Совет на Европа

Советот на Европа е водечка организација за човекови права на континентот. Таа се состои од 46 земји-членки, вклучувајќи ги сите членки на Европската унија. Сите земји-членки на Советот на Европа се потписнички на Европската конвенција за човекови права, договор за заштита на човековите права, демократијата и владеењето на правото.

Повеќе за Советот на Европа