Поддршка на инклузивно образование, борба против говорот на омраза и обезбедување подобрени здравствени и социјални услуги за ромската заедница во Северна Македонија

16 февруари 2024 Скопје, Северна Македонија

Во Скопје беше организирана работилница за фацилитатори во заедниците од 15 општини во Северна Македонија, со цел да се зголемат нивните вештини и капацитети при нивната секојдневна работа со ранливите заедници. Оваа иницијатива поддржана од ЕУ и Советот на Европа пренесе вредни информации и...

Read More

Чинителите од областа на борбата со трговија со луѓе во Северна Македонија ги зајакнуваат своите капацитети за спречување и борба против трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација

19 - 21 февруари 2024 Струмица, Северна Македонија

Кривичното дело трговија со луѓе со цел трудова експлоатација и понатаму е недоволно детектирано, што од друга страна ги лишува жртвите од заштита на нивните права согласно Конвенција на Советот на Европа за акција против трговија со луѓе. Меѓу институционалната соработка на чинителите во борбата...

Read More

Одржан првиот модул за изградба на капацитети со училишта во четири региони во Северна Македонија

16 февруари 2024 Северна Македонија

Проектот "Квалитетно образование за сите - Северна Македонија", имплементиран од Советот на Европа, a финансиран од Германија, неодамна го заврши својот прв модул на сесии за градење на капацитети со училишта во четири региони низ целата земја во јануари и февруари 2024 година. Овие сесии, со цел...

Read More

Чинителите на Надворешниот механизам за контрола во Северна Македонија беа обучени за ефективни истраги

15 - 16 февруари 2024 Скопје, Северна Македонија

Во рамките на постојаната поддршка на јавните власти на Северна Македонија за основање и функционирање на Надворешниот механизам за контрола, заедничкиот проект на ЕУ и Советот на Европа „Јакнење на капацитетите на пенитенцијарниот систем во Северна Македонија” организираше обука за јакнење на...

Read More

Purchase of local consultancy services in the field of freedom of expression and of the media in North Macedonia

9 February 2024 North Macedonia

In the framework of the European Union/Council of Europe “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” (Horizontal Facility III), the Council of Europe is currently implementing the action on “Protecting Freedom of Expression and of the Media in North Macedonia” (PRO-FREX). In that...

Read More

НАМЕНЕТА ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОВЛАСТЕНИТЕ ПРАВНИ КЛИНИКИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ

ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ - „Обезбедување на Бесплатната Правна Помош во Северна Македонија“

1 февруари 2024 Северна Македонија

Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје со поддршка на проектот „За консолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош (БПП) во Северна Македонија“„ којшто е дел од програмата Хоризонтален Инструмент за Западен Балкан и Турција (фаза III) кофинансиран од Европската Унија и...

Read More

Квалитетно образование за сите - Северна Македонија започна со првиот модул на обуки за демократска култура

24 јануари 2024 Северна Македонија

Проектот "Квалитетно образование за сите" во Северна Македонија го одржа првиот модул од планираните обуки на 24 јануари. Ова означува почеток на серија од пет модули што ќе се одвиваат во текот на 2024 година. Обуката беше фокусиран на Модул 1 - Идентитети, училишна култура и Референтна Рамка на...

Read More

Младите европски амбасадори испратија гласна и јасна порака од Будимпешта: Да кажеме НЕ на омразата!

17 - 19 јануарѕ 2024 Будимпешта, Унгарија

Повеќе од 50 Mлади европски амбасадори (YEA) се запознаа со методите за ефикасно справување со говорот на омраза и дискриминацијата. Ова ќе им овозможи на Младите европски амбасадори да направат разлика во нивните заедници преку промоција на еднаквост и разноликост, ултимативно придонесувајќи во...

Read More

Адвокати во Северна Македонија се стекнуваат со основни вештини за давање на бесплатна правна помош

22-26 јануари, 2024 Скопје, Северна Македонија

Триесет и пет адвокати присуствуваа на петдневна обука за обучувачи за „Давање на бесплатна правна помош во Северна Македонија‟. Поддржана од заедничката програма на Европска унија и Совет на Европа, „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција‟ и во тесна соработка со Адвокатската...

Read More

Здравствените работници кои работат во затворите на Северна Македонија обучени за ментално здравје

22 јануари 2024 Скопје, Северна Македонија

Дванаесет лекари и здравствени работници кои работат во седум казнено-поправни установи во Северна Македонија го унапредија своето знаење за ментално здравје во затворите и дозирање на психијатриски лекови, преку обуката одржана на 22 јануари 2024 год. Освен лекарите кои работат во амбулантите на...

