Guidelines

  • TENTS - Smjernice za pružanje psihosocijalne skrbi nakon velikih nesreca i katastrofa [HR]

Ove smjernice su razvijene na temelju sistematskog pregleda suvremenih istraživackih dokaza
vezanih uz psihosocijalnu skrb nakon katastrofa i velikih nesreca, i korištenjem Delphi procesa koji je
ukljucivao 106 profesionalaca i strucnjaka iz 25 razlicitih zemalja. One uzimaju u obzir da se sadržaj i
organizacija službi razlikuje izmeñu zemalja. Stoga se preporucuje da se TENTS smjernice koriste kao
model za pružanje skrbi u svim europskim zemljama, ali ne cineci ih obveznima. Smjernice služe
pružanju psihosocijalne skrbi za zemljopisna podrucja sa stanovništvom izmeñu 250,000 i 500,000
ljudi, iako se mogu prilagoditi za veca ili manja podrucja. Podijeljene su u šest odjeljaka koji pokrivaju:
planiranje, pripremanje i rukovoñenje; opce sastavnice; i specificne komponente koje treba ukljuciti u
pojedinoj fazi djelovanja. Nekoliko smjernica odnosi se na pojedince, ali se svi aspekti psihosocijalne
skrbi trebaju pružati uz puno sagledavanje šire socijalne okoline pojedinaca, osobito njihovih obitelji i
zajednica. 

 

  • TENTS - Intervencije poslije velikih nesreca i katastrofa [HR]

Europsku mrežu za traumatski stres (TENTS) financira EU, a njezin je cilj razvijanje
europske mreže strucnjaka za psihosocijalnu pomoc i tretman posttraumatskog stresa kod
žrtava nesreca. Cilj TENTS-a je i povecavanje kapaciteta službi za zaštitu mentalnog
zdravlja poslije nesreca i njihov strucni rad utemeljen na dokazima. Pod tim vidom
napravljene su smjernice za pružanje psihosocijalne pomoci poslije velikih nesreca u svim
europskim zemljama, pri cemu one nisu obavezujuci dokument.
Ova brošura je kratki prikaz razlicitih intervencija za pomoc žrtvama nesreca koje se
preporucuju u skladu s TENTS smjernicama, a koje su obuhvacene i drugim smjernicama i
znanstvenim izvještajima (npr. NICE, 2005). Ovdje su predstavljene sljedece intervencije:
intervencije u zajednici, psihološki tretmani usmjereni na traumu te farmakološki tretmani
za odrasle s posttraumatskim stresnim poremecajem, kao i intervencije s traumatiziranom
djecom i mladima.
Ovu brošuru napravili su dr. A. B. Witteveen i dr. M. Olff na Odjelu za psihijatriju
Akademskog Medicinskog centra (AMC) u Amsterdamu, Nizozemska, uz doprinose dr. F.
Orengo-Garcie, gñe K. Bergh-Johannesson, dr. C. Freemana, dr. J. Bissona i drugih
partnera Europske mreže za traumatski stres.

 

  • TENTS - Model psihosocijalne skrbi nakon velikih nesreca i katastrofa [HR]

1. Uvod
1.1 Ovaj dokument definira uloge, odgovornosti i zajednicke radne planove više javnih
službi za pružanje psihosocijalne skrbi nakon velikih nesreca. Potrebna je suradnja i
koordinacija meñu službama kako bi se osiguralo ucinkovito djelovanje.
1.2 Tijekom i nakon velike nesrece, pojedincima koji su se u njima našli može biti potreban
širok raspon usluga podrške i skrbi. Pristup razlicitim intervencijama psihosocijalne
skrbi može biti posebno potreban osobama koje su bile izravno ukljucene u nesrecu i
njihovim obiteljima, svjedocima te osoblju službi hitnog djelovanja i spašavanja (...).