივლისი, 2020

30 ივნისსა და 1 ივლისს, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგისა და იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ორდღიანი დისტანციური ტრენინგი თემაზე: ადმინისტრაციული სამართალწარმოების თავისებურებანი. ევროპის საბჭოს ექსპერტმა ტრენინგის მონაწილეებს გააცნო...

Read More

ტენდერი საკონსულტაციო მომსახურებაზე (ადგილობრივი კონსულტანტებისთვის) საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებებისა და ჯანდაცვის გაუმჯობესების მიზნით

ევროპის საბჭო საქართველოში ამჟამად ახორციელებს პროექტს "ადამიანის უფლებებისა და ჯანდაცვის ხელშეწყობის გაძიერება პენიტენციურ სისტემაში" (კეთილი ნების შემოწირულობით). ამ კონტექსტში ცხადდება ტენდერი საკონსულტაციო მომსახურებაზე (ადგილობრივი კონსულტანტები) პენიტენციური სისტემის ჯენდაცვის სფეროში და...

Read More

გამოიცა საარჩევნო ჟურნალის “არჩევნები და დემოკრატია” პირველი ნომერი

საარჩევნო პროცესებში აქტიური ჩართვის აუცილებლობის თაობაზე საზოგადოების და არჩევნებში მონაწილე მხარეების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ევროპის საბჭომ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიასთან თანამშრომლობით, მოამზადა და გამოსცა პერიოდული საარჩევნო ჟურნალი “არჩევნები და...

Read More

პოლიტიკური დიალოგის ფასილიტატორების ერთობლივი განცხადება საარჩევნო სისტემის ცვლილებების მიღებასთან დაკავშირებით (29 ივნისი)

29 ივნისი, 2020

გულითადად ვულოცავთ საქართველოს პარლამენტს დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას, რომლებიც მიზნად ისახავს პარლამენტში პლურალიზმის გაზრდასა და უფრო ფართო წარმომადგენლობას საკანონმდებლო ორგანოში. ვაღიარებთ, რომ ეს ცვლილებები ასახავს იმ კომპრომისებს, რომელთა მისაღწევად საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს...

Read More

ახალგაზრდები და განმანათლებლები სწავლობენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ებრძოლონ სიძულვილის ენას ონლაინ

„ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ მესამე სესიამ, რომელიც 18 ივნისს ჩატარდა, ყურადღება გაამახვილა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ პრაქტიკულ საგანმანათლებლო ნაბიჯებზე. ონლაინ სესიის დახმარებით ახალგაზრდებმა, განმანათლებლებმა და საგანმანათლებლო სფეროში დაინტერესებულმა პირებმა მიიღეს ინფორმაცია...

Read More

საგანგებო მდგომარეობა და ვალდებულებები ადამიანის უფლებათა კუთხით - ქართველი მოსამართლეები მსჯელობენ არსებულ ევროპულ პრაქტიკასა და მიდგომებზე ვენეციის კომისიის ექსპერტთან ერთად

19 ივნისი, 2020

კოვიდ-19-ის პანდემიისას კიდევ უფრო მაღალია ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებებისგან გადახვევის შემთხვევათა ყურადღებით შესწავლის მნიშვნელობა. ეს საკითხი უპირველესად სასამართლო ხელისუფლების ვალდებულებაა და დღეს უკვე რამდენიმე სამართალწარმოებაა დაწყებული ევროპაში. საქართველო იმ ქვეყნებს შორისაა,...

Read More

საქართველოში პოლიტიკური დიალოგის ფასილიტატორების ერთობლივი განცხადება

19 ივნისი, 2020

8 მარტის შეთანხმება იყო პოლიტიკური პარტიებისა და პარლამენტის წევრთა დიდი უმრავლესობის მიერ მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის წარმატება. პარლამენტი ემზადება რა საკონსტიტუციო ცვლილებების კენჭისყრისთვის, რომლის შედეგად უფრო მეტად პროპორციული საარჩევნო სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს საქართველოში, კიდევ...

Read More

ონლაინ დისკუსია: COVID-19 - ის გავლენა მედიის თავისუფლებაზე უკვე ქართულ ენაზეა ხელმისაწვდომი

ონლაინ დისკუსიამ „COVID-19 - ის გავლენა მედიის თავისუფლებაზე“ ჟურნალისტებს, მედიის პროფესიონალებს, მკვლევარებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება მისცა ერთმანეთისათვის გაეზიარებინათ კრიზისით გამოწვეული გამოცდილება. ღონისძიების დროს განიხილეს COVID-19– ის გავლენა მედია...

