Back

Набавка на 5 принтери за Министерството за правда на Северна Македонија

Северна Македонија 24 ноември 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Набавка на 5 принтери за Министерството за правда на Северна Македонија

Во рамките на заедничката програма на Европската Унија / Совет на Европа, “Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022”, Советот на Европа го спроведува проектот за Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија.

Во таа насока, се бараат понуди за набавка на 5 мултифункционални принтери за Примателот, Министерството за правда на Република Северна Македонија.

Крајниот рок за доставување на тендерските понуди е 5 декември 2022 година. Електронската адреса за испраќање на понудите и за прашања е: [email protected]

За повеќе информации, ве молиме да ги погледнете овие пет документи:

Tender File

 Appendix I - Technical Specification

 Appendix II - Draft Contract - procurement for third parties

Appendix III Model Act of Acceptance

Appendix IV - Declaration of agreement