Набавка на 5 принтери за Министерството за правда на Северна Македонија

24 ноември 2022 Северна Македонија

Во рамките на заедничката програма на Европската Унија / Совет на Европа, “Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022”, Советот на Европа го спроведува проектот за Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија. Во таа насока, се...

Read More

Донесен Законот за пристап до паричен надоместок за жртви на трговија со луѓе во Северна Македонија

16 November 2022 Skopje

Собранието на Северна Македонија го усвои Законот за исплата на паричен надоместок за жртви на кривични дела со насилство (Законот). Заедничкиот проектот на Европската Унија и Советот на Европа „Спречување и борба против трговија со луѓе во Северна Македонија“ од 2017 година даваше постојана...

Read More

Здравствените работници и затворските служби на Северна Македонија обучени за обезбедување заштита на менталното здравје

17 ноември 2022 Северна Македонија

Осум лекари и здравствени работници, заедно со десет затворски службеници кои работат во шест пенитенцијарни институции во Северна Македонија го унапредија своето знаење за обезбедување заштита на менталното здравје во затворите. Дводневната сесија се одржа на 16-17 ноември 2022 год. во Скопје,...

Read More

Impact of COVID 19 on women’s access to justice: what are the next steps?

10 November 2022 Strasbourg

What can states do to address persistent and emerging challenges and barriers women face when accessing justice? How can the Covid-19 pandemic incentivise legal professionals in the national justice systems to rethink and reshape national approaches to access to justice and gender equality? Join...

Read More

Воспитувачки од детски градинки подготвени да препознаат знаци на трговија со деца во Северна Македонија

9 - 10 ноември 2022 Скопје

Во 2021 и 2022 г. македонските власти идентификуваа 13 деца-жртви на трговија со луѓе, подложени на сексуална експлоатација, принудни бракови и питачење. Да се биде жртва на трговија со луѓе може да остави сериозни долгорочни ефекти врз децата и младите, резултирајќи со напуштање на училиштето,...

Read More

Првото оценување на спроведувањето на Националната пенитенцијарна стратегија на Северна Македонија: Подобрување на материјалните услови и здравствената заштита во затворите

3 - 4 ноември 2022 Северна Македонија

Петнаесет месеци по владиното усвојување, спроведувањето на Националната стратегија за развој на пенитенцијарниот систем во Република Северна Македонија (2021-25) беше оценета од страна на надлежната работна група, сочинета од високи претставници на Управата за извршување на санкции,...

Read More

Претставници од 15 општини во Северна Македонија ги подобрија своите знаења за антидискриминација и пристап до бесплатна правна помош

27 - 28 октомври 2022 Скопје

Во Скопје се одржаa две обуки за фасцилитаторите и општинската администрација од Северна Македонија, со фокус на за недискриминација и борба против говор на омраза, вклучувајќи и информативна сесија услугите за бесплатна правна помош. Вкупно 35 учесници од 15 општини, учествуваа на обуката...

Read More

Тркалезна маса за понатамошно подобрување на Надворешниот механизам за контрола во Северна Македонија

2 ноември 2022 Скопје

Претставници на Основното јавно обвинителство, Народниот правобранител, како и високи службеници на Министерството за внатрешни работи (МВР) кои се надлежни за внатрешната контрола врз полицијата, се состанаа на 2 ноември во Скопје за да дискутираат за тековната соработка, како и за зголемување...

Read More

Предлози за измена на Законот за бесплатна правна помош се дискутираа на десеттиот состанок на Националното координативно тело за БПП во Северна Македонија

7 октомври 2022 Скопје

Десеттиот состанок на Националното координативно тело за спроведување на Законот за бесплатна правна помош (НКТ) во Северна Македонија се одржа во Скопје, на 7 октомври 2022, со цел да се дискутираат важни прашања поврзани со системот за бесплатна правна помош во Северна Македонија. Организиран...

Read More

Дигиталните капацитети на Македонската академија за судии и јавни обвинители и на Албанското училиште за магистрати поддржани со надградените е-библиотеки

27 октомври 2022 Стразбург

Заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа „Институти за обука на судии за квалитет и одржливост“ го поддржа Албанското училиште за магистрати и Македонската академија за судии и јавни обвинители со развојот и имплементацијата на е-библиотеката достапна преку веб-страницата на...

Read More

ДЕТСКАТА ЛИГА НА ФФМ, ПОСВЕТЕНИ НА БОРБАТА ПРОТИВ ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО СПОРТОТ!

