Добредојдовте во Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје 

Северна Македонија и Советот на Европа имаат долгогодишна соработка, чии темели се поставуваат во почитувањето на човековите права, демократијата и владеењето на правото. Северна Македонија стана 38-та земја-членка на Советот на Европа на 9 ноември 1995 година и е активно вклучена во сите аспекти на мисијата и работата на нашата организација. Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје е основана во 2012 година, опфаќајќи различни проекти за соработка.

Работејќи во тесна соработка со националните власти, претставници на граѓанското општество и други партнери, канцеларијата во моментов спроведува клучни заеднички програми на Европската унија и Советот на Европа, особено Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција (Хоризонтален Инструмент III), со фокус на реформата во правосудниот систем, борба против економскиот криминал, промовирање на антидискриминација и заштита на правата на ранливите групи, како и подобрување на примената на европските стандарди во областа на слободата на изразување и слободата на медиумите.

Дополнителни активности за соработка се спроведуваат во рамките на другите регионални програми, насочени кон вклучување на Ромите на локално ниво (РОМАКТЕД) и борбата против компјутерскиот криминал (iPROCEEDS).

На нашата страница можете да најдете вредни информации и клучни ресурси во врска со тековните и минатите иницијативи што се спроведуваат во рамките на Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, како и важна комуникација во врска со работата и активностите на Советот на Европа. За подетални информации за активностите на проектите, исто така можете да нè следите на социјалните мрежи Фејсбук и Твитер.

 

Повеќе информации за Северна Македонија и Советот на Европа

HORIZONTAL FACILITY III ПРОЕКТИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА