Experiences

  • Skolornas krisberedskap och arbete med krishantering efter naturkatastrofen i Sydostasien [SV]

Många svenska skolbarn drabbades av flodvågskatastrofen i Sydostasien, antingen direkt genom att de befann sig i Thailand eller indirekt genom att de förlorade någon vän eller anhörig. Skolverket har utvärderat skolornas beredskap för att ta hand om eleverna efter katastrofen och undersökt hur de genomförde arbetet. Rektorerna och skolorna hade en krisberedskap och de klarade av att hantera krisen efter flodvågskatastrofen bra. Rektorernas beskrivningar visar att de arbetade intensivt och mycket under den närmaste tiden efter katastrofen och att de gjorde det som behövde göras. (...).