ტრენინგი თემაზე „ოპიოიდების აგონისტებით მკურნალობა პენიტენციურ დაწესებულებებში“

17 - 21 ნოემბერი, 2021

პენიტენციური სისტემის 120-ზე მეტი თანამშრომლისთვის (ექიმები, ექთნები, სოციალური მუშაკები, ფსიქოლოგები, რეჟიმის და უსაფრთხოების თანამშრომლები) ჩატარდა პირველი კასკადური ტრენინგი თემაზე - ოპიოიდების აგონისტებით მკურნალობა პენიტენციურ დაწესებულებებში. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, სამოქალაქო...

Read More

ევროპის საბჭო აგრძელებს მონაწილობითი დემოკრატიის აკადემიების სერიას იმერეთში

2-3 დეკემბერი, 2021

„ყველას აქვს უფლება დააფიქსიროს საკუთარი აზრი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პირდაპირ ან არაპირდაპირ, წარმომადგენლობითი ორგანოების მეშვეობით.”1 მონაწილეობითი დემოკრატიის რეგიონულმა აკადემიამ იმერეთში მოიცვა ისეთი თემები, როგორიცაა საერთაშორისო და ადგილობრივი თანამშრომლობის მოდელები ადგილობრივ...

Read More

ევროპის საბჭომ დაიწყო მონაწილეობითი დემოკრატიის რეგიონული აკადემია გურიის მუნიციპალიტეტებისთვის

30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი, 2021

ევროპის საბჭოს მონაწილეობითი დემოკრატიის აკადემიამ გურიის რეგიონისთვის გააერთიანა ადგილობრივი უწყებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ოზურგეთის, ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებიდან. ღონისძიების მთავარი მესიჯი იყო „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის...

Read More

პრეზენტაცია და დისკუსია საქართველოში ევროპის სოციალური ქარტიის ჭრილში სოციალური უფლებების შესახებ საჭიროებების შეფასების შედეგებზე

30 ნოემბერი, 2021 ონლაინ ღონისძიება

30 ნოემბერს ონლაინ ღონისძიებაზე განიხილეს საქართველოში სოციალური უფლებების არსებული მდგომარეობის შესახებ საჭიროებების ყოვლისმომცველი შეფასების შედეგები ევროპის სოციალურ ქარტიასთან მიმართებაში. ანგარიში მომზადდა ახლად დაწყებული პროექტის „სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის გაძლიერება...

Read More

სემინარი თემაზე „ფსიქიკური ჯანდაცვის უზრუნველყოფა“

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებისთვის (პრევენციის ეროვნული მექანიზმის დეპარტამენტი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფი), ადამიანის უფლებათა დაცვის სპეციალისტების, იურისტების, ექიმების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქილოგების შემადგენლობით, გაიმართა შეხვედრა სამოქალაქო და პენიტენციურ...

Read More

მმართველი კომიტეტის მესამე შეხვედრაზე პროექტის “კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების გაუმჯობესება საქართველოში” პარტნიორები და ბენეფიციარები შეთანხმდნენ თანამშრომლობის გაგრძელებაზე

17 ნოემებრი, 2021 ონლაინ შეხვედრა

პროექტის “კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების გაუმჯობესება საქართველოში“ მმართველი კომიტეტის მესამე შეხვედრა გაიმართა 2021 წლის 17 ნოემბერს. პროექტი ერთ-ერთია იმ ექვსი ინიციატივიდან, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირისა და ევროპის...

Read More

საქართველო ინტერნეტ მმართველობის მე-7 ფორუმს მასპინძლობს (GeoIGF 2021)

30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი, 2021

30 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით, საქართველოში ინტერნეტ მმართველობის რიგით მეშვიდე ფორუმი - GeoIGF 2021 გაიმართება. ღონისძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, კომუნიკაციების კომისიის, ინტერნეტ საზოგადოება საქართველოსა (ISOC Georgia) და ევროპის საბჭოს...

Read More

საქართველოში მე-7 ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი GeoIGF 2021 იწყება

29 ნოემბერი, 2021

სამშაბათს, 30 ნოემბერს, 11:00 საათზე, ინტერნეტ მმართველობის რიგით მეშვიდე ფორუმი - GeoIGF 2021 გაიხსნება. ღონისძიება 2-დღიანია და ჰიბრიდულ ფორმატში ჩატარდება. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება 10 თემატური სესია, რომელიც საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში არსებულ მთავარ გამოწვევებსა და მომავალ...