Младите му дадоа црвен картон на говорот на омраза и гласно кажаа: „Блокирај ја омразата. Сподели љубов!“

30 October 2022 Skopje

Денес, на фудбалските терени на Фудбалската федерација на Македонија, беше одржан спортски настан за подигање на свеста кај младите, семејствата, родителите и поддржувачите во рамките на заедничката кампања на Европската Унија и Советот на Европа „Блокирај ја омразата. Сподели љубов!“, која се...

Read More

„Анализа на податоци за говор на омраза и злосторства од омраза“ беше промовирана во Скопје

14 септември 2022 Скопје

Клучни партнери, корисници, институции и граѓански организации присуствуваа на јавната презентација на „Анализа на податоци за говорот на омраза и злосторства од омраза“ која беше подготвена во рамки на проектот „Промоција на разноликоста и еднаквоста во Северна Македонија“, во рамките на...

Read More

Постигнувањата во рамки на регионалната соработка во делот на слободата на изразување и слободата на медиумите тема на дискусија во Црна Гора

20 октомври 2022 Будва, Црна Гора

На завршната конференција на заедничкиот проект на Европската Унија и Советот на Европа „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Југоисточна Европа (ЈУФРЕКС)“ учествуваа главните партнери и корисници на проектот. Меѓу нив претставници/чки на правните професионалц(к)и и нивните институции...

Read More

Дипломатскиот и конзуларен персонал во Северна Македонија вклучени во заштита на жртвите од трговија со луѓе

27 октомври 2022 Скопје

Северна Македонија е држава на потекло, транзит и дестинација за жени, мажи и деца подложени на трговија со луѓе со цел сексуална и трудова експлоатација, лажни бракови и принудно питачење. Напредокот што Владата го има постигнато во идентификувањето на жртвите со поддршка од проектот “Спречување...

Read More

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИТЕ: Во Северна Македонија одбележан Европскиот ден на правдата 2022г.: Услугите за бесплатна правна помош го подобруваат пристапот на граѓаните до правдата

25 октомври 2022 Скопје

Европскиот ден на правдата 2022 денес во Северна Македонија беше одбележан со конференција на високо ниво, организирана во соработка со Министерството за правда. На конференцијата се презентираа резултатите од кампањата за подигање на свеста за бесплатна правна помош во Северна Македонија,...

Read More

Во Северна Македонија отпочнаа два курса за адвокати на платформата HELP

30 септември 2022 Скопје

Во Северна Македонија отпочнаа два важни курса на платформата HELP за правници и адвокати, „Насилство врз жени и домашно насилство“ и „Борба против расизам, хомофобија и трансфобија”. Околу 100 адвокати беа пријавени да ги следат онлајн курсевите на HELP организирани во соработка со Адвокатската...

Read More

Два курсеви на ХЕЛП промовирани за судиите и обвинителите во Северна Македонија

5 - 7 октомври 2022 Скопје

Два онлајн курсеви на HELP (Европска програма за едукација за човекови права за правни професионалци) беа промовирани за правните професионалци во Северна Македонија. Курсевите на тема Биоетика - Клучни човечки принципи за човековите права во биомедицината, како и Стандардите на Европскиот...

Read More

18-ти октомври, Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, одбележан во Скопје

18 - 19 октомври 2022 Скопје

Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, 18 октомври беше одбележан во Скопје со кревање на свесноста за злоупотребата преку интернет, и дводневна обука за обучувачи за поддршка и заштита на децата-жртви на трговија со луѓе. Активностите беа поддржани од заедничкиот проект на Европската...

Read More

Европски ден за борба против трговијата со луѓе: државите мораат итно да се справат со трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација

17 октомври 2022 Стразбург

По повод Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе (18-ти октомври), Групата на експерти на Советот на Европа за акција против трговијата со луѓе (ГРЕТА) ја нагласи итната потреба од справување со се поголемата закана од трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација. Хелга Гајер,...

Read More

Најнови случувања во судската пракса на Европскиот суд за човекови права во областа на слободата на изразување во Билтенот бр. 4

септември 2022 Западен Балкан

Билтенот за „Најновите случувања во судската пракса на Европскиот суд за човекови права во областа на слободата на изразување“ е уникатна алатка за споделување информации во врска со новите трендови и случувања во судската пракса на Европскиот суд за човекови права (Судот). Придонесува кон...

Read More