დისკრიმინაციული დანაშაულის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების გაუმჯობესების საკითხზე სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა დაიწყო

2018 წლის 19 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას უმასპინძლა. შეხვედრისას პარტნიორი ინსტიტუციების წარმომადგენლებმა მიმოიხილეს სტატისტიკური მონაცემების შესახებ არსებული მიდგომა. ისინი შეთანხმდნენ სამომავლო აქტივობებზე, რომელიც ითვალისწინებს დისკრიმინაციის,...

Read More

ვაგრძელებთ სასამართლო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობას

18 სექტემბერი, 2018 თბილისი

სასამართლო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და სასამართლო საქმეების გადატვირთულობის შემცირების მიზნით ჩატარებული კვლევის ,,მოსამართლეთა საჭირო რაოდენობა საქართველოში” პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევამ გამოიყენა მონაცემთა ანალიზის როგორც თვისებრივი, ასევე რაოდენობრივი მეთოდი: ფოკუს ჯგუფ...

Read More

Seminar in Tbilisi to focus on “Parliamentary oversight and the role of the opposition”

The Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) will organise a joint seminar with the Georgian parliament on “Parliamentary oversight and the role of the opposition” in Tbilisi on 17 September 2018. This seminar will be opened by the Speaker of the Georgian...

Read More

პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა“ სამუშაო გეგმა დამტკიცდა

2018 წლის 12 სექტემბერს თბილისში პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა“ მმართველი კომიტეტის პირველი შეხვედრა გაიმართა. კომიტეტმა პროექტის შემდეგი 6 თვის სამუშაო გეგმა დაამტკიცა და განიხილა დისკრიმინაციის მიმართ საზოგადოების...

Read More

ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში ვაკანსიას აცხადებს: საარჩევნო პრაქტიკის რეფორმა საქართველოში

დახურვის თარიღი: 24 სექტემბერი 2018 მდებარეობა: თბილისი სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ: https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=1475&Lang=En

Read More

ევროპის საბჭო განაგრძობს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერას

31 აგვისტოსა და 1 სექტემბერს კახეთში გაიმართა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 2018-2022 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების შესახებ სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიისა და სხვადასხვა კომიტეტების წარმომადგენლები, ასევე...

Read More

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების გაძლიერება სტუდენტებში

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ხელშეწყობით და იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით, ჩატარდა საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის შეჯიბრი საქართველოს უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტის სტუნდეტებისთვის. 2018 წლის 21-22 ივლისს კახეთის რეგიონში გაიმართა შეჯიბრის ნახევარფინალური და...

Read More

The Head of the Council of Europe Office in Georgia met with the Minister of Foreign Affairs

30 July 2018

The Head of the Council of Europe office in Georgia, Cristian Urse, held a meeting with Minister of Foreign Affairs of Georgia, David Zalkaliani. At the meeting the sides discussed the issues of cooperation between Georgia and the Council of Europe and plans for future partnership. Special...

Read More

The Head of the Council of Europe Office in Georgia met with the Prime Minister

The Head of the Council of Europe office in Georgia, Cristian Urse, held a meeting with the new Prime Minister of Georgia, Mamuka Bakhtadze. At the meeting, the sides reviewed the very fruitful continuous dialogue between the organisation and the Georgian authorities. The discussion also touched...

Read More

მოსამართლეები ეცნობიან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლეს პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებს

4 -15 July 2018

2018 წლის 14-15 ივლისს ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა ორდღიანი სემინარი ქართველი მოსამართლეებისთვის. სემინარის მიზანს წარმოადგენდა მოსამართლეების მხარდაჭერა ეროვნულ სასამართლო გადაწყვეტილებებში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს უახლესი პრაქტიკის გამოყენებაში და...

Read More

ტრენინგი პროკურორებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან საკომუნიკაციო სტანდარტების შესახებ

headline 12-13 ივლისი 2018

2018 წლის 12-13 ივლისს ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს მიერ საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგი 35 პროკურორისთვის “სისხლის სამართლის საქმეებზე კომუნიკაციის სტანდარტები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირებთან”. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა პროკურორების...