Read More

ტრენინგი თემაზე „გამოკითხვის ტექნიკა და კომუნიკაციის სტრატეგიები საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში“

2021 წლის 15-16 ნოემბერს გაიმართა 2 დღიანი ტრენინგი იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებისთვის თემაზე „ემოციური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პატიმრების გამოკითხვის ტექნიკა და კომუნიკაციის სტრატეგიები“. გენერალური ინსპექციის თანამშრომლებს ხშირი შეხება აქვთ...

Read More

პრეზენტაცია საქართველოში ევროპის სოციალური ქარტიის ჭრილში სოციალური უფლებების შესახებ საჭიროებების შეფასების შედეგებზე

25 ნოემბერი, 2021 ონლაინ ღონისძიება

საქართველო/ონლაინ, 26 ნოემბერი: 30 ნოემბერს ონლაინ ღონისძიებაზე განხილული იქნება საქართველოში სოციალური უფლებების არსებული მდგომარეობის შესახებ საჭიროებების ყოვლისმომცველი შეფასების შედეგები ევროპის სოციალურ ქარტიასთან მიმართებაში. ანგარიში მომზადდა ახლად დაწყებული პროექტის „სოციალური და...

Read More

New Council of Europe recommendation tackles the “digital dimension” of violence against women and girls

24 November 2021 Strasbourg, France

This year’s UN International Day for the Elimination of Violence against Women (25 November) shines a spotlight on the digital dimension of violence against women and girls. From body shaming (mocking someone’s bodily shape, size, or appearance) and cyber-flashing (sending unsolicited sexual...

Read More

Georgian politicians should fully respect the independent mandate of the Public Defender

23 November 2021

Public attacks by members of the Georgian Parliament against the Public Defender of Georgia, in connection with her and her Office’s work related to the imprisonment of the former President of Georgia, Mikheil Saakashvili, and his hunger strike, are unacceptable. I commend the Public Defender and...

Read More

Cybercrime: Council of Europe strengthens its legal arsenal

17 November 2021

As the Convention on Cybercrime (“Budapest Convention”) turns 20, the Committee of Ministers of the Council of Europe has adopted a Second Additional Protocol to the Convention on enhanced co-operation and the disclosure of electronic evidence. “This text is a significant step forward in...

Read More

To prevent sexual abuse, children’s circle of trust must be made safer

16 November 2021 Strasbourg, France

Ahead of the European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse marked on 18 November, Council of Europe Secretary General Marija Pejčinović Burić has called on the states to step up their efforts to ensure that children’s “circle of trust” (those around them...

Read More

საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს 2020-2023 წწ. სამოქმედო გეგმის მმართველი კომიტეტის პირველი შეხვედრა

21 ოქტომბერი, 2021

„საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმა არის ღირებული ინსტრუმენტი ხელი შეუწყოს ეროვნულ კანონმდებლობას, ინსტიტუტებსა და პრაქტიკას ევროპულ სტანდარტებთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანას ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის კუთხით“, - აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა...

Read More

Vote on 2 October was a missed opportunity for local democracy in Georgia, says Head of Congress delegation

4 October 2021 Strasbourg, France

The Congress concluded its mission to observe the local elections held on 2 October in Georgia. David ERAY (Switzerland, EPP/CCE, R), Head of the delegation, underlined the extremely polarized political environment in the country as well as an increase in verbal aggression, hate speech and fake...

Read More

Congress to observe local elections in Georgia

29 September 2021

At the invitation of the authorities of Georgia, the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe will deploy a mission to observe the local elections on 2 October in 64 municipalities. The mission will be headed by David Eray (Switzerland, EPP/CCE, R), and involves 18...

Read More

Human rights and environment: the impact of the European Convention on Human Rights

27 September 2021 Strasbourg, France

Ahead of a series of Parliamentary Assembly debates on the right to a healthy environment, the Council of Europe has published a new “environment” section of its dedicated website highlighting the impact of the European Convention on Human Rights. The new section includes ten case studies showing...

Read More

PACE Autumn Session focuses on the right to a healthy environment

24 September 2021 Strasbourg, France

A high-level panel and interactive debate on “The environment and human rights: the right to a safe, healthy and sustainable environment”, as well as a full day of debates on this topic, forms the centrepiece of the Autumn Session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE),...

Read More

European Day of Languages 2021: “All voices matter” says Secretary General

24 September 2021 Strasbourg, France

26 September 2021 marks the 20th anniversary of the European Day of Languages. Since 2001, the Day has been celebrating the rich tapestry of languages coexisting in Europe and beyond. According to Council of Europe Secretary General Marija Pejčinović Burić “The European Day of Languages reminds...

Read More