ევროკავშირი და ევროპის საბჭო ერთობლივი ძალისხმევით უწყობენ ხელს კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების, და პლურალისტური დემოკრატიის საერთო ღირებულებების დამკვიდრებას ევროპასა და მის სამეზობლოში.

2014 წელს ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს  ერთობლივი ინიციატივით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის პროგრამა „პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის“ (PGG) დაიწყო, რომლის მიზანია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების საშინაო რეფორმების მხარდაჭერა სხვადასხვა სფეროში. კერძოდ, ინიციატივა ხელს უწყობს მართლმსაჯულების გაძლიერებას, წინააღმდეგობას ეკონომიკური დანაშაულის მიმართ,  ბრძოლას თანასწორობისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, მართლმსაჯულებაზე მეტ ხელმისაწვდომობას ქალებისთვის და ბრძოლას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ.

PGG შეიქმნა ევროკავშირთან და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო კონსულტაციის შედეგად, ევროპის საბჭოს ქვეყნის სამოქმედო გეგმისა და ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონისთვის არსებული პრიორიტეტების შესაბამისად. პროგრამას აქვს სამი თანმიმდევრული ფაზა: PGG I (2015-2018), PGG II (2019-2022), PGG III (2023-2027).

ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგში პროგრესია უკრაინისა და მოლდოვის რესპუბლიკის შემთხვევაში. გაუმჯობესებულია ევროპული პერსპექტივები საქართველოსთვის. პროგრამა „პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის“ გააგრძელებს სომხეთისა და აზერბაიჯანის მხარდაჭერას. გარდა ამისა,  გათვალისწინებულია თანამშრომლობის მხარდაჭერა ბელორუსის დემოკრატიულ ძალებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან.

პროექტები

1. საქართველოში კორუფციის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციისა და ბრძოლის ინსტიტუციური და ოპერატიული ჩარჩოების კონსოლიდაცია და გაძლიერება

 ინგლისურად 

2. მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და პროფესიონალიზმის გაძლიერება საქართველოში

 ინგლისურად 

3. სასამართლოს მენეჯმენტის მოდერნიზაციის ხელშეწყობა საქართველოში

 ინგლისურად 

4. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

 ინგლისურად