Read More

“Support to the Judicial Reform in Georgia” Project concludes its second Steering Committee meeting

17 July 2018

Project second Steering Committee meeting that took place on July 17, 2018 in Tbilisi, enabled its members to overview the progress achieved and planned activities till the end of the Project cycle. Some highlights from the achievements recalled the Council of Europe support in legislative and...

Read More

ახალგაზრდა მუშაკები ადამიანის უფლებათა სწავლების მეთოდებს ეცნობიან

7-13 ივლისი, 2018

7-13 ივლისს სურამში ეროვნული ტრენინგ კურსი „ადამიანის უფლებათა სწავლება ახალგაზრდული მუშაობის პრაქტიკაში“ ჩატარდა. ტრენინგი ადამიანის უფლებათა ასოციაციის მიერაა ორგანიზებული და ევროპის საბჭოს ახალგაზრდულ დეპარტამენტთან თანამშრომლობის ფარგლებში პროექტ „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული...

Read More

The Head of the Council of Europe Office in Georgia met with the Chairman of the Parliament

12 June 2018

The Head of the Council of Europe Office in Georgia, Cristian Urse had a meeting with the Chairman of the Parliament, Irakli Kobakhidze. The meeting concerned the ongoing reform of judiciary, as well as other topics of common interest and future cooperation steps. Mr Urse reconfirmed Council of...

Read More

თბილისში სტამბოლის კონვენციასა და მონიტორინგის მექანიზმზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

19 ივნისი 2018

19 ივნისს, თბილისში ევროპის საბჭოსა და სახალხო დამცველის ოფისის ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე: ვროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ (ცნობილი როგორც სტამბოლის კონვენცია). ძალადობის პრევენცია, მსხვერპლთა დაცვა...

Read More

ევროპის საბჭო და ევროპის კავშირი განაგრძობენ ქართველი პროკურორებისა და გამომძიებლების მხარდაჭერას ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მათი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით

28-29 ივნისი 2018 თბილისი, საქართველო

2018 წლის 28-29 ივნისს თბილისში ტარდება ტრეინინგი თემაზე „იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა“. ტრეინინგი წარმოადგენს 2015 და 2016 წლებში იმავე თემაზე ჩატარებული ტრეინინგების გაგრძელებასა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის შემადგენელ ნაწილს. აღნიშნული თანამშრომლობის...

Read More

Call for tender – purchase of consultancy services for development of the online skills development HELP course on investigation techniques for cases of hate crimes and hate speech in Georgia

The Council of Europe Project “Fight against discrimination, hate crimes and hate speech in Georgia” is launching a tender procedure for provision of consultancy services for development of the online skills development HELP course on investigation techniques for cases of hate crimes and hate...

Read More

ქართველი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე სასწავლო ვიზიტით ესპანეთში იმყოფებოდნენ

headline 5 - 6 ივნისი, 2018

5 - 6 ივნისს საქართველოს მთავარი პროკურატურის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დეპარტამენტის წარმომადგენლები და შერჩეული პროკურორები ესპანეთის მთავრობის წარმომადგენლებს ესტუმრნენ. შეხვედრების მთავარ თემას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმებზე და...

Read More

HELP-ის ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების კურსის საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოსთან ადაპტაცის მიზნით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

13 ივნისი 2018

13 ივნისს, თბილისში HELP- ის ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების კურსის საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოსთან ადაპტაცისთვის მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა ორგანიზებული იყო საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით და მისი მთავარი მიზანი იყო...

Read More

Georgian lawyer trained on compliance with Anti-money laundering/counter terrorist financing standards

25-26 June, 2018 Tbilisi, Georgia

A Train the trainers (TOT) course on “Anti-money laundering and combatting financing of terrorism (AML/CFT) compliance for Georgian lawyers” takes place on 25-26 June 2018 in Tbilisi. The TOT targets practitioner lawyers, members of the Georgian Bar Association (GBA), who will serve as national...

Read More

ევროპის საბჭო და ევროკავშირი განაგრძობენ ტრენინგების სერიას - საქმეთა გადასინჯვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების / განჩინების საფუძველზე

23-24 ივნისი 2018

უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობის ფარგლებში, სამოქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების სისხლის და სამოქალაქო პალატების მოსამართლეების ორი ჯგუფისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - „საქმეთა გადასინჯვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების / განჩინების საფუძველზე“. ტრენინგი მიზნად...

Read More

დამოუკიდებელი ინსპექტორის ვებგვერდისა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის პირველი ანგარიშის პრეზენტაცია, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით

20 ივნისი 2018

2018 წლის 20 ივნისს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდის (www.independent-inspector.ge) პრეზენტაცია გაიმართა. ვებგვერდი IT კომპანია „ICELIT“-მა შექმნა, ევროპის საბჭოს პროექტის - „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფინანსური მხარდაჭერით. აღნიშნული ვებგვერდი შეიცავს მთელ რიგ...

Read More

უზენაესი სასამართლოს სამმა მოსამართლემ, აპარატის თანამშრომლებმა და ზამთრის სკოლის გამარჯვებულებმა მონაწილეობა მიიღეს სასწავლო ვიზიტში, რომელიც ქალაქ სტრასბურგში, საფრანგეთში ჩატარდა

22-24 მაისი, 2018

ვიზიტი მიზნად ისახავდა, მონაწილეებისთვის გაეცნო ევროპის საბჭოს ძირითადი ორგანოების საქმიანობის მთავარი მიმართულებები. ამ მიზნით, შეხვედრები და დისკუსიები გაიმართა ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE), ვენეციის კომისიის, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ), ადამიანის...

Read More

დისტანციური სწავლების მეორე კურსი ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობაზე

12 ივნისი 2018

12 ივნისს, საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ქართველმა პროკურორებმა ინსპექტორებთან, ინსტრუქტორებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ევროპის საბჭოს HELP-ის მეორე კურსის გახსნაში, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობას შეეხება. აღნიშნული...

Read More

„სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში“: მრგვალი მაგიდის დისკუსია ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნების გარშემო

ევროპის საბჭოს პროექტმა „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ უმასპინძლა მრგვალი მაგიდის დისკუსიას ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) ფუნქციისა და წევრი სახელმწიფოებისათვის მისი დასკვნების მნიშვნელობის გარშემო. დისკუსია გახსნა ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა...

Read More

ევროპის საბჭომ ორშაბათს ახალი პროექტი „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ დაიწყო

4 ივნისი 2018

4 ივნისს ევროპის საბჭომ ახალი პროექტი დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ დაიწყო. ღონისძიება ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა და პროექტის პარტნიორებმა გახსნეს. პროექტი იმუშავებს საკანონმდებლო, შესაძლებლობების განვითარებისა და...

Read More

Steering Committee meeting on the implementation of the Council of Europe Action Plan for Georgia 2016-2019

On 28 May the Steering Committee meeting on the implementation of the Council of Europe Action Plan for Georgia 2016-2019 took place in Tbilisi. First Deputy Minister of Foreign Affairs, Davit Zalkaliani, Director of the Council of Europe Office of the Directorate General of Programmes, Verena...

Read More

Support to the Judicial Reform in Georgia: continued contribution to the discussion on legislative amendments

20 may 2018

The Judicial Reform Working Group held its 7th meeting in Tbilisi on 20 May 2018 to discuss draft amendments on the grounds of judicial disciplinary liability, with Parliament’s Speaker Irakli Kobakhidze in the chair. The Working Group members had the opportunity to overview the draft amendment...

Read More

პირველად საქართველოში სასწავლო პროგრამა ფსიქიატრიული ექთნებისთვის

ევროპის საბჭო განაგრძობს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დახმარებას პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული ფსიქიატრიული ექთნების გადამზადების კუთხით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე. 2018 წლის 20-25 აპრილს 6 ფსიქიატრიულმა ექთანმა გაიარა ტრენინგები ცოდნის გასაახლებელად და ასევე...

Read More

“Support to the Judicial Reform in Georgia” Project continues to support the Independent Inspector’s Office

The Council of Europe has organized a 2-day training in Kakheti, Georgia on 28-29 April 2018, for the Independent Inspector’s Office. The training on Legal Drafting and Analysis is a follow-up of the 15-16 February needs assessment visit that identified a number of areas that would be crucial for...

Read More

ღონისძიების ორგანიზება, პრომო და ცნობადობის ასამაღლებელი მასალებისა და ბეჭდვითი მომსახურების გაწევა

ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს

ევროპის საბჭო აცხადებს ტენდერს საქართველოში ღონისძიების ორგანიზების, პრომო და ცნობადობის ასამაღლებელი მასალების დამზადების და ბეჭდვითი მომსახურების გაწევის შესახებ. განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა 21 მაისი, 2018 წელი. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ინგლისური ვერსია

Read More

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში გადამზადებულ ექიმთა რიცხვი იზრდება

2018 წლის 13-16 აპრილს ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მომუშავე ექიმებისთვის 2 ორდღიანი ტრენინგები გამართა. სწავლების პროცესში მონაწილეებმა ამომწურავი ინფორმაცია მიიღეს, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ სკრინინგის ინსტუმენტები...

Read More

Support to the Judicial Reform in Georgia: contributing to the discussion on legislative amendments

13 April 2018

The Judicial Reform Working Group held its 6th meeting in Tbilisi on 13 April 2018 to discuss the 4th wave of judicial reform draft amendments, with Speaker Irakli Kobakhidze in the chair. The goal of the meeting was to present the proposals and suggestions Parliament received regarding judicial...

Read More

ტენდერი სოციალური გამოკითხვის ჩასატარებლად

ევროპის საბჭო, „საქართველოში დისკრიმინაციასთან, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის და სიძულვილის ენასთან ბრძოლის“ პროექტის ფარგლებში ეძებს კონსულტანტს, საკონსულტაციო ბიუროს ან ორგანიზაციას საჯარო კვლევის ჩატარებისა და ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვისთვის. კვლევამ და ჯგუფების გამოკითხვამ უნდა შეაფასოს...

Read More

საქმეთა გადასინჯვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების / განჩინების საფუძველზე

სამუშაო შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება

2018 წლის 30 მარტს ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ორგანიზებით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და საქმეთა გადასინჯვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების...

Read More

Support to the Judicial Reform in Georgia: discussion on the conflict of interest rules and practices

Tbilisi, Georgia 29 March 2018

A Workshop on the conflict of interest rules and regulations in the judiciary was organized by the Council of Europe in Tbilisi on 28 March 2018. The objective of the meeting was to present findings of the comparative legislative analysis and to discuss additional safeguards to further strengthen...

Read More

საქმეთა გადასინჯვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების / განჩინების საფუძველზე

სამუშაო შეხვედრა - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება

29 მარტი 2018

2018 წლის 30 მარტს ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ორგანიზებით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, ტარდება სამუშაო შეხვედრა „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და საქმეთა გადასინჯვა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების...

Read More

სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში მონაწილეობს საკანონმდებლო ცვლილებების გარშემო გამართულ დისკუსიაში

20 მარტი 2018

2018 წლის 20 მარტს სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფმა მე-5 შეხვედრა გამართა თბილისში, რათა განეხილა საკანონმდებლო ცვლილებები სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში. შეხვედრას უძღვებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, ხოლო მოდერაციას უწევდა ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის...

Read More

საქართველოს უზენაესი სასამართლო მასპინძლობს ზამთრის სკოლის მონაწილეთა დაჯილდოების ცერემონიალს

9 მარტი 2018

2018 წლის 9 მარტს „მართლმსაჯულების ზამთრის სკოლა“ ხუთი ყველაზე წარმატებული მონაწილის დაჯილდოებით დასრულდა. ზამთრის სკოლა 24-28 თებერვალს ბორჯომში ჩატარდა და მიზნად ისახავდა თეორიული ცოდნის გაღრმავებას და პრაქტიკული უნარების გაუმჯობესებას მოსამართლეთა თანაშემწეებისა და ანალიტიკური დეპარტამენტების...