Read More

სამუშაო შეხვედრა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისთვის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმეების ეროვნულ სასამართლოებში უკეთ გამოყენების ხელშეწყობის მიზნით

15 ივნისი 2020

2020 წლის 15 ივნისს ჩატარდა ონლაინ სემინარი უზენაესი სასამართლოს ახლადდანიშნული მოსამართლეებისა და სხვა თანამშრომლებისთვის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლეს პრეცედენტულ სამართალზე. შეხვედრის მონაწილეებმა მიმოიხილეს ევროპული სასამართლოს 2019-2020 წლის საქმეები. სემინარზე განხილული...

Read More

ტენდერი - ვებ-პლატფორმის შექმნა ელექტრონული სასწავლო კურსისათვის

12 ივნისი, 2020

ტენდერი – ვებ-პლატფორმის შექმნა ელექტრონული სასწავლო კურსისათვის: „საარჩევნო კამპანია და ადმინისტრაციული რესურსი - საარჩევნო პროცესებში ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების პრევენცია და რეაგირება დარღვევებზე“ საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა: 24 ივნისი 2020. აპლიკაცია უნდა გადმოაგზავნოთ...

Read More

სტუდენტები მსჯელობენ გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრაზე

9 ივნისი, 2020

9 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით გამართა ონლაინ შეხვედრა სტუდენტებთან თემაზე „გენდერული ნიშნით ძალადობა: გამომწვევი მიზეზები და აუცილებელი ნაბიჯები“. ღონისძიების მიზანი იყო გენდერული ნიშნით ძალადობის გამომწვევი მიზეზებისა და არსებული მდგომარეობის განხილვა და...

Read More

ონლაინ პრეზენტაცია და დისკუსია თემაზე „თანასწორობა და რელიგიურ-ეთნიკური მრავალფეროვნება“

9 ივნისი, 2020

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI) „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ მარნეულის ოფისთან პარტნიორობითა და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ჩაატარა ონლაინ პრეზენტაცია და დისკუსია თემაზე ,,თანასწორობა და რელიგიურ-ეთნიკური მრავალფეროვნება" კამპანიის „მე ვირჩევ თანასწორობას“...

Read More

სესიები „ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ გრძელდება

4 ივნისი, 2020

„ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ მეორე სესიამ ახალგაზრდებსა და განმანათლებლებს გააცნო ადამიანის უფლებების სწავლების თანამედროვე, შემოქმედებითი და არაფორმალური მეთოდები. სესია ჩატარდა 4 ივნისს ლადო აფხაზავას მიერ, რომელიც მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი და მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს...

Read More

ტენდერი ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელოების "ბუქმარქსი" და “ჩვენ შეგვიძლია!” გამოყენებით ტრენინგების ჩატარების შესახებ

ევროპის საბჭო და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ცნობიერების ამაღლების მიზნით განახორციელებენ პროექტს „ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ“, რომელიც შედგება ტრენინგებისა და მცირე პროექტების განხორციელების ფაზისაგან. პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს სხვადასხვა...

Read More

ონლაინ ტრენინგი რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ პოსტერების შესაქმნელად

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ონლაინ ტრენინგი ჩაუტარა სტუდენტებს, რათა მათ ესწავლათ თუ როგორ უნდა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის წინააღმდეგ სამოქმედო დღისთვის. სტუდენტებმა ისწავლეს თუ როგორ შექმნან პოსტერები ონლაინ დიზაინერული...

Read More

სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისის გამომძიებლების სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა საკითხებში

2-3 ივნისი, 2020 თბილისი, საქართველო

2 და 3 ივნისს სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისის გამომძიებლებისთვის ონლაინ ტრენინგი ჩატარდა. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა ცოდნა გაიღრმავეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი; ასაკობრივი თავისებურებების გავლენა...

Read More

ესეების კონკურსის გამარჯვებულები თემაზე მრავალფეროვნება და თანასწორობა საქართველოში გამოვლინდნენ

1 June, 2020

პირველ ივნისს, მოსწავლეთა ესეების კონკურსის ფარგლებში წარდგენილი საუკეთესო ესეები მრავალფეროვნებასა და თანასწორობაზე გამოვლინდა. პირველი ადგილის მფლობელს მასწავლებლების თანხლებით ევროპის საბჭოში (სტრასბურგი, საფრანგეთი) ვიზიტის შესაძლებლობა ექნება, ასევე სხვადასხვა პრიზი გადაეცემათ სხვა...

Read More