ევროპის საბჭო მხარს უჭერს საქართველოს ორგანიზაციის სტანდარტებთან დაახლოების პროცესში. ეს მხარდაჭერა თანამშრომლობის მრავალფეროვანი ინიციატივების საშუალებით ხორციელდება.
 

მიმდინარე პროექტები

რეგიონული პროექტები

  • მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ძალადობის მსხვერპლ ქალთათვის ENG
  • კონსტიტუციური მართლმსაჯულების გაძლიერება ENG
  • კარგი მმართველობა ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ENG
  • კიბერდანაშაული EaP II- ში: რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობა ENG

დასრულებული პროექტები

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფორმატი


ევროპის საბჭო ევროკავშირის მუდმივი პარტნიორია ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივაში (EaP). საბჭო მონაწილეობს პლატფორმებში „დემოკრატიის, ეფექტური მართვის, სტაბილურობისა და ხალხებს შორის კონტაქტების ხელშეწყობის“ თემებზე. გარდა ამისა, ის მართავს კორუფციისა და სასამართლო სისტემის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა ორ პანელს. ევროპის საბჭომ ევროკავშირთან ერთად განავითარა პროგრამა, რომელსაც ოფიციალურად „ინსტრუმენტი“ ეწოდება და რომელიც დემოკრატიის, ეფექტური მართვისა და სტაბილურობის პლატფორმის ფარგლებში შემუშავებული საშუალებების რეალიზაციას ისახავს მიზნად..

იხილეთ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინსტრუმენტის ვებ-გვერდი