საქართველოს ოფისის სიახლეები საქართველოს ოფისის სიახლეები

თბილისის ოფისში 26 ადამიანი მუშაობს, რომელთა უმრავლესობა თანამშრომლობის სხვადასხვა პროექტებშია ჩართული. ამ პროგრამების მიზანია საქართველოს მხარდაჭერა ევროპის საბჭოს სტანდარტების შესრულებაში ადამიანის უფლებათა დაცვის, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის გაძლიერების მიმართულებით.

ევროპის საბჭო წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა წამყვან ორგანიზაციას ევროპის კონტინენტზე. ის აერთიანებს 47 წევრ სახელმწიფოს, რომელთა შორის 28 ევროკავშირის წევრია. ჩვენს ყველა წევრ ქვეყანას ხელმოწერილი აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რომელიც ევროპაში ადამიანის უფლებების დაცვის ქვაკუთხედი გახლავთ. 

პროექტები საქართველოში

სოციალური მედია პლატფორმები სოციალური მედია პლატფორმები

გვიპოვეთ სოციალურ მედიაში

და

I choose equality campaign logo
კულტურული მარშრუტები - საქართველო, ევროპა კულტურული მარშრუტები - საქართველო, ევროპა