Европската Унија и Советот на Европа продолжуваат да ги поддржуваат реформите во Западниот Балкан и Турција

9 октомври 2019 Скопје

Европската Унија и Советот на Европа ќе продолжат да ги поддржуваат реформите во Западниот Балкан и Турција во рамки на човечките права, демократијата и владеење на правото. Продолжувањето на заедничката програма на Европската унија/Советот на Европа „Horizontal Facility за Западен Балкан и...

Read More

Состанок на работната група за изготвување на Правилник за дисциплински мерки

23 - 24 септември 2019 Скопје

Состанокот на работната група (РГ) за изготвување на Правилникот за начинот на постапување на дисциплинската комисија при изрекување на дисциплински мерки кон осудени лица се одржа на 23-24 септември 2019 г. во Скопје. Сесијата на РГ резултираше со изготвување на прва нацрт верзија од Правилникот...

Read More

Основна обука за трговија со луѓе за цел трудова експлоатација

19 - 21 септември 2019 Струга

Мултидисциплинарна обука за спречување и борба против трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација беше спроведена за зајакнување на вештините на клучните актери за откривање, идентификација и упатување на потенцијални жртви на трговија со луѓе заради трудова експлоатација. На обуката се...

Read More

Прв состанок на работната група за изготвување на Национална стратегија за развој

12 -13 септември 2019 Скопје

Состанокот на работната група (РГ) за изготвување нова Национална стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Северна Македонија се одржа на 12-13 септември 2019 г. во Скопје. Членовите на РГ го споделија своето искуство во однос на имплементацијата на сегашната Национална стратегија...

Read More

Call for International Experts

10 September 2019 Skopje

The Council of Europe is currently implementing and until 23 May 2022 will be implementing a Horizontal Facility (HF 29) action on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings in North Macedonia. In that context, it is looking for Providers for the provision of consultancy services to be...

Read More

The independence of judges and the judiciary under threat

3 September 2019 Strasbourg

The independence of the judiciary underpins the rule of law and is essential to the functioning of democracy and the observance of human rights. The fundamental right to a ‘fair trial’ by an ‘independent and impartial tribunal established by law’ is enshrined in the European Convention on Human...

Read More

Call for tenders

03 September 2019 Skopje

Call for tenders The Council of Europe is currently implementing and until 23 May 2022 will be implementing a Horizontal Facility (HF 29) action on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings in North Macedonia. In that context, it is looking for Providers for the provision of...

Read More

Horizontal Facility ги поддржува реформите во Западен Балкан и Турција

25 јули 2019

Европската унија и Советот на Европа ja прошируваат заедничкaта програма Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција за да помогнат во зајакнувањето на владеењето на правото, борбата против корупцијата и против дискриминацијата, како и слободата на медиумите во Западен Балкан и Турција....

Read More

Трговија со луѓе: Експертите ја нагласуваат потребата да им се помогне на жртвите

28 мај 2019 Стразбург

Експертската група на Советот на Европа за борба против трговијата со луѓе (ГРЕТА) ја истакна потребата државите ширум Европа да обезбедат широк спектар на помош за жртвите на трговија со луѓе. Во својот последен годишен извештај, објавен денес, ГРЕТА поставува серија правни барања вклучени во...

Read More

Совет на Европа ги објавува годишните статистички податоци за условна казна

21 мај 2019 Стразбург

Бројот на лица во Европа кои подлежат на санкции и мерки во заедницата - обично познати како алтернативи за затворање - под надзор на агенциите за условно казнување, се зголемува, според годишниот извештај SPACE II survey, на Советот на Европа, објавен денеска, додека во исто време затворската...

Read More

Претставници од Северна Македонија разговараат за добрите практики за воспоставување на регистри на крајни сопственици со колеги од Белгија и Данска, 6-9 мај 2019 година, Брисел и Копенхаген

6 - 9 мај, 2019 Белгија и Данска

Во периодот од 6 до 9 мај 2019 година, Проектот против економски криминал кој е дел од Хоризонталната програма за Западен Балкан и Турција на Европската Унија и Советот на Европа во Северна Македонија, организираше студиска посета во Белгија и Данска за 10 претставници од Управата за финансиско...