Read More

კონფერენცია „2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები: მიღებული გამოცდილება და მომდევნო ნაბიჯები“

13 მარტი 2018 თბილისი

ევროპის საბჭო, საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, და საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, 2018 წლის 13 მარტს თბილისში მართავენ კონფერენციას „2017 წლის ადგილობრივი...

Read More

Georgia: Official Launching of the Cultural Routes of the Council of Europe programme

27 February 2018

On 27 February, the Cultural Routes of the Council of Europe programme was officially launched during a Ceremony at the Ministry of Culture and Sport of Georgia. In his opening speech, Mikheil Giorgadze, Minister of Culture and Sport of Georgia, introduced the national strategy of Georgia for the...

Read More

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის პროექტის „ფულის გათეთრების სფეროში არსებული ინსტიტუტების გაძლიერება საქართველოში“ მმართველმა კომიტეტმა მეორე შეხვედრა გამართა

23 თებერვალი 2018 თბილისი, საქართველო

2018 წლის 23 თებერვალს ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის პროექტის „ფულის გათეთრების სფეროში არსებული ინსტიტუტების გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში გაიმართა მმართველი კომიტეტის მეორე შეხვედრა. შეხვედრაში მონაწილებდნენ პროექტის ძირითადი პარტნიორი და ბენეფიციარი...

Read More

ქართველი პროკურორებისთვის დაიწყო დისტანციური სწავლების კურსი ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობაზე

22 თებერვალი 2018 თბილისი, საქართველო

22 თებერვალს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, ქართველმა პროკურორებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროპის საბჭოს HELP-ის კურსის გახსნაში, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობასა და ოჯახში ძალადობას შეეხება. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობა მიიღეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის და...

Read More

ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოს პარლამენტის შეხვდა

20.02.2018

ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში, კრისტიან ურსე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა პარლამენტის დღის წესრიგი და მიმდინარე კანონპროექტები განიხილეს. საუბარი, ასევე შეეხო სასამართლო რეფორმას და მის ძირითად მიმართულებებს, რომელსაც...

Read More

„სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი საქართველოში“: დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის ტრენინგ საჭიროებათა შეფასება

19 თებერვალი 2018 თბილისი, საქართველო

2018 წლის 15-16 თებერვალს, თბილისში, ევროპის საბჭოს ექსპერტმა შეაფასა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის თანამშრომელთა ტრენინგ საჭიროებები. ინსპექტორის ინსტიტუტი საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში შეიქმნა და მის მიზანი დისციპლინური პროცედურების გამჭვირვალობის...

Read More

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტის დახურვის ცერემონია

23 იანვარი 2018

2018 წლის 23 იანვარს, საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ორგანიზებით გაიმართა „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერების“ პროექტის დახურვის ცერემონია. ღონისძიებას ესწრებოდნენ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მენეჯმენტი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, მთავრობის, დონორი ქვეყნის საელჩოების,...

Read More

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტი- წარმატებით შემუშავებული სასწავლო მოდულები

2017 წლის ნოემბერ-დეკემბერში იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტმა სკოლის ტრენერებთან ერთად წარმატებით დაასრულა რამოდენიმე საპილოტე ტრეინინგზე მუშაობა. ტრენინგებმა დაფარა ოთხი მიმართულება: საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი, ადამიანებით ვაჭრობა, ეფექტური კომუნიკაცია და...

Read More

ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრს შეხვდა

8 დეკემბერი 2017

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი კრისტიან ურსე საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, მამუკა ბახტაძეს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელმა მინისტრს გააცნო ევროპის საბჭოს მიერ მხარდაჭერილი პროგრამები და სამომავლო...

Read More

Tbilisi: Conference on ethics and transparency at local level: strategies and tools

The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe organised a regional conference on 6 - 7 December 2017 in Tbilisi, Georgia, which brought together around 100 mayors and local elected representatives from Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine and...

Read More

საქართველოში სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი მონაწილეობს დისკუსიაში საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ

2017 წლის 3-4 დეკემბერს სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფმა ბორჯომში მე-3 შეხვედრა გამართა, რათა განეხილა საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტები რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში. შეხვედრა გახსნა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. მან ხაზგასმით ისაუბრა უახლეს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელთა...

Read More