ევროპის საბჭო მხარს უჭერს საქართველოს ორგანიზაციის სტანდარტებთან დაახლოების პროცესში. ეს მხარდაჭერა თანამშრომლობის მრავალფეროვანი ინიციატივების საშუალებით ხორციელდება.
 

მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები