Back

Повик за доставување на понуди: ангажирање на меѓународни консултантски услуги кои ќе ги поддржуваат властите во Северна Македонија во развивање решенија за решавање на незаконско богатење

Скопје 22 февруари 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
фотографија: Shutterstock

фотографија: Shutterstock

Во рамките на Хорзионталната програма за Западен Балкан и Турција 2019-2022 на Европската унија / Советот на Европа ,Одделот за економски криминал и соработка (ECCD) на Советот на Европа во моментов го имплементира проектот „Проект против економски криминал во Северна Македонија“.

Во овој контекст, Одделението за економски криминал и соработка сака да ангажира се еден меѓународен консултант кој, заедно со друг национален консултант, би се обврзал да развие клучни опции и да даде препораки за поставување на сеопфатен систем за решавање на незаконското богатење.

Крајниот рок за доставување на понудите е 28 февруари 2021 година. Понудите треба да се достават (со прилози) по е-пошта само на следнава адреса: contact.econcrime@coe.int