Read More

Тркалезна маса за квалитетно образование за сите – Северна Македонија, за имплементација на Стратегијата за образование 2018 – 2025 со училишта и локална самоуправа

17 јануари 2024 Скопје, Северна Македонија

Проектот „Квалитетно образование за сите – Северна Македонија“, организираше значаен настан со претставници од 25 пилот училишта кои се сретнаа со цел да допринесат во трасирање на правецот на образовната реформа во земјата. Истакнувајќи инклузивност и одличност, оваа тркалезна маса се фокусираше...

Read More

Северна Македонија: Адресирање на училишната сегрегација на децата Роми по донесената пресуда на Европскиот суд

16 јануари 2024 Скопје, Северна Македонија

На 16 јануари во Скопје, Одделението за образование организираше тркалезна маса „Квалитетно образование за сите“, во соработка со тимот на Роми и Патници и со присуство на Одделението за извршување на пресудите. Настанот се одржа како одговор на пресудата на Европскиот суд: Елмазова и други...

Read More

HELP курсот за борба против говор на омраза и злосторства од омраза сега е достапен и на македонски јазик

15 декември 2023 Скопје, Северна Македонија

Во неделата на одбележување на Меѓународениот на човековите права, во Скопје беше промовиран HELP курсот за борба против говор на омраза и злосторства од омраза, кој наскоро ќе биде достапен и на македонски јазик. Во соработка со Адвокатската комора на Северна Македонија, овој курс ќе започне...

Read More

Корисниците и партнерите зборуваа за резултатите и идните активности за борба против говор на омраза и дискриминација

12 декември 2023 Скопје, Северна Македонија

Вториот состанок на управниот одбор на проектот „Борба против омразата и нетолерантноста во Северна Македонија“ ги собра корисниците и партнерите за да дискутираат за резултатите од изминатата година и да зборуваат за идните активности, како и предизвиците и моменталната состојба во поглед на...

Read More

Вториот состанок на Управниот одбор на проектот “Јакнење на активностите против трговијата со луѓе во Северна Македонија” се одржа во Скопје

12 декември 2023 Скопје, Северна Македонија

Целта на вториот Управен одбор на проектот “Јакнење на активностите против трговија со луѓе со цел трудова експлоатација во Северна Македонија”, кој се одржа во Скопје на 12 декември, беше да се презентира целокупен преглед на имплементираните активности во 2023 и да се овозможи дискусија за...

Read More

Да ја доближиме правдата поблиску до граѓаните и граѓанките!

13 декември 2023 Скопје, Северна Македонија

Изложбата на фотографии и панел дискусијата, „Да ја доближиме правдата поблиску до граѓаните и граѓанките!“, се одржа вечерва во Мала станица за да се одбележи Меѓународниот ден на човекови права и да се подигне свеста за важноста на пристапот до правдата за сите и за користа којашто ја носи за...

Read More

Директорот за координација на програми на Советот на Европа, Клаус Неукирч во посета на Скопје

14 декември 2023 Скопје, Северна Македонија

На 13-14 декември 2023 година, директорот за координација на програми на Советот на Европа, Клаус Неукирч, беше во својата прва официјална посета на Скопје за да присуствува особено на состанокот на Управниот одбор на корисници на заедничката програма на ЕУ/Советот на Европа „Horizontal Facility...

Read More

Унапредување на правдата, демократијата и човековите права во согласност со европските стандарди во Северна Македонија

14 декември 2023 Скопје, Северна Македонија

Силната соработка меѓу властите на Северна Македонија, Европската Унија и Советот на Европа ги промовираше реформите во областа на владеењето на правото, демократијата и човековите права во последните години. Овие реформи се клучни за подобрување на животот на луѓето во Северна Македонија,...

Read More

Отворено детско катче и фурна за леб во КПУ Затвор Куманово, со поддршка од ЕУ и Советот на Европа

13 December 2023 Skopje, North Macedonia

Вкупно 220 лица лишени од слобода ќе придобијат од новата фурна за леб во КПУ Затвор Куманово, а околу 90 деца ќе имаат можност да го користат детското катче при посета на нивните родители и членови на семејството. Опременото детско катче и фурна за леб, со вкупна вредност од над €17,000 беа...

Read More

Вториот состанок на Управниот одбор на проектот “Јакнење на активностите против трговијата со луѓе во Северна Македонија” се одржа во Скопје

12 декември 2023 Скопје, Северна Македонија

Целта на вториот Управен одбор на проектот “Јакнење на активностите против трговија со луѓе со цел трудова експлоатација во Северна Македонија”, кој се одржа во Скопје на 12 декември, беше да се презентира целокупен преглед на имплементираните активности во 2023 и да се овозможи дискусија за...

Read More