Read More

Работилници за невладините организации, адвокатите и подрачните одделенија на Министерството за правда во Северна Македонија

6 - 10 мај 2019 Северна Македонија

Четири работилници се одржаа во четири градови во Северна Македонија, на 6,8,9 и 10 мај. Првата работилница ги собра граѓанските организации и адвокатите, додека останатите три беа организирани за регионалните канцеларии на Министерството за правда. Еден меѓународен и еден национален консултант...

Read More

Зајакнување на соработката помеѓу ново-воспоставениот механизам за надворешна контрола на полицијата, Министерството за внатрешни работи и Управата за извршување санкции

15 април 2019 Скопје

Работилницата која се фокусираше на унапредување на односите и соработката помеѓу ново-воспоставениот механизам за надворешна контрола на полицијата со државните власти се одржа на 15 април 2019 година во Скопје. Во неа учествуваа јавни обвинители од специјализираното одделение за надворешна...

Read More

Четврта каскадна обука за промени во системот на бесплатна правна помош во Северна Македонија

18 - 19 април 2019 Гевгелија

Четиринаесет учесници, составени од членови на персоналот на подрачните одделенија на Министерството за правда, овластени здруженија на граѓани и адвокати, имаа можност да се запознаат со промените во системот на бесплатна правна помош и да бидат воведени во новиот Закон за бесплатна правна помош...

Read More

Тркалезна маса за презентација на извештајот од мисијата за проценка на состојбата во однос на здравствената заштита во затворите во Северна Македонија

16 април 2019 Скопје

Извештајот за проценка на состојбата во однос на обезбедувањето здравствена заштита во затворите во Северна Македонија беше презентиран на мултилатерална тркалезна маса која се одржа на 16 април 2019 г. во Скопје и на која присуствуваа претставници од Управата за извршување санкции (УИС) при...

Read More

Последен Управен Одбор на проектот против трговија со луѓе одржан во Скопје

16 април 2019 Скопје

Последниот состанок на Управниот одбор на проектот "Превенција и борба против трговијата со луѓе" се одржа во Скопје на 16 април 2019 година. Тековната фаза на проектот, која се спроведува од октомври 2016 година, ќе заврши со мај 2019 година и средбата беше добра можност да се разговара за...

Read More

Нова JUFREX регионална публикација: медиумски регулаторни тела и заштита на малолетни лица

10 април 2019 Стразбург, Франција

Во денешниот поврзан свет, како никогаш досега, мнозинството од информации ни е доставено до нас од страна на медиумите, во различни форми. Медиумите ни помагаат да учиме, разбираме, останеме поврзани со други луѓе и со светот воопшто, и да се впуштиме во разни искуства за забава. Без оглед дали...

Read More

JUFREX Завршна конференција

5 април 2019 Сараево

На 5 април 2019 година, во Сараево, се одржа завршната конференција на Заедничката Програма на Европската Унија и Советот на Европа „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Југоисточна Европа (JUFREX)“. „Оваа година Советот на Европа ја одбележува 70...

Read More

Деца од основно училиште ги посетија просториите на програмската канцеларија на Совет на Европа во Скопје

9 април 2019 Скопје

Програмата Канцеларија на Советот на Европа во Скопје денеска ги пречека деветте енергични деца со нивната учителка од петто одделение на ОУ "Кузман Јосифовски - Питу", и сите добро се забавуваа! Почнавме со мала тура за запознавање на младите гости со канцеларијата и вработените. Понатаму,...

Read More

Трета каскадна обука за промени во системот на бесплатна правна помош во Северна Македонија

8-9 април 2019 Тетово

Шеснаесет учесници составени од членови на персоналот на подрачните одделенија на Министерството за правда и овластени организации на граѓанското општество имаа можност да слушнат за промените во системот за бесплатна правна помош и да бидат воведени со новиот Закон за бесплатна правна помош на...

